HomeỨng dụngVăn bảnNội dung đánh giá tổ chức cơ sở Đảng

Nội dung đánh giá tổ chức cơ sở Đảng

ĐẢNG BỘ …………………… 

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN ………………….

……ngày…tháng….năm…..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Download mẫu đăng ký xây dựng tổ chức CS Đảng trong sạch VM tại đây : Mẫu đăng ký

Kính gửi : Đảng ủy ………………………

Thực hiện chương tình công tác Đảng năm 2011, Đảng ủy cơ quan ……… xây dựng chương trình hoạt động và đăng ký xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2011 theo các nội dung và tiêu chí đánh giá như sau :

TT Nội dung và tiêu chí đánh giá Điểm chuẩn Đơn vị đăng ký Điểm bình xét
A – Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 35 35
1 Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác của Đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ cấp trên giao.  

20

 

 

20

2 Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của công chức, người lao động, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác.  

10

 

 

10

3 Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan 5 5
B – Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng 15 15
1 Phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đầy đủ, kịp thời.  

5

 

5

2 Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm) trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

5

 

5

3 Lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng; biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.  

5

 

5

C – Về lãnh đạo xây dựng chính quyền và tổ chức đoàn thể trong cơ quan đơn vị. 15 15
1 – Lãnh đạo xây dựng chính quyền ở cơ sở vững mạnh; công tác kiểm tra, xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, tình trạng khiếu kiện vượt cấp và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, công chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.  

8

 

8

2 Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

7

 

7

D – Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng 35 35
1 Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng kết hợp với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư đảng bộ, chi bộ, người đứng đầu và các cấp ủy viên.  

 

5

 

 

5

2 Chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, các quy chế, quy định của đảng bộ, chi bộ.  

5

 

5

3 Nền nếp, nội dung, chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đầu trong sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.  

4

 

4

4 Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên, giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ chính trị.  

 

4

 

 

4

5 Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết….. 4 4
6 Làm tốt công tác đào tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Chất lượng, hiệu quả hoạt động, vai trò trung tâm đoàn kết và sự tín nhiệm của đảng viên, quần chúng đối với cấp ủy.  

4

 

4

7 Thực hiện tốt chế độ báo cáo quý, 6 tháng và 1 năm theo quy định; báo cáo đột xuất, chuyên đề về công tác xây dựng Đảng theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.  

5

 

5

8 Thu nộp đảng phí đầy đủ, đúng kỳ hạn lên cấp ủy cấp trên, dự đầy đủ các cuộc họp của Đảng ủy khối triệu tập. 4 4
Tổng cộng : 100 100
admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read