Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Biên bản Đại hội Công đoàn

Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón TEU thứ 500.000 thông qua trong năm 2020

Ngày 22/10/2020, Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đón TEU thứ 500.000...

Thành phố Hải Phòng trích ngân sách 1,3 tỷ đồng khen thưởng, biểu dương và tôn vinh 130 học sinh, sinh viên xuất sắc...

Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 24/10/2020, tại...

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cho cán bộ, công chức trong năm 2021

Chính phủ đề nghị, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng. Báo...

Vì sao chưa đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp?

Chính phủ đặt mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020, nhưng mục tiêu này khó đạt được do nhiều...

UOB: Việt Nam tăng trưởng mạnh vào năm 2021

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 lên 7,1% so với dự báo trước đó là 6,6%. Dự...
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP. HẢI PHÒNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ……………………                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        
 
                                  Hải Phòng, ngày…..tháng ……năm 200  

» Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Biên bản bầu BCH Công đoàn

                                                                                   

 

      BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ( ĐẠI BIỂU ) CÔNG ĐOÀN ………………………………… KHOÁ ………

NHIỆM KỲ …………………

 

Đại hội Công đoàn cơ quan ………………………….nhiệm kỳ ………..được tiến hành từ ngày…….đến ngày…….. tại địa điểm …………………………

Đại hội có mặt ……. đại biểu ( Đoàn viên ) trên tổng số …………….đại biểu

( Đoàn viên ) được triệu tập.

          Đại biểu mời gồm có…….đồng chí sau:

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm các đ/c:

1. Đ/c ………………………………………….     3-…………………………………

2. Đ/c ………………………………………….      4-……………………………….

Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch Đại hội ( Chủ tịch Đại hội ) gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c ……………………………………………….

2. Đ/c ……………………………………………….

3. Đ/c …………………………………….

Đại hội đã bầu đoàn thư ký Đại hội gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c ……………………………………………….

2. Đ/c ……………………………………………….

3. Đ/c …………………………………….

A Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Đại hội của Công đoàn do đồng chí……………………………….trình bày trước Đại hội.

          Đại hội thảo luận phần báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Công đoàn với các ý kiến bổ sung như sau:

1-………………………………………………………………………

2-………………………………………………………………………

3-………………………………………………………………………

          Về phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ tới, các ý kiến của đại biểu trong Đại hội như sau:

1.  ……………………………………………….

2.  ……………………………………………….

3.  …………………………………….

4- ……………………………………

Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau ( từng vấn đề có thể ghi số phiếu hoặc tỷ lệ % số phiếu biểu quyết trong Đại hội ).

1.  ……………………………………………….

2.  ……………………………………………….

3.  ……………………………………………….

B – Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn( Cơ quan ) nhiệm kỳ………………….

          ( Có biên bản bầu cử kèm theo )

C – Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội ( Có văn bản kèm theo ).

            Đại hội đã kết thúc vào hồi ………..giờ ….ngày ….tháng….năm……

 

T/m đoàn chủ tịch

(ký tên)         

Dấu của BCH CĐ

t/m. thư ký đại hội

(ký tên)         

  Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Hot Topics

Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón TEU thứ 500.000 thông qua trong năm 2020

Ngày 22/10/2020, Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đón TEU thứ 500.000...

Thành phố Hải Phòng trích ngân sách 1,3 tỷ đồng khen thưởng, biểu dương và tôn vinh 130 học sinh, sinh viên xuất sắc...

Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 24/10/2020, tại...

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cho cán bộ, công chức trong năm 2021

Chính phủ đề nghị, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng. Báo...

Bài viết liên quan

Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón TEU thứ 500.000 thông qua trong năm 2020

Ngày 22/10/2020, Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đón TEU thứ 500.000...

Thành phố Hải Phòng trích ngân sách 1,3 tỷ đồng khen thưởng, biểu dương và tôn vinh 130 học sinh, sinh viên xuất sắc...

Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 24/10/2020, tại...

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cho cán bộ, công chức trong năm 2021

Chính phủ đề nghị, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng. Báo...