Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP HẢI PHÒNG


CÔNG ĐOÀN ………………………………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hải Phòng, ngày…tháng…năm..

       » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Kịch bản điều hành Đại hội Công đoàn

ĐỀ ÁN

NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ……..

NHIỆM KỲ  200- 20

 

       Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;Hướng dẫn 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Kế hoạch số 01 ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Công đoàn Viên chức TP về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Công đoàn ……xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ……như sau:

 I/ Mục đích, yêu cầu:

– BCH Công đoàn phải đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và uy tín để lãnh đạo đoàn viên, công chức, viên chức và lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn tới, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý các phòng, ban đơn vị trong cơ quan .

  – Phải đảm bảo tính kế thừa, đảm bảo  độ tuổi ……và có từ …..% là nữ, có sức khoẻ, và có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của BCH.

II/ Tiêu chuẩn của Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn:

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, vì mục tiêu “vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn. Có uy tín và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và công nhân lao động. Có tinh thần đấu tranh và dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của đoàn viên, công chức viên chức – lao động.

– Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào công nhân, viên chức, lao động và họat động Công đoàn. Có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Am hiểu tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Có kiến thức về quản lý Nhà nước, quản lý Kinh tế – Xã hội, pháp luật và nhiệm vụ công tác Công đoàn.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, gương mẫu trong công tác. Không cục bộ, không cửa quyền, không cơ hội, không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng, tự nguyện và có điều kiện tham gia các họat động của Ban Chấp hành. Được phòng ban, đơn vị nơi người đó công tác tín nhiệm.

– Người được giới thiệu tham gia lần đầu phải còn đủ tuổi công tác đảm bảo đủ 1 nhiệm kỳ. Uỷ viên BCH cũ đựơc giới thiệu phải có đủ thời gian công tác 2/3  nhiệm kỳ.

     III/ Số lượng, cơ cấu BCH  Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ…..:

1/ Số lượng:

–         ( Số lượng Ủy viên BCH cấp nào do đại hội cấp đó quyết định, song cần cân nhắc, tính toán để không vượt quá số lượng qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X như sau ):

–         CĐCS có dưới 30 đoàn viên thì BCH nên có từ  3 – 5 ủy viên

–         CĐCS có 30 đến 150 đoàn viên                          05 – 09 ủy viên

–         CĐCS có 150 đến 3000 đoàn viên                      09 – 15 ủy viên

–         CĐCS có 3000 đoàn viên                              không quá 17 ủy viên

Như vậy số lượng dự kiến BCH của khóa mới là ….đồng chí

  2/ Cơ cấu cụ thể như sau:

 – Phòng: ……      đồng chí 

  – Đơn vị ……….:   đồng chí 

 * THEO ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH BÀY Ở TRÊN, XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI.

– Đại biểu nào nhất trí số lượng BCH Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 20—201– là : ….đ/c và cơ cấu như trên. Cho biểu quyết( giơ tay)

– Đại biểu nào không nhất trí ( chờ giơ tay- Nếu không có thì hỏi tiếp)

– Đại biểu nào có ý kiến khác ( chờ giơ tay- Không có thì cám ơn)

* Căn cứ tiêu chuẩn của uỷ viên BCH, đề nghị các đại biểu ứng cử.

( chờ giơ tay- Nếu không có thì hỏi tiếp)

*Không có đại biểu nào ứng cử, đề nghị các đại biểu đề cử.

( lưu ý chờ mọi người giới thiệu, nếu không gới thiệu mà đề nghị BCH cũ giới thiệu thì trình bày tiếp phần sau)

BCH đã hướng dẫn các tổ CĐ giới thiệu, chúng tôi đã tập hợp được ….đ/c, cụ thể  theo danh sách sau: ( đọc danh sách đã chuẩn bị)

*Xin ý kiến các đại biểu:

– Đại biểu nào nhất trí với  danh sách trên. Cho biểu quyết( giơ tay)

– Đại biểu nào không nhất trí ( chờ giơ tay- Nếu không có thì hỏi tiếp)

– Đại biểu nào có ý kiến khác ( chờ giơ tay- Không có thì cám ơn)

( lưu ý nếu số lượng và người được giới thiệu mà không đúng với dự kiến hoặc có người rút… phải xin phép hội ý đoàn chủ tịch, thống nhất xong mới công bố lại danh sách)

 * Cuối cùng phải biểu quyết lại lần cuối toàn bộ danh sách các đ/c được giới thiệu ứng cử bầu BCH CĐ mới

*- GIỚI THIỆU BAN BẦU CỬ:

*Đoàn chủ tịch giới thiệu ban bầu cử gồm :…  đ/c  có danh sách sau:

*Xin ý kiến đại hội:

– Đại biểu nào nhất trí với số lượng và danh sách các thành viên ban bầu cử đã nêu trên cho biểu quyết

– Đại biểu nào không nhất trí.

Thuviengiadinh.com

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

21,310FansLike
2,997FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

error: Content is protected !!