Văn khấn nôm

1- Nguyên tắc Cúng, Khấn, Vái, và Lạy

2- Các vấn đề cần chú ý, sắm lễ khi khấn tại chùa

3- Báo hiếu dịp lễ Vu Lan

4- Văn khấn ngày rằm bằng âm Hán

5- Văn khấn giỗ thường bằng âm Hán

6- Văn khấn Lễ khánh thành nhà thờ tổ bằng âm Hán

7- Văn khấn cúng bà mụ bằng âm Hán

8- Văn khấn Lễ Táo quân bằng âm Hán (23 tháng chạp)

cung gio

9- Văn khấn Lễ Chạp bằng âm Hán

10- Văn khấn Lễ trừ tịch bằng âm Hán (Tuế trừ – Chiều 30 tết)

11- Văn khấn Lễ giao thừa bằng âm Hán

12- Văn khấn cúng chúng sinh ngoài trời và chọn đồ cúng

13- Văn khấn Lễ nguyên đán bằng âm Hán (Sáng mồng một tết)

14- Văn khấn Lễ tạ bằng âm Hán (Lễ hoá vàng)

15- Văn khấn : Lễ Thanh minh bằng âm Hán

16- Văn khấn : Lễ tảo mộ tiết thanh minh tại mộ tổ

17- Văn khấn lễ Phật

18- Văn khấn lễ Đức ông

19- Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu

20- Văn khấm tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng8)

21- Văn khấn Lễ nhập trạch bằng âm Hán

22- Văn khấn Lễ động thổ bằng âm hán

23- Văn khấn Cúng Mụ bằng âm Hán

24- Văn khấn: Nghi cúng cô hồn (cúng cháo)

25- Văn khấn chúng sinh – Ngày Rằm tháng Bảy

26- Văn khấn Lễ trung nguyên bằng âm Hán(15 tháng 7)

27- Văn khấn ngày mồng một bằng âm Hán

28- Văn tế thập loại chúng sinh

29- Văn khấn lễ cúng cơm trong 100 ngày

30- Văn khấn lễ 49 – 100 ngày

31- Văn khấn ba ngày sau khi mất

32- Văn khấn sau khi gia đình thân nhân mặc đồ tang

33- Văn khấn lễ sau khi lập xong bàn thờ tang

34- Văn khấn giải hạn tam tai

35- Văn khấn âm Hán : Cúng giỗ tổ tiên

36- Văn khấn: Lễ cúng tiễn ông Táo

37- Văn khấn: Lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm)

38- Văn khấn lễ nhập trạch

39- Văn khấn ngày Giỗ Thường

40- Văn khấn ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng

41- Văn khấn: Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5)

42- Văn khấn: Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba)

43- Văn khấn: Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu

44- Văn khấn: Lễ Nguyên Tiêu (Lễ Thượng nguyên)

45- Văn khấn : Lễ Chạp (Lễ tạ mộ ngày 30 tết)

46- Văn khấn : Lễ Tất niên

47- Văn khấn : Lễ cúng giao thừa (Lễ trừ tịch)

48- Văn khấn: Lễ cúng giao thừa trong nhà

49- Văn khấn Tổ tiên tuần Nguyên đán

50- Văn Khấn lễ tạ năm mới