Home Ứng dụng Văn bản ĐỀ CƯƠNG BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ...

ĐỀ CƯƠNG BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Tên đơn vị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


ĐỀ CƯƠNG

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

________

 

Họ và tên: …………………………………………………….. (in đậm)

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Kế hoạch số 08 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời căn cứ kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ …….(hoặc của tập thể lãnh đạo …….), ý kiến gợi ý kiểm điểm của đồng chí Bí thư ……(hoặc của người đứng đầu tập thể cơ quan, đơn vị), bản thân tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 như sau:

1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên

1.1- Ưu điểm:

a- Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Thành ủy và tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng: (nêu gắn gọn, những nội dung chủ yếu).

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

b- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:(nêu gắn gọn, những nội dung chủ yếu)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

1.2- Hạn chế, khuyết điểm:(nêu rõ, với tinh thần thẳng thắn, nhận trách nhiệm cụ thể)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

2- Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

2.1-Ưu điểm:

a- Kiểm điểm về trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định công tác tổ chức, cán bộ; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc ban, ngành hoặc địa phương được phân công phụ trách.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

b- Kiểm điểm về trách nhiệm là người đứng đầu đơn vị khác:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

c- Kiểm điểm về trách nhiệm phụ trách các địa phương, đơn vị do Ban Thường vụ phân công:(nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tuy nhiên, kiểm điểm về nội dung trên, tự nhận thấy còn những yếu kém, khuyết điểm chủ yếu sau:

2.2- Hạn chế, khuyết điểm:(phần này cần nêu kỹ, rõ trách nhiệm cá nhân)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

3- Kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

3.1- Ưu điểm:

a- Kiểm điểm trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt lãnh đạo cơ quan thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

b- Cá nhân kiểm điểm về thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công tác theo quy định của Quy chế làm việc của Thành uỷ khóa XIV trên cả hai mặt ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

3.2- Hạn chế, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

4- Ý kiến của bản thân về những góp ý của các tổ chức và cá nhân (Cần làm rõ những góp ý nào là đúng cần phải tiếp thu và đã tiếp thu, kiểm điểm như thế nào? Những góp ý nào chưa đúng cần được trình bày, thông tin lại? Những vấn đề gì cần lưu ý để sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ).

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

5- Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân:

Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể ………, ý kiến tham gia của các tập thể, cá nhân và kiểm điểm nêu trên, cá nhân tôi xác định kế hoạch khắc phục như sau:

5.1- Kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

5.2- Kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

5.3- Kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách được giao.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nguyễn Văn A

 

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read