Danh sách các bệnh viện tại Hà Nội

 1
 Bệnh viện Bạch Mai Trần Quỵ
 8691800 78 đường GiảI Phóng ĐÔNG ĐA HÀ NỘI

  2
 Bệnh viện Hữu Nghị Lê Văn Trạch
 9714526 Số 1 Trần Khánh Dư QUẬN HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 3
 Bệnh viện E, Hà NộI Trần Ngọc Ân
 7543832 Phường Nghĩa Tân QUẬN CẦU GIẤY HÀ NỘI

 
 4
 Viện Răng Hàm Mặt Trần Văn Trường
 8269723 40B Tràng Thi HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 
 5
 Bệnh viện Tai Mũi Họng TƯ Nguyễn Thị Ngọc Dinh
 8697033 78 đường GiảI Phóng   HÀ NỘI

 
 6
 Bệnh viện Mắt Trung ương Tôn Thị Kim Thanh
 8226672 85 HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 7
 Viện y học cổ truyền TƯ Mai Xuân Trường
 8341676 SỐ 9 ĐƯỜNG XT- P MD CẦU GIẤY HÀ NỘI

 
 8
 Bệnh viện NộI Tiết Tạ Văn Bình
 5621037 YÊN LÃNG THÁI THỊNH ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 9
 Bệnh viện K Nguyễn Bá Đức
 8246652 43 PHO QUAN SU QUAN HOAN KIEM HA NOI HÀ NỘI

 
 10
 Bệnh viện Việt Đức Nguyễn Tiến Quyết
 8289267 40 TRÀNG THI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 
 11
 Bệnh viện Phụ sản TƯ Nguyễn Đức Vy
 8259281 43 TRÀNG THI – HOÀN KIẾM HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 
 12
 Bệnh viện Nhi TƯ Nguyễn Thanh Liêm
 7754082 PHỐ GIẢNG VÕ QUẬN ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 13
 Bệnh viện Châm cứu TƯ Nguyễn Tài Thu
 8534275 SỐ 49 THÁI THỊNH ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 14
 Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ Đinh Ngọc Sỹ
 7613723 463 HOÀNG HOA THÁM BA ĐÌNH HÀ NỘI

 
 15
 Bệnh viện Đống Đa Nguyễn Thị Bích Đào
 5112506 192 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 16
 Bệnh viện Thanh Nhàn Nguyễn Bá Kinh
 8210421 42 PHỐ THANH NHÀN HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 17
 Bệnh viện Xanh Pôn Lê Văn Điểm
 8233060 12 CHU VĂN AN BA ĐÌNH HÀ NỘI

 
 18
 Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Nguyễn Thị Thoa
 9344362 37 HAI BÀ TRƯNG QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 
 19
 Bệnh viện Bắc Thăng Long Nguyễn Thọ Khảo
 883… UY NỖ THỊ TRẤN ĐÔNG ANH ĐÔNG ANH HÀ NỘI

 
 20
 Bệnh viện U Bướu Lê Văn Thảo
   42 THANH NHÀN HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 21
 Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương Đỗ Thuý Lan
 6270499 PHỐ HỒNG MAI HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 22
 Bệnh viện phu sản Hà NộI Bùi Sương
 7751779 ĐƯỜNG LA THÀNH P N.KHÁNH BA ĐÌNH HÀ NỘI

 
 23
 Bệnh viện tâm thần Hà NộI Nguyễn Minh HảI
 8751246 THỊ TRẤN SÀI ĐỒNG GIA LÂM HÀ NỘI

 
 24
 Trung tâm chống Lao Hà NộI Lưu Thị Liên
 8219062 SỐ 44 THANH NHÀN HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 25
 Trung tâm mắt Hà NộI Cao Mỹ Lệ
 9343906 37 HAI BÀ TRƯNG QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 
 26
 Trung tâm y tế Gia Lâm Nguyễn Văn Lịch
 8272075 THỊ TRẤN ĐỨC GIANG GIA LÂM HÀ NỘI

 
 27
 TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG ANH TỐNG ĐÌNH SƠN
 8834249 KHỐI 1 THỊ TRẤN ĐÔNG ANH ĐÔNG ANH HÀ NỘI

 
 28
 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH TRÌ NGUYỄN KÝ
 8615282 THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN HUYỆN THANH TRÌ HÀ NỘI

 
 29
 TRUNG TÂM Y TẾ SÓC SƠN NGUYỄN THỊ SOẠN
 8840443 TIEN DƯỢC SÓC SƠN HÀ NỘI

 
 30
 BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI I LÊ HẢI QUY
 7664751 LÁNG THƯỢNG ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 31
 BỆNH VIỆN KHU VỰC 1 NÔNG NGHIỆP NGUYỄN VĂN HIỂN
 8612182 NGỌC HỒI THANH TRÌ HÀ NỘI

 
 32
 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG CHU QUỐC TRƯỜNG
 9432442 29 NGUYỄN BỈNH KHIÊM   HÀ NỘI

 
 33
 VIỆN BỎNG LÊ HỮU TRÁC LÊ NĂM
 6881382 TÂN TRIỀU THANH TRÌ HÀ NỘI

 
 34
 VIỆN DA LIỄU PHẠM VĂN HIỂN
 8521182 PHƯƠNG MAI ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 35
 VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGUYỄN ANH TRÍ
 8687863 78 ĐỒNG GIẢI PHÓNG   HÀ NỘI

 
 36
 VIỆN LÃO KHOA PHẠM THẮNG
 5760751 ĐƯỜNG PHƯƠNG MAI ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 37
 VIỆN SỨC KHOẺ TÂM THẦN TRẦN VIẾT NGHỊ
 8522087 78 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG   HÀ NỘI

 
 38
 VIỆN TIM MẠCH PHẠM GIA KHẢI
 8694572 BỆNH VIỆN BẠCH MAI, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG   HÀ NỘI

 
 39
 VIỆN Y HỌC LÂM SÀNG CÁC BỆNH NHIỆT ĐỚI NGUYỄN ĐỨC HIỀN
 5764656 BỆNH VIỆN BẠCH MAI, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG   HÀ NỘI

 


STT
 Tên bệnh viện
 Giám đốc
 Điện thoại
 Xã/phường
 Quận huyện
 Tỉnh
 1
 Bệnh viện Bạch Mai Trần Quỵ
 8691800 78 đường GiảI Phóng ĐÔNG ĐA HÀ NỘI

 
 2
 Bệnh viện Hữu Nghị Lê Văn Trạch
 9714526 Số 1 Trần Khánh Dư QUẬN HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 3
 Bệnh viện E, Hà NộI Trần Ngọc Ân
 7543832 Phường Nghĩa Tân QUẬN CẦU GIẤY HÀ NỘI

 
 4
 Viện Răng Hàm Mặt Trần Văn Trường
 8269723 40B Tràng Thi HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 
 5
 Bệnh viện Tai Mũi Họng TƯ Nguyễn Thị Ngọc Dinh
 8697033 78 đường GiảI Phóng   HÀ NỘI

 
 6
 Bệnh viện Mắt Trung ương Tôn Thị Kim Thanh
 8226672 85 HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 7
 Viện y học cổ truyền TƯ Mai Xuân Trường
 8341676 SỐ 9 ĐƯỜNG XT- P MD CẦU GIẤY HÀ NỘI

 
 8
 Bệnh viện NộI Tiết Tạ Văn Bình
 5621037 YÊN LÃNG THÁI THỊNH ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 9
 Bệnh viện K Nguyễn Bá Đức
 8246652 43 PHO QUAN SU QUAN HOAN KIEM HA NOI HÀ NỘI

 
 10
 Bệnh viện Việt Đức Nguyễn Tiến Quyết
 8289267 40 TRÀNG THI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 
 11
 Bệnh viện Phụ sản TƯ Nguyễn Đức Vy
 8259281 43 TRÀNG THI – HOÀN KIẾM HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 
 12
 Bệnh viện Nhi TƯ Nguyễn Thanh Liêm
 7754082 PHỐ GIẢNG VÕ QUẬN ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 13
 Bệnh viện Châm cứu TƯ Nguyễn Tài Thu
 8534275 SỐ 49 THÁI THỊNH ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 14
 Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ Đinh Ngọc Sỹ
 7613723 463 HOÀNG HOA THÁM BA ĐÌNH HÀ NỘI

 
 15
 Bệnh viện Đống Đa Nguyễn Thị Bích Đào
 5112506 192 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 16
 Bệnh viện Thanh Nhàn Nguyễn Bá Kinh
 8210421 42 PHỐ THANH NHÀN HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 17
 Bệnh viện Xanh Pôn Lê Văn Điểm
 8233060 12 CHU VĂN AN BA ĐÌNH HÀ NỘI

 
 18
 Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Nguyễn Thị Thoa
 9344362 37 HAI BÀ TRƯNG QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 
 19
 Bệnh viện Bắc Thăng Long Nguyễn Thọ Khảo
 883… UY NỖ THỊ TRẤN ĐÔNG ANH ĐÔNG ANH HÀ NỘI

 
 20
 Bệnh viện U Bướu Lê Văn Thảo
   42 THANH NHÀN HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 21
 Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương Đỗ Thuý Lan
 6270499 PHỐ HỒNG MAI HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 22
 Bệnh viện phu sản Hà NộI Bùi Sương
 7751779 ĐƯỜNG LA THÀNH P N.KHÁNH BA ĐÌNH HÀ NỘI

 
 23
 Bệnh viện tâm thần Hà NộI Nguyễn Minh HảI
 8751246 THỊ TRẤN SÀI ĐỒNG GIA LÂM HÀ NỘI

 
 24
 Trung tâm chống Lao Hà NộI Lưu Thị Liên
 8219062 SỐ 44 THANH NHÀN HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

 
 25
 Trung tâm mắt Hà NộI Cao Mỹ Lệ
 9343906 37 HAI BÀ TRƯNG QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 
 26
 Trung tâm y tế Gia Lâm Nguyễn Văn Lịch
 8272075 THỊ TRẤN ĐỨC GIANG GIA LÂM HÀ NỘI

 
 27
 TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG ANH TỐNG ĐÌNH SƠN
 8834249 KHỐI 1 THỊ TRẤN ĐÔNG ANH ĐÔNG ANH HÀ NỘI

 
 28
 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH TRÌ NGUYỄN KÝ
 8615282 THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN HUYỆN THANH TRÌ HÀ NỘI

 
 29
 TRUNG TÂM Y TẾ SÓC SƠN NGUYỄN THỊ SOẠN
 8840443 TIEN DƯỢC SÓC SƠN HÀ NỘI

 
 30
 BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI I LÊ HẢI QUY
 7664751 LÁNG THƯỢNG ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 31
 BỆNH VIỆN KHU VỰC 1 NÔNG NGHIỆP NGUYỄN VĂN HIỂN
 8612182 NGỌC HỒI THANH TRÌ HÀ NỘI

 
 32
 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG CHU QUỐC TRƯỜNG
 9432442 29 NGUYỄN BỈNH KHIÊM   HÀ NỘI

 
 33
 VIỆN BỎNG LÊ HỮU TRÁC LÊ NĂM
 6881382 TÂN TRIỀU THANH TRÌ HÀ NỘI

 
 34
 VIỆN DA LIỄU PHẠM VĂN HIỂN
 8521182 PHƯƠNG MAI ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 35
 VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGUYỄN ANH TRÍ
 8687863 78 ĐỒNG GIẢI PHÓNG   HÀ NỘI

 
 36
 VIỆN LÃO KHOA PHẠM THẮNG
 5760751 ĐƯỜNG PHƯƠNG MAI ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

 
 37
 VIỆN SỨC KHOẺ TÂM THẦN TRẦN VIẾT NGHỊ
 8522087 78 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG   HÀ NỘI

 
 38
 VIỆN TIM MẠCH PHẠM GIA KHẢI
 8694572 BỆNH VIỆN BẠCH MAI, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG   HÀ NỘI

 
 39
 VIỆN Y HỌC LÂM SÀNG CÁC BỆNH NHIỆT ĐỚI NGUYỄN ĐỨC HIỀN
 5764656 BỆNH VIỆN BẠCH MAI, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG   HÀ NỘI

 

Thuviengiadinh.com (Theo website của bộ Y Tế: cimsi)

admin
admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

6,803FansLike
1,634FollowersFollow
25,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles