KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TẬP HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP TOÁN – LỚP 4

KIẾN THỨC CƠ BẢN 

VÀ TẬP HỢP  CÁC  DẠNG  BÀI TẬP TOÁN –  LỚP 4

PHẦN KIẾN THỨC

KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

Tải fiel tại đây: Cac dang Toan Lop 4 nen tham khao

+SỐ VÀ CHỮ SỐ

 1. Kiến thức cần ghi nhớ
 2. Dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9.
 3. Có 10 số có 1 chữ số: (Từ số 0 đến số 9)

Có 90 số có 2 chữ số: (từ số 10 đến số 99)

Có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 đến 999)

Có 9000 số có 4 chữ số: (từ số 1000 đến 9999)……

 1. Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0. Không có số tự nhiên lớn nhất.
 2. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đơn vị.
 3. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.
 4. Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.
 5. Kien thuc co ban lop 4-Thuviengiadinh.com
 6. PHÉP CỘNG
 7. a + b = b + a
 8. (a + b) + c = a + (b + c)
 9. 0 + a = a + 0 = a
 10. (a – n) + (b + n) = a + b
 11. (a – n) + (b – n) = a + b – n x 2
 12. (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2
 13. Nếu một số hạng được gấp lên n lần, đồng thời các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó được tăng lên một số đúng bằng (n – 1) lần số hạng được gấp lên đó.
 14. Nếu một số hạng bị giảm đi n lần, đồng thời các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó bị giảm đi một số đúng bằng (1 – ) số hạng bị giảm đi đó.
 15. Trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là lẻ thì tổng đó là một số lẻ.
 16. Trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là chẵn thì tổng đó là một số chẵn.
 17. Tổng của các số chẵn là một số chẵn.
 18. Tổng của một số lẻ và một số chẵn là một số lẻ.
 19. Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là một số lẻ.
 20. PHÉP TRỪ
 21. a – (b + c) = (a – c) – b = (a – b) – c
 22. Nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi.
 23. Nếu số bị trừ được gấp lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một số đúng bằng (n -1) lần số bị trừ. (n > 1).
 24. Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được gấp lên n lần thì hiệu bị giảm đi (n – 1) lần số trừ. (n > 1).
 25. Nếu số bị trừ được tăng thêm n đơn vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tăng lên n đơn vị.
 26. Nếu số bị trừ tăng lên n đơn vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm đi n đơn vị.

C.PHÉP NHÂN

 1. a x b = b x a
 2. a x (b x c) = (a x b) x c
 3. a x 0 = 0 x a = 0
 4. a x 1 = 1 x a = a
 5. a x (b + c) = a x b + a x c
 6. a x (b – c) = a x b – a x c
 7. Trong một tích nếu một thừa số được gấp lên n lần đồng thời có một thừa số khác bị giảm đi n lần thì tích không thay đổi.
 8. Trong một tích có một thừa số được gấp lên n lần, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được gấp lên n lần và ngược lại nếu trong một tích có một thừa số bị giảm đi n lần, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích cũng bị giảm đi n lần. (n > 0)
 9. Trong một tích, nếu một thừa số được gấp lên n lần, đồng thời một thừa số được gấp lên m lần thì tích được gấp lên (m x n) lần. Ngược lại nếu trong một tích một thừa số bị giảm đi m lần, một thừa số bị giảm đi n lần thì tích bị giảm đi (m x n) lần. (m và n khác 0)10. Trong một tích, nếu một thừa số được tăng thêm a đơn vị, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được tăng thêm a lần tích các thừa số còn lại.
 10. Trong một tích, nếu có ít nhất một thừa số chẵn thì tích đó chẵn.
 11. Trong một tích, nếu có ít nhất một thừa số tròn chục hoặc ít nhất một thừa số có tận cùng là 5 và có ít nhất một thừa số chẵn thì tích có tận cùng là 0.13. Trong một tích các thừa số đều lẻ và có ít nhất một thừa số có tận cùng là 5 thì tích có tận cùng là 5.
 12. PHÉP CHIA
 13. a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)
 14. 0 : a = 0 (a > 0)
 15. a : c – b : c = ( a – b) : c (c > 0)
 16. a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)
 17. Trong phép chia, nếu số bị chia tăng lên (giảm đi) n lần (n > 0) đồng thời số chia giữ

nguyên thì thương cũng tăng lên (giảm đi) n lần.

 1. Trong một phép chia, nếu tăng số chia lên n lần (n > 0) đồng thời số bị chia giữ nguyên thì thương giảm đi n lần và ngược lại.7. Trong một phép chia, nếu cả số bị chia và số chia đều cùng gấp (giảm) n lần (n > 0) thì thương không thay đổi.8. Trong một phép chia có dư, nếu số bị chia và số chia cùng được gấp (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng được gấp (giảm ) n lần.
 2. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
 3. Biểu thức không có dấu ngoặc đơn chỉ có phép cộng và phép trừ (hoặc chỉ có phép nhân và phép chia) thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Ví dụ: 542 + 123 – 79                       482 x 2 : 4

        = 665 – 79                                 = 964 : 4

        = 586                                        = 241

 1. Biểu thức không có dấu ngoặc đơn, có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện các phép tính cộng trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 – 4 x 2

       = 9 – 8 = 1

 1. Biểu thức có dấu ngoặc đơn thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc đơn trước, các phép tính ngoài dấu ngoặc đơn sau

Ví dụ: 25 x (63 : 3 + 24 x 5)

= 25 x (21 + 120)

=25 x 141

=3525

DÃY SỐ

 1. Đối với số tự nhiên liên tiếp :
 2. a) Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu là số chẵn kết thúc là số lẻ hoặc bắt đầu là số lẻ và kết thúc bằng số chẵn thì số lượng số chẵn bằng số lượng số lẻ.
 3. b) Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu bằng số chẵn và kết thúc bằng số chẵn thì số lượng số chẵn nhiều hơn số lượng số lẻ là 1.
 4. c) Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu bằng số lẻ và kết thúc bằng số lẻ thì số lượng số lẻ nhiều hơn số lượng số chẵn là 1.
 5. Một số quy luật của dãy số thường gặp:
 6. a) Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng liền trước nó cộng hoặc trừ một số tự nhiên d.
 7. b) Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng liền trước nó nhân hoặc chia một số tự nhiên q (q > 1).
 8. c) Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bằng tổng hai số hạng đứng liền trước nó.
 9. d) Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng các số hạng đứng liền trước nó cộng với số tự nhiên d rồi cộng với số thứ tự của số hạng ấy.
 10. e) Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng đứng liền trước nó nhân với số thứ tự của số hạng ấy.
 11. f) Mỗi số hạng bằng số thứ tự của nó nhân với số thứ tự của số hạng đứng liền sau nó.

Tải fiel tại đây: Cac dang Toan Lop 4 nen tham khao

 

admin
admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

6,803FansLike
1,631FollowersFollow
25,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles