Home Tags Trình bầy quan điểm của anh chị về câu nói sau của bác có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó

Tag: trình bầy quan điểm của anh chị về câu nói sau của bác có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó