Home Ứng dụng Tin học Danh sách kiểm tra các yếu tố có ảnh hưởng đến thứ...

Danh sách kiểm tra các yếu tố có ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn với Google, Bing, Yahoo và các công cụ tìm kiếm khác

Dưới đây là một danh sách kiểm tra các yếu tố có ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn với Google, Bing, Yahoo và các công cụ tìm kiếm khác. Danh sách này có chứa các yếu tố tích cực, tiêu cực và trung lập bởi vì tất cả chúng tồn tại Phần lớn các yếu tố trong danh sách kiểm tra việc áp dụng chủ yếu sang Google và một phần để Bing, Yahoo.! và tất cả các công cụ tìm kiếm khác có tầm quan trọng thấp hơn.

Keywords Từ khoá

1 1

Từ khoá trong <title> tag

Đây là một trong những nơi quan trọng nhất để có một từ khoá bởi vì những gì được viết trong thẻ cho thấy <title> trong kết quả tìm kiếm như tiêu đề trang của bạn. Thẻ Tiêu đề phải được ngắn (6 hoặc 7 chữ nhiều nhất) và từ khóa phải được ở gần đầu.

+3 +3

2 2

Từ khoá trong URL

Từ khoá trong URL giúp đỡ rất nhiều – ví dụ – http://domainname.com/seo-services.html, nơi mà “dịch vụ SEO” là cụm từ khóa bạn cố gắng để xếp hạng tốt cho. Nhưng nếu bạn không có các từ khoá trong các phần khác của tài liệu, không dựa vào chúng có trong URL.

+3 +3

3 3

Mật độ từ khoá trong tài liệu văn bản

Một yếu tố rất quan trọng bạn cần phải kiểm tra 3-7% cho các từ khóa chính. Nào là tốt nhất, 1-2 cho trẻ vị thành niên. Khoá mật độ trên 10% là đáng ngờ và trông giống như nhồi nhét từ khoá, tự nhiên hơn là một văn bản bằng văn bản.

+3 +3

4 4

Từ khoá trong văn bản neo

Cũng rất quan trọng, đặc biệt là cho các văn bản neo các liên kết trong nước, bởi vì nếu bạn có các từ khoá trong văn bản neo tại một liên kết từ trang web khác, điều này được coi là nhận được một lá phiếu từ trang web này không chỉ về trang web của bạn nói chung, nhưng về các từ khóa nói riêng.

+3 +3

5 5

Từ khoá trong tiêu đề (<h1>, <h2>, thẻ vv)

Một trong nhiều nơi từ khóa đếm rất nhiều. Nhưng hãy cẩn thận rằng trang của bạn có văn bản thực tế về các từ khoá cụ thể.

+3 +3

6 6

Từ khoá trong sự khởi đầu của một tài liệu

Cũng đếm, mặc dù không nhiều như văn bản neo, thẻ tiêu đề hoặc đề mục. Tuy nhiên, có trong tâm trí rằng sự khởi đầu của một tài liệu không có nghĩa là đoạn đầu tiên – ví dụ nếu bạn sử dụng bảng, đoạn đầu của văn bản có thể là trong nửa thứ hai của bảng.

+2 +2

7 7

Từ khoá trong <alt> tags

Nhện không đọc những hình ảnh mà họ làm đọc các mô tả văn bản của họ trong thẻ <alt>, do đó, nếu bạn có những hình ảnh trên trang của bạn, điền vào các từ khóa <alt> với một số từ khoá về họ.

+2 +2

8 8

Từ khoá trong metatags

Ít hơn và ít quan trọng, đặc biệt là cho Google. Yahoo! và Băng vẫn dựa vào họ, vậy nếu bạn có tối ưu hóa cho Yahoo! hoặc Bing, điền vào các thẻ đúng cách.Trong trường hợp nào, điền các thẻ đúng cách sẽ không đau, do đó, làm như thế.

+1 +1

9 9

Từ khoá gần

Từ khóa đóng gần các biện pháp như thế nào trong văn bản các từ khoá được. Tốt nhất là nếu chúng được ngay lập tức sau khi ăn một con chó khác (ví dụ: “”), không có cách khác giữa chúng. Ví dụ, nếu bạn có “dog” trong đoạn đầu tiên và “ăn” trong đoạn thứ ba, điều này cũng đếm nhưng không nhiều như có cụm từ “thực phẩm chó” mà không có bất kỳ từ nào khác ở giữa.Từ khoá gần được áp dụng cho các cụm từ khóa đó bao gồm 2 hoặc nhiều từ.

+1 +1

10

Cụm từ khóa

Ngoài các từ khoá, bạn có thể tối ưu hóa cho cụm từ khóa đó bao gồm nhiều từ – ví dụ như “dịch vụ SEO”. Tốt nhất là khi các cụm từ khóa bạn tối ưu hóa cho là những phổ biến, do đó bạn có thể nhận được rất nhiều kết hợp chính xác của chuỗi tìm kiếm nhưng đôi khi nó làm cho tinh thần để tối ưu hóa cho 2 hoặc 3 riêng biệt từ khóa ( “SEO” và “dịch vụ”) hơn cho một trong những cụm từ mà đôi khi có thể nhận được một kết hợp chính xác.

+1 +1

11

Trung học từ khóa

Tối ưu hóa cho các từ khóa thứ cấp có thể là một mỏ vàng, vì khi tất cả mọi người khác là tối ưu hóa cho các từ khoá phổ biến nhất, sẽ có ít cạnh tranh (và có lẽ số truy cập khác) cho các trang được tối ưu hóa cho các từ nhỏ. Ví dụ, “bất động sản Jersey mới” có thể đã nghìn lần số truy cập ít hơn “bất động sản” duy nhất nhưng nếu bạn đang hoạt động ở New Jersey, bạn sẽ nhận được ít hơn nhưng đáng kể lưu lượng truy cập được nhắm mục tiêu tốt hơn.

+1 +1

12

Bắt nguồn từ khoá

Đối với tiếng Anh này không phải là quá nhiều yếu tố của một vì từ mà xuất phát từ cùng một gốc (ví dụ như chó, chó, doggy, vv) được xem là có liên quan và nếu bạn có “chó” trên trang của bạn, bạn sẽ nhận được số truy cập cho “con chó “và” doggy “là tốt, nhưng đối với các ngôn ngữ khác bắt nguồn từ khóa có thể vì một vấn đề khác nhau từ mà xuất phát từ cùng một gốc được coi như không liên quan và bạn có thể cần để tối ưu hóa cho tất cả chúng.

+1 +1

13

Từ đồng nghĩa

Tối ưu hóa cho từ đồng nghĩa của các từ khóa mục tiêu, ngoài các từ khóa chính. Điều này là tốt cho các trang web bằng tiếng Anh, mà công cụ tìm kiếm có đủ thông minh để sử dụng từ đồng nghĩa là tốt, khi xếp hạng các trang web, nhưng đối với nhiều ngôn ngữ khác từ đồng nghĩa không được đưa vào tài khoản, khi tính thứ hạng và sự liên quan.

+1 +1

14

Từ khóa Mistypes

Lỗi tả là rất thường xuyên và nếu bạn biết rằng các từ khóa mục tiêu của bạn có lỗi chính tả phổ biến hoặc viết bài thay thế (tức là Noel và Xmas), bạn có thể bị cám dỗ để tối ưu hóa cho họ. Có, điều này có thể giúp bạn có được một số lượng truy cập hơn, nhưng có lỗi chính tả trên trang web của bạn không tạo một ấn tượng tốt, vì vậy bạn phải không làm điều đó, hoặc làm điều đó chỉ có trong metatags.

0 0

15

Từ khoá pha loãng

Khi bạn được tối ưu hóa cho một số tiền quá mức của các từ khóa, đặc biệt là những người không liên quan, điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của tất cả các từ khóa của bạn và thậm chí cả những người lớn sẽ bị mất (pha loãng) trong văn bản.

-2 -2

16

Từ khóa nhồi

Bất kỳ mật độ từ khóa giả tạo tăng cao (10% trở lên) là từ khóa nhồi nhét và bạn nhận được nguy cơ bị cấm từ công cụ tìm kiếm.

-3 -3

Liên kết – nội bộ, trong nước, ngoài nước

17

Neo văn bản của liên kết trong nước

Như thảo luận trong phần Từ khoá, đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với thứ hạng tốt. Tốt nhất là nếu bạn có một từ khoá trong văn bản neo nhưng ngay cả khi bạn không, vẫn còn OK.

+3 +3

18

Nguồn gốc của các liên kết trong nước

Ngoài các văn bản neo, nó là quan trọng nếu trang web có liên kết đến bạn là một uy tín hay không.Nói chung các trang web có hơn Google PR được xem là có uy tín.

+3 +3

19

sites Liên kết từ các trang web tương tự

Có liên kết từ các trang web tương tự là rất, rất có ích. Nó chỉ ra rằng cạnh tranh được bỏ phiếu cho bạn và bạn được phổ biến trong cộng đồng đề của bạn.

+3 +3

20

Liên kết từ edu và.. Các trang web gov

Các liên kết này là quý vì edu và.. Gov các trang web có nhiều uy tín hơn. Com. .biz, .info, etc. domains. Additionally, such links are hard to obtain. biz,.. thông tin, vv tên miền. Ngoài ra, các liên kết như vậy là khó có thể có được.

+3 +3

21

Số backlinks

Nói chung càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, danh tiếng của các trang web liên kết với bạn là quan trọng hơn số lượng của chúng. Cũng rất quan trọng là văn bản của họ neo, là có một từ khóa trong đó, bao nhiêu tuổi là họ, vv

+3 +3

22

văn bản của liên kết nội bộ

Điều này cũng có những vấn đề, mặc dù không nhiều như các văn bản neo các liên kết đến.

+2 +2

23

neo văn bản

Các văn bản được ngay trước và sau khi văn bản neo cũng có những vấn đề hơn nữa bởi vì nó chỉ ra sự liên quan của liên kết – tức là nếu liên kết là nhân tạo hoặc tự nhiên chảy trong văn bản.

+2 +2

24

links Tuổi của các liên kết trong nước

Các cũ hơn, thì càng tốt. Bắt nhiều liên kết mới trong một thời gian ngắn đề nghị mua chúng.

+2 +2

25

Liên kết từ thư mục

Đang được liệt kê trong DMOZ, Yahoo Directory và thư mục tương tự như là một lợi thế lớn cho các bạn xếp hạng nhưng tấn có các liên kết từ thư mục Pr0 là vô ích và thậm chí nó có thể được coi là liên kết gửi thư rác, nếu bạn có hàng trăm hoặc hàng ngàn liên kết như vậy.

+2 +2

26

Số liên kết đi trên trang liên kết đến bạn

Các ít hơn, thì càng tốt cho bạn bởi vì cách này liên kết của bạn có vẻ quan trọng hơn.

+1 +1

27

Đặt tên là neo

(nơi mục tiêu của liên kết nội bộ) là hữu ích cho việc chuyển hướng nội nhưng cũng rất hữu ích cho SEO vì bạn căng thẳng thêm rằng một trang cụ thể, hoặc đoạn văn bản là quan trọng. In the code, named anchors look like this: <A href= “#dogs”>Read about dogs</A> and “#dogs” is the named anchor. Trong mã, neo được đặt tên như thế này: <A href= “#dogs”> Đọc về con chó </ A> và “# chó” là neo được đặt tên.

+1 +1

28

Địa chỉ IP của liên kết trong nước

Google phủ nhận rằng họ phân biệt đối xử đối với các liên kết đến từ cùng một địa chỉ IP hoặc lớp C của địa chỉ, để cho Google địa chỉ IP có thể được xem là trung tính đến trọng lượng của các liên kết đến. Tuy nhiên, Băng và Yahoo! có thể loại bỏ các liên kết từ cùng một IP hoặc IP các lớp học, vì vậy nó luôn luôn là tốt hơn để có được liên kết từ các IP khác nhau.

+1

29

trong nước liên kết từ trang trại liên kết và các trang web đáng ngờ khác

Điều này không ảnh hưởng tới bạn trong bất cứ cách nào, miễn là các liên kết không phải là đối ứng. Ý tưởng này là nó là ngoài tầm kiểm soát của bạn để xác định những gì một liên kết các liên kết trang trại, do đó bạn không bị phạt khi các trang web đó liên kết với bạn bởi vì đây không phải là lỗi của bạn nhưng trong trường hợp nào bạn phải ở lại đi từ trang trại liên kết và tương tự như các trang web đáng ngờ.

0

30

Nhiều người đi liên kết

Google không giống như các trang mà bao gồm chủ yếu là các liên kết, vì vậy bạn phải giữ chúng dưới 100 USD / trang.Có rất nhiều các liên kết đi không giúp bạn có được bất kỳ lợi ích về xếp hạng và thậm chí có thể làm cho tình hình tồi tệ hơn của bạn.

-1 -1

31

Quá nhiều liên kết, liên kết gửi thư rác

Nó là xấu cho thứ hạng của bạn, khi bạn có nhiều liên kết đến / từ các trang web tương tự (ngay cả khi nó không phải là một đề án liên kết chéo hoặc liên kết với hàng xóm xấu) bởi vì nó gợi ý mua liên kết hoặc gửi thư rác ít nhất.Trong trường hợp tốt nhất chỉ có một số các liên kết được đưa vào tài khoản cho các bảng xếp hạng SEO.

-1 -1

32

ngoài nước liên kết để liên kết các trang trại và các trang web đáng ngờ khác

Không giống như các liên kết trong nước từ trang trại liên kết và các trang web đáng ngờ khác, các liên kết đi đến xóm xấu có thể rút ra bạn. Bạn cần định kỳ để kiểm tra tình trạng của các trang web bạn liên kết tới các trang web tốt vì đôi khi trở thành người hàng xóm xấu và ngược lại.

-3 -3

33

Cross-liên kết

liên kết xảy ra khi một trang web liên kết đến các trang web B, B trang web liên kết đến trang web của C và C liên kết trang web trở lại trang web A. Đây là ví dụ đơn giản nhưng nhiều đề án phức tạp có thể Cross-liên kết kinh doanh trá hình như kết nối hai chiều. Và là bị phạt.

-3 -3

34 34

Single pixel kết

khi bạn có một liên kết đó là một điểm ảnh hoặc rộng như vậy là vô hình đối với con người, do đó, không ai sẽ click vào nó và nó được liên kết rõ ràng đây là một cố gắng để thao tác công cụ tìm kiếm.

-3 -3

Metatags Metatags

35 35

<description> Metatag

Metatags đang trở nên ít hơn và ít quan trọng nhưng nếu có metatags rằng vẫn còn vấn đề, đó là những <description> và những <keywords>. Use the <Description> . Sử dụng các metatag <description> để viết mô tả của trang web của bạn. Bên cạnh đó thực tế là metatags vẫn đá trên Băng và Yahoo!, Các metatag <description> có một lợi thế hơn – đôi khi nó hiện ra trong các mô tả về trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.

+1 +1

36

<Keywords> Metatag

cũng có vấn đề, mặc dù như tất cả metatags nó hầu như không có được sự chú ý từ Google và sự chú ý một số từ Băng và Yahoo! Giữ metatag hợp lý lâu dài – 10-20 từ khóa tại nhất. Không cụ thẻ <Keywords> với từ khoá mà bạn không có trên trang, điều này có hại cho bảng xếp hạng của bạn.

+1 +1

37 37

<Language> Metatag

Nếu trang web của bạn là ngôn ngữ cụ thể, không để các thẻ này có sản phẩm nào. Công cụ tìm kiếm có những cách tinh vi hơn trong việc xác định ngôn ngữ của trang hơn dựa trên metatag <language> nhưng họ vẫn xem xét nó.

+1 +1

38

<Refresh> Metatag

Các metatag <Refresh> là một cách để chuyển hướng khách truy cập từ trang web của một người khác. Chỉ làm điều đó nếu bạn có gần đây đã được di chuyển trang web của bạn tới một miền mới và bạn cần phải tạm thời chuyển hướng khách truy cập.Khi được sử dụng trong một thời gian dài, metatag <refresh> được coi là thực hành phi đạo đức và điều này có thể làm hại xếp hạng của bạn. Trong mọi trường hợp, chuyển hướng qua 301 là tốt hơn.

-1 -1

Nội dung

39

Nội dung độc đáo

Có nhiều nội dung (nội dung có liên quan, mà là khác nhau từ nội dung trên các trang web khác trong cả hai từ ngữ và các chủ đề) là một thực tế để tăng thứ hạng của trang web.

+3 +3

40

Tần số của sự thay đổi nội dung

Thay đổi thường xuyên được ưa chuộng. Nó là tuyệt vời khi bạn thêm nội dung mới liên tục nhưng nó không phải là tuyệt vời như vậy khi bạn chỉ làm cho bản cập nhật nhỏ cho nội dung hiện có.

+3 +3

41

Từ khoá kích thước phông chữ

Khi một từ khoá trong văn bản tài liệu có trong một kích thước phông chữ lớn hơn so với khác trên trang văn bản, điều này làm cho nó đáng chú ý hơn, do đó, do đó nó là quan trọng hơn phần còn lại của văn bản. Việc áp dụng cho cùng một đề mục (<h1>, <h2>, vv), mà thường là ở cỡ chữ lớn hơn so với phần còn lại của văn bản.

+2 +2

42

Từ khoá định dạng

Đậm và nghiêng là một cách khác để nhấn mạnh các từ và cụm từ quan trọng. Tuy nhiên, việc sử dụng chữ đậm, nghiêng và lớn hơn kích thước phông chữ trong lý do vì nếu không bạn có thể đạt được chỉ là hiệu ứng ngược lại.

+2 +2

43

Tuổi của tài liệu

Tài liệu gần đây (hoặc ít nhất là thường xuyên cập nhật những người) được ưa chuộng.

+2 +2

44

Kích thước

Nói chung các trang dài không được ưa chuộng, hoặc ít nhất bạn có thể đạt được thứ hạng tốt hơn nếu bạn có 3 ngắn hơn là 1 trang về một chủ đề nhất định, do đó, chia thành những trang dài nhiều nhỏ hơn.

+1 +1

45

Nội dung ly thân

Từ một điểm tiếp thị của tách nội dung xem (dựa trên IP, kiểu trình duyệt, vv) có thể là rất lớn nhưng cho SEO nó là xấu, vì khi bạn có một URL và nội dung khác nhau, các công cụ tìm kiếm có được những gì nhầm lẫn nội dung của trang được .

-2 -2

46

Nghèo mã hóa và thiết kế

Công cụ tìm kiếm nói rằng họ không muốn kém thiết kế và mã hoá các trang web, mặc dù có những khó các trang web bị cấm vì mã lộn xộn hoặc hình ảnh xấu xí nhưng khi thiết kế và / hoặc mã của trang web là một người nghèo, những trang web có thể không phải lúc indexable tất cả, vì vậy trong ý thức kém mã và thiết kế có thể làm hại bạn rất nhiều.

-2 -2

47

Nội dung bất hợp pháp

Sử dụng nội dung có bản quyền của người khác mà không có sự cho phép của họ hoặc bằng cách sử dụng nội dung khuyến khích hành vi vi phạm pháp luật có thể giúp bạn có được khởi động trên công cụ tìm kiếm.

-3 -3

48

Ẩn văn bản

Đây là một thực hành SEO mũ đen và nhện khi phát hiện ra rằng bạn có văn bản đặc biệt cho họ nhưng không cho con người, không thể ngạc nhiên bởi những hình phạt.

-3 -3

49

Che đậy

Ẩn là một kỹ thuật bất hợp pháp, mà một phần nội dung liên quan đến việc ly thân vì nhện thấy một trang (tối ưu hóa cao, tất nhiên), và tất cả mọi người khác được trình bày với một phiên bản của cùng một trang.

-3 -3

50

Hình ảnh trong văn bản

Tạo trang mà nhằm mục đích để lừa nhện rằng trang web của bạn là một cao liên quan một khi nó không phải là, là một cách khác để có được kick từ công cụ tìm kiếm.

-3 -3

51

Nội dung trùng lặp

Khi bạn có cùng một nội dung trên một số trang trên trang web, điều này sẽ không làm cho trang web của bạn trông lớn hơn bởi vì các hình phạt nội dung trùng lặp đá Để in một mức độ thấp hơn nội dung trùng lặp áp dụng cho các trang nằm trên các trang web khác, nhưng rõ ràng là những trường hợp này không phải luôn luôn cấm – tức là thư mục bài báo hay trang nhân bản vẫn tồn tại và thịnh vượng.

-3 -3

Visual Extras và SEO

52

Nhưng nếu chính nội dung của bạn được hiển thị thông qua JavaScript, điều này làm cho nó khó khăn hơn để thu thập để làm theo và nếu mã JavaScript là một mess nhện và không thể làm theo nó, điều này chắc chắn sẽ tổn thương xếp hạng của bạn.

0 0

53

Hình ảnh trong văn bản

Có một văn bản chỉ trang web như vậy là nhàm chán, nhưng có nhiều hình ảnh và văn bản không là một tội lỗi SEO. Luôn luôn cung cấp trong thẻ <alt> một mô tả ý nghĩa của một hình ảnh nhưng không cụ nó với từ khoá hoặc thông tin không liên quan.

0 0

54

và video

Podcast và video đang trở nên ngày càng phổ biến nhưng như với tất cả các phi goodies văn bản, công cụ tìm kiếm không thể đọc chúng, vì thế nếu bạn không có tapescript của podcast hoặc video, nó là như podcast hoặc phim là không có bởi vì nó sẽ không được lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm.

0 0

55

Hình ảnh thay vì liên kết văn bản

Sử dụng hình ảnh thay vì liên kết văn bản là xấu, đặc biệt là khi bạn không điền vào thẻ <alt>.Nhưng ngay cả nếu bạn điền vào thẻ <alt>, nó không giống như có một đậm, gạch dưới, 16-pt. link, liên kết, do đó, việc sử dụng hình ảnh cho menu này chỉ khi thực sự là sống còn để bố trí đồ họa của trang web của bạn.

-1 -1

56

Khung

Tránh sử dụng chúng, trừ khi thật cần thiết.

-2 -2

57

Flash Flash

Nhện không chỉ mục nội dung của phim Flash, do đó, nếu bạn sử dụng Flash trên trang web của bạn, đừng quên để cho nó một mô tả văn bản thay thế.

-2 -2

58

Một nhà Flash trang

May mắn thay dịch bệnh này dường như đã chấm dứt. Có một trang chủ Flash (và đôi khi cả các phần của trang web của bạn) và phiên bản không có HTML, là một tự sát SEO.

-3 -3

Domains, URLs, Web Mastery Tên miền, URL, web Mastery

59

Từ khóa URL phong phú và tên tập tin

A very important factor, especially for Yahoo! Một yếu tố rất quan trọng, đặc biệt là cho Yahoo! and Bing. và Bing.

+3 +3

60

Tiếp cận trang web

Một vấn đề cơ bản, mà đó là thường xuyên bỏ bê.Nếu các trang web (hoặc các trang riêng biệt) là unaccessible vì các liên kết bị hỏng, 404 lỗi, mật khẩu bảo vệ các khu vực và các lý do tương tự khác, sau đó các trang web đơn giản là không thể được lập chỉ mục.

+3 +3

61

Sơ đồ website

Nó là rất tốt để có một hoàn chỉnh và up-to-date đồ, nhện thích nó, không có vấn đề nếu nó là một đồng bằng HTML đồ cũ hoặc đồ của Google định dạng đặc biệt.

+2 +2

62

Kích thước trang web

Tuy nhiên, các trang web lớn, trở thành người sử dụng không thân thiện và rất khó điều hướng, do đó, đôi khi nó làm cho tinh thần để riêng một trang web lớn vào một vài cái nhỏ hơn. On the other hand, there are hardly sites that are penalized because they are 10,000+ pages, so don’t split your size in pieces only because it is getting larger and larger. Mặt khác, có những khó các trang web có bị phạt vì họ là 10.000 + trang, do đó, không phân chia kích thước của bạn trong phần chỉ vì nó là nhận được lớn hơn và lớn hơn.

+2 +2

63

Trang web tuổi

Tương tự như rượu vang, các trang web cũ được tôn trọng hơn. Ý tưởng là một, tuổi thành lập trang web là đáng tin cậy hơn (họ có được xung quanh và đang ở đây để ở) hơn là một trang web mới vừa poped lên và có thể nhanh chóng biến mất.

+2 +2

64

Trang web chủ đề

Nó không phải là từ khóa chỉ trong URL và trên trang đó quan trọng. Chủ đề của trang web này thậm chí còn quan trọng hơn đối với thứ hạng tốt vì khi trang web phù hợp với một chủ đề, điều này làm tăng các bảng xếp hạng của tất cả các trang của nó có liên quan đến chủ đề này.

+2 +2

65

Site Vị trí tập tin trên trang web

File vị trí rất quan trọng và các tập tin được đặt trong thư mục gốc hoặc gần nó có xu hướng để xếp hạng tốt hơn so với các tập tin được chôn 5 hoặc nhiều hơn các cấp dưới đây.

+1 +1

66 66

Lĩnh vực so với các tên miền phụ, tên miền riêng biệt

. Có một tên miền riêng biệt là tốt hơn – tức là thay vì có blablabla.blogspot.com, đăng ký một tên miền blablabla.com riêng biệt.

+1 +1

67

Top-level domain (TLD)

Không phải tất cả các tên miền cấp cao đều được bình đẳng. Có những tên miền cấp cao được tốt hơn so với những người khác. Ví dụ, Tên miền phổ biến nhất – com – là. Tốt hơn nhiều. Được,. Biz, hoặc lĩnh vực thông tin. Nhưng (tất cả đều bình đẳng) không có gì đập một tuổi. Edu hoặc. Org tên miền.

+1 +1

68

Gạch ngang trong

Dấu gạch ngang giữa các từ trong một gia tăng dễ đọc URL và trợ giúp với bảng xếp hạng SEO. Điều này áp dụng cho cả hai gạch ngang trong tên miền và trong phần còn lại của URL.

+1 +1

69 69

URL dài

Nói chung không quan trọng, nhưng nếu nó là một URL rất dài-s, điều này bắt đầu tìm spammy, do đó, tránh có nhiều hơn 10 từ trong URL (3 hoặc 4 cho tên miền riêng của mình và 6 hoặc 7 cho phần còn lại của địa chỉ là chấp nhận được).

0 0

70

Địa chỉ IP

Vấn đề chỉ có thể lưu trữ được chia sẻ hoặc khi một trang web được lưu trữ với một nhà cung cấp hosting miễn phí, khi IP hoặc C-class cả các địa chỉ IP là danh sách đen vì gửi thư rác hoặc thực hành bất hợp pháp khác.

0 0

71 71

Adsense will boost your ranking Adsense sẽ thúc đẩy xếp hạng của bạn

Adsense is not related in any way to SEO ranking. Google will definitely not give you a ranking bonus because of hosting Adsense ads. Adsense không liên quan trong bất kỳ cách nào để SEO xếp hạng của Google chắc chắn sẽ không cung cấp cho bạn một tiền thưởng xếp hạng vì lưu trữ các quảng cáo Adsense có thể tăng thu nhập của bạn nhưng điều này không có gì để làm với thứ hạng tìm kiếm của bạn.

0 0

72

AdWords sẽ thúc đẩy xếp hạng của bạn

Tương tự như Adsense, AdWords không có gì để làm với thứ hạng tìm kiếm của bạn. AdWords sẽ mang lại nhiều lưu lượng truy cập đến trang web của bạn, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn trong cách nào.

0 0

73

Hosting downtime

Thời gian chết Hosting là liên quan trực tiếp đến khả năng tiếp cận bởi vì nếu một trang web là thường xuyên xuống, nó không thể được lập chỉ mục. But in practice this is a factor only if your hosting provider is really unreliable and has less than 97-98% uptime. Nhưng trong thực tế đây là một yếu tố duy nhất nếu nhà cung cấp của bạn lưu trữ thực sự là không đáng tin cậy và có ít hơn thời gian hoạt động 97-98%.

-1 -1

74

Dynamic URL

Nhện thích URL tĩnh, mặc dù bạn sẽ thấy nhiều trang năng động về vị trí hàng đầu. URL Long năng động (hơn 100 ký tự) đang thực sự xấu và trong bất kỳ trường hợp bạn phải sử dụng một công cụ để viết lại các URL động trong một cái gì đó hơn con người và SEO thân thiện.

-1 -1

75

Session ID

Điều này thậm chí còn xấu hơn các URL động. Don’t use session IDs for information that you’d like to be indexed by spiders. Không sử dụng ID phiên cho các thông tin mà bạn muốn được lập chỉ mục của nhện.

-2 -2

76

Cấm trong robots.txt

Nếu chỉ mục của một phần đáng kể các trang web bị cấm, điều này là có khả năng ảnh hưởng đến một phần cũng vì nonbanned nhện sẽ đến ít thường xuyên đến một “index” trang web.

-2 -2

77

Chuyển hướng (301 và 302)

Khi không được áp dụng đúng cách, dẫn đến có thể làm hại rất nhiều – các trang mục tiêu có thể không mở, hoặc tệ hơn – một chuyển hướng có thể được coi là một kỹ thuật mũ đen, khi khách truy cập là ngay lập tức đưa đến một trang khác.

http://Thuviengiadinh.com (Theo webconfs)


-3 -3

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read