Hướng dẫn chương trình giáo dục mẫu giáo bé (Phần V)

 PHẦN NĂM               

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

                                                                                                                                                                                                                                  Đánh giá là hoạt động thu nhập thông tin. Phân tích và so sánh với mục tiêu chương trình nhằm định hướng, điều chỉnh chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ. Hoạt động đánh giá có thể do giáo viên tiến hành để tổ chức và điều chỉnh hoạt động chăm sóc- giáo dục cho phù hợp với trẻ. Hoạt động đánh giá còn có thể do các cấp lí giáo dục (Bộ, Sở các phòng Giáo dục – Đào tạo và Ban giám hiệu nhà trường ) tiến hành để giám sát, thanh tra việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ ở các trường mẫu giáo, mầm non.Vì vậy, căn cứ vào đối tượng tham gia đánh giá (giáo viên hay cán bộ lí giáo dục) việc đánh giá ở mẫu giáo có thể chia ra làm hai loại:

– Đánh giá trẻ trong quá trình chăm sóc giáo dục

            – Đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ

 A-         ĐÁNH GIÁ TRẺ TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC – GIÁO DỤC

 I – MỤC ĐÍCH

       Xác định nhu cầu, hứng thú và khả năng của từng trẻ để giáo viên có thể lựa chọn những tác động chăm sóc – giáo dục thích hợp

      Đồng thời,giáo viên có thể nhận ra được những điểm mạnh , điểm yếu trong quá trình giáo dục của mình để từ đó điều chỉnh việc tổ chức hoạt động giáo dục sao cho phù hợp với trẻ.

II – NỘI DUNG

      Giáo viên đánh giá trẻ hằng ngày trong quá trình chăm sóc-giáo dục có thể chia làm hai loại:

  1. 1.      Đánh giá trẻ trong các hoạt động hằng ngày

      Giáo viên tiến hành đánh giá trẻ hằng ngày trong quá trình chăm sóc- giáo dục trẻ.Những hoạt động trong ngày của trẻ mẫu giáo bao gồm :hoạt động chơi, hoạt động học, hoạt động lao động.

      Hằng ngày,thông qua những hoạt động trên, giáo viên chú ý phát hiện ra những trẻ có các biệu hiện tích cực hoặc tiêu cực (có khả năng xếp hình hay vẽ rất tốt hay tỏ ra mệt mỏi chán ăn vv..) trong nhóm/lớp để có những hoạt động chăm sóc –giáo dục thích hợp với các trẻ đó (hoặc trao đổi với phụ huynh để có sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc chăm sóc-giáo dục trẻ).

      Đồng thời qua những biểu hiện của trẻ,giáo viên có thể nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình chăm sóc-giáo dục của mình để từ đó điều chỉnh việc tổ chức, việc chăm sóc- giáo dục trẻ cho phù hợp hơn.

       * Các nội dung cần đánh giá:

      – Những biểu hiện về tình trạng sức khỏe của trẻ.

      – Cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ trong các hoạt động.

      – Những kiến thức và kỹ năng của trẻ.

       * Dựa trên kết quả đánh giá nhanh hằng ngày, giáo viên xác định:

      – Những trẻ cần lưu ý đặc biệt và các biện pháp chăm sóc –giáo dục riêng phù hợp.

      – Những vấn đề cần lưu ý trong việc tổ chức hoạt động chăm sóc –giáo dục trẻ và những thay đổi phù hợp trong những ngày sau.

      Mỗi nhóm mỗi lớp cần lập Hồ sơ cá nhân cho từng trẻ để theo dõi sự tiến bộ của các trẻ trong lớp (xem cách làm ở phần 3 – phương pháp sau đây) 

2.   Đánh giá việc thực hiện chủ đề

      Việc đánh giá chủ đề này giúp giáo viên nhìn nhận lại những việc mình và lớp mình đã làm được và chưa làm được trong chủ đề; từ đó cải tiến hay điều chỉnh các hoạt động tiếp theo, xây dựng kế hoạch của chủ đề sau  được tốt hơn.

      Giáo viên sử dụng phiếu Đánh giá việc thực hiện chủ đề để đánh giá những vấn đề đã làm được và chưa làm được trong chủ đề như:

      – Mục đích

      – Nội dung

      – Tổ chức hoạt động

      – Những vấn đề khác như:tình trạng sức khỏe của các trẻ trong lớp, tổ chức môi trường giáo dục, tài liệu, đồ dùng, đồ chơi …..

      Từ đó, giáo viên lưu ý để có thể triển khai các chủ đề khác được tốt hơn.

      Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá việc thực hiện chủ đề (đã được chỉnh sửa sau những góp ý của các tỉnh năm học 2006-2007):

 

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ  

Trường :                                                                                     Lớp :

Chủ đề : ……………………………………………………………………………………

Thời gian :………….tuần. Từ ngày………tháng…… đến ngày…………tháng…….

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

  1. 1.      Về mục tiêu của chủ đề

a)     Các mục tiêu đã thực hiện tốt: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b)     Các mục tiêu đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lí do

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

c)     Những trẻ chưa đạt được mục tiêu và lí do:

–         Với mục tiêu 1 :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

–         Với mục tiêu 2 :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

–         Với mục tiêu 3 :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

–         Với mục tiêu 4 :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

–         Với mục tiêu 5 :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

  1. 2.      Về nội dung của chủ đề

a)      Các nội dung đã thực hiện tốt:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b)     Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lí do:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

c)     Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

  1. 3.      Về tổ chức các hoạt động của chủ đề

a)      Về họat động có chủ đích:

–         Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

–         Những giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cực tham gia và lí do :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b)     Về việc tổ chức chơi trong lớp:

–         Số lượng các góc chơi :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

–         Những lưu ý để việc tổ chức chơi trong lớp được tốt hơn (về tính hợp lí của việc bố trí không gian, diện tích :việc khuyến khích sự giao tiếp giữa các trẻ/ nhóm chơi; việc khuyến khích trẻ rèn luyện các kĩ năng v..v..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

c)     Về việc tổ chức chơi ngoài trời:

–         Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

–         Những lưu ý để tổ chức chơi ngoài trời được tốt hơn( về chọn chỗ chơi và sự an toàn, vệ sinh cho trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động, giao lưu và rèn luyện các kĩ năng thích hợp v.v…)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

  1. 4.      Những vấn đề khác cần lưu ý

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

a)      Về sức khỏe của trẻ(ghi tên những trẻ nghỉ nhiều hay có vấn đề về ăn uống, vệ sinh v.v…

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b)     Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu, đồ chơi, lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ v.v…

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

  1. 5.      Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

3. Phương pháp

a) Quan sát

   Quan sát là phương pháp theo dõi một cách có kế hoạch, có hệ thống và phân tích những thông tin thu thập được.

   Để có số liệu quan sát khách quan và có ý nghĩa, giáo viên phải hiểu về các quy luật phát triển tâm sinh lí của trẻ và biết cách quan sát, ghi chép, phân tích những thông tin đã quan sát được.

   Giáo viên quan sát các hoạt động hằng ngày và có thể ghi lại các sự kiện đặc biệt xảy ra thể hiện sự phát triển của trẻ để tìm ra các biện pháp giáo dục thích hợp.

   Ghi chép ngắn gọn các sự kiện quan sát được : hành động, lời nói, nét mặt, cử chỉ, biểu hiện cảm xúc, tình cảm, hoàn cảnh mà sự kiện diễn ra, lí do và những nhận xét có ích cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

b) Trò chuyện

  Trò chuyện là phương pháp sử dụng một hệ thống câu hỏi có mục đích nhằm thu thập các thông tin và tìm hiểu lí do, nguyên nhân của các sự kiện xảy ra.

   Phương pháp này thường được sử dụng để đánh giá sự phát triển ngôn ngữ, tình cảm – xã hội và cảm xúc thẩm mĩ của trẻ. Khi trò chuyện với trẻ, giáo viên cần xác định mục đích cụ thể, đặt câu hỏi phù hợp với mục đích, chuẩn bị các phương tiện đồ dùng (nếu cần).Chỉ nên trò chuyện khi trẻ vui vẻ, sẵn sàng tham gia vào cuộc nói chuyện, ngữ cảnh phù hợp với mục đích.

   Khi còn trẻ, cô cần tỏ ra ân cần, động viên, khuyến khích trẻ và cho trẻ thời gian để trả lời, đặt câu hỏi gợi ý để trẻ nói hoặc thực hiện theo yêu cầu của cô. Nếu trẻ không nói bằng lời hay không thể thể hiện bằng lời, trẻ có thể dùng động tác, cử chỉ để biểu đạt ý của mình.
   Để có thêm thông tin về trẻ, giáo viên có thể trao đổi với phụ huynh :

      – Khi trẻ mới đến lớp, giáo viên nên hỏi cha mẹ trẻ về những thói quen của trẻ ở gia đình (ăn ngủ, trò chơi, đồ chơi trẻ yêu thích …) để giúp cho trẻ nhanh chóng làm quen với lớp và không có xáo trộn nhiều trong sinh hoạt của trẻ. 

      – Khi trẻ gặp khó khăn trong sinh hoạt ở lớp, giáo viên có thể trao đổi với cha mẹ để họ cung cấp những thông tin cần thiết; Từ đó, giáo viên có thể phân tích cho cha mẹ về những biểu hiện của trẻ, nêu lên lí do và đưa ra những yêu cầu phối hợp chăm sóc- giáo dục giữa gia đình và nhà trường.

c) Phân tích sản phẩm của trẻ

   Dựa trên các sản phẩm hoạt động vật chất và tinh thần (vẽ, nặn, thủ công…), giáo viên phân tích mức độ hình thành kiến thức, kĩ năng, năng khiếu hay một triệu chứng bệnh tật trong lĩnh vực nào đó của trẻ.

   Điều quan trọng đối với trẻ mẫu giáo không chỉ là đánh giá kết quả mà còn là đánh giá quá trình tạo ra sản phẩm đó như thế nào.( Cùng có một kết quả như nhau, nhưng cách thức cũng như tốc độ làm việc của trẻ có thể khác nhau…)

   Để đánh giá sản phẩm của trẻ, giáo viên cần xác định mục đích đánh giá, lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích đánh giá, lựa chọn phương pháp thích hợp(cô đánh giá, trẻ tự đánh giá hay trẻ đánh giá sản phẩm của nhau), ghi lại kết quả phân tích, đánh giá váo phía sau sản phẩm của trẻ (tranh vẽ, tô màu…) hoặc ghi vào sổ nhật kí. Các sản phẩm được thu thập theo thời gian: trên cơ sở đó, giáo viên hoặc cha mẹ có thể nhận thấy sự phát triển của trẻ.

   Đầu năm học, việc đánh giá sản phẩm của trẻ chủ yếu là do giáo viên thực hiện.Giáo viên giúp trẻ đưa ra những nhận xét đơn giản về sản phẩm cả mình hay của bạn. Theo cách này, trẻ học được cách trình bày nhận xét của mình, tự đánh giá mình và so sánh mình với các bạn xung quanh.

   Khi trẻ tự đánh giá sản phẩm của mình hay sản phẩm của bạn, giáo viên có thể đặt ra những câu hỏi gợi ý (cháu thích bức tranh ở chổ nào? Bạn tô màu như thế nào? Chỗ nào cháu thấy chưa đẹp? Muốn bức tranh đẹp hơn cháu phải làm như thế nào? )

   Đánh giá của cô giáo với trẻ nên thực hiện sau đánh giá của trẻ. Giáo viên giúp trẻ nhận ra những mặt tốt, chưa tốt và giúp trẻ hướng khắc phục. Trẻ mẫu giáo bé thường đánh giá cao khả năng của mình,do đó giáo viên không nên đưa ra những nhận xét xấu gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ.

   Giáo viên thu thập các sản phẩm của trẻ cùng với những nhận xét, đánh giá của giáo viên và lưu thành hồ sơ cá nhân từng trẻ.

4.Tiêu chí đánh giá trẻ

a) Phát triển thể chất

– Cân nặng của trẻ nằm trong kênh A
    +Trẻ trai : 12,9- 20,8 kg. 

    +Trẻ gái : 12,6- 20,7 kg.

      – Chiều cao của trẻ nằm trong kênh A

+ Trẻ trai : 94,4- 111,5 cm.

+ Trẻ gái : 93,5- 109,6 cm.

      – Phát triển vận động thô

+ Đi đúng tư thế

+ Nhảy xa được 30cm

+ Ném xa được 2,5m- 3m

– Phát triển vận động tĩnh vận động của bàn tay và sự khéo léo của các ngón tay)

+ Biết cắt theo đường thẳng 15cm.

+ Biết vẽ chữ thập theo mẫu.

b) Phát triển nhận thức

      – Nhận thức phía trên- phía dưới, phía trước và phía sau.

       – Biết đếm đến 5.

      – Nhận biết một số mối quan hệ đơn giản giữa cây con và môi trường sống (cây cối cần nước, không khí cấu tạo của các con vật thích ứng với vận động và môi trường sống của chúng).

 dấu hiệu nổi bật như : màu sắc, hình dạng, kích thước.

c)Phát triển ngôn ngữ

– Phát âm rõ ràng để người khác hiểu được.

– Hiểu câu chuyện ngắn (nói được tên các nhân vật và các hành động chính của nhân vật trong truyện)

– Đặt và trả lời được các câu hỏi đơn giản: Cái gì ? ở đâu? Làm gì? Để làm gì?

d)Tình cảm và quan hệ xã hội

-Biết chơi chung với bạn một cách hòa thuận.

      -Biết thực hiện các yêu cầu của cô giáo.

e) Nghệ thuật và thẩm mĩ

      – Hứng thú tham gia các hoạt động nghệ thuật.

      – Biết thực hiện cảm xúc qua việc hát, đọc  thơ, kể chuyện bằng nét mặt cử chỉ, vận động minh họa.

5. Lập hồ sơ cá nhân trẻ

Hồ sơ cá nhân là một dạng tư liệu để đánh giá về sự tiến bộ của trẻ một cách có căn cứ.

Hồ sơ cá nhân trẻ bao gồm các sản phẩm viết vẽ, xé, dán… cũng như các tài liệu tương tự khác do trẻ tự làm (có thể cả những nhận xét, đánh giá của giáo viên về những sản phẩm đó, nếu có điều kiện có thể lưu cả ảnh chụp những hoạt động hoặc sản phẩm của bé) cho thấy sự tiến bộ của trẻ trong suốt năm học. Hồ sơ cá nhân của từng trẻ được giáo viên hoặc cha mẹ trẻ thu thập từ đầu cho đến cuối năm học.

Mỗi hồ sơ cá nhân có thể được đựng trong một túi riêng (làm bằng bìa hay nilon…) hoặc có thể kẹp thành từng kẹp riêng để trong một hộp hay cặp tài lệu nhiều ngăn.Hồ sơ cá nhân nên được sắp xếp thành từng loại (loại bài viết, loại bài vẽ, loại bài xé dán .v…) và mỗi loại cũng nên được sắp xếp theo trình tự thời gian để dễ thấy sự tiến bộ của trẻ. Tất cả hồ sơ cá nhân của trẻ trong nhóm lớp nên để cùng một chỗ và được sắp xếp sao cho dễ quản lí và sử dụng.

Thỉnh thoảng, giáo viên có thể xem lại những hồ sơ đó để thảo luận với đồng nghiệp hoặc phụ huynh về những khó khăn mà trẻ gặp phải, những ý tưởng, kế hoạch sẽ làm  tiếp theo. Giáo viên có thể đưa cho phụ huynh xem hồ sơ của trẻ để thấy những tiến bộ của con em họ hay những điểm mạnh, điểm yếu của trẻ để gia đình cùng phối hợp với giáo viên trong việc giáo dục trẻ.

Sau khi đánh giá trẻ, giáo viên có thể trao đổi với phụ huynh để chính xác hơn về những nhận xét của mình và để phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc- giáo dục trẻ tiếp theo.

      Như vậy, mỗi nhóm lớp cần có những hồ sơ đánh giá sau:

      – Hồ sơ cá nhân từng trẻ

      Các phiếu đánh giá việc thực hiện chủ đề.

 

B-   ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ

 

I –  MỤC ĐÍCH

      Các cán bộ quản lí (ban giám hiệu, cán bộ phòng, Sở hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo) đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ của trường mẫu giáo và của giáo viên: từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ.

II- NỘI DUNG

      Đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ gồm 4 vấn đề:

– Đánh giá sự phát triển của trẻ

– Đánh giá hoạt động giáo dục của giáo viên.

– Đánh giá hoạt động của quản lí trường.

– Đánh giá cơ sở vật chất của trường.

Để đánh giá được từng vấn đề trên, người đánh giá cần có những phiếu đánh giá được thiết kế cụ thể. Việc thiết kế các phiếu đánh giá này phải dựa trên các tiêu chí đánh giá- đó là những yếu tố cơ bản nhất cần đánh giá. Giáo viên cần thực hiện các tiêu chí đánh giá về các nội dung trên theo quy định trong tài liệu Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

 

III – PHƯƠNG PHÁP

      Đánh giá việc thực hiện chăm sóc- giáo dục trẻ mẫu giáo có thể gồm các phương pháp sau:

–         Quan sát: để đánh giá giáo viên trẻ trong các hoạt động chăm sóc- giáo dục.

–         Phiếu điều tra: để đánh giá hoạt động quản lí trường, cơ sở vật chất trường, lớp.

–         Trắc nghiệm hoặc sử dụng bảng kiểm kê: để đánh giá trẻ giáo viên.

–         Nghiên cứu đánh giá sản phẩm hoạt động: để đánh giá việc thực hiện chương trình và kết quả hoạt động của trẻ và giáo viên

–         Thảo luận nhóm: Để tham khảo ý kiến của phụ huynh, cộng đồng.

–         Phỏng vấn: để tham khảo ý kiến của phụ huynh, cộng đồng, giáo viên

–         Kiểm tra sổ sách, kế hoạch: để đánh giá hoạt động quản lí của trường,giáo viên.

–         Các phương pháp đánh giá này có thể được tham khảo trong sách Phương pháp đánh giá trẻ trong đổi mới giáo dục mầm non.Tạ Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Thư, NXB Giáo dục,2004.

–         Đánh giá việc thực hiện chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ mẫu giáo 3 tuổi có thể tiến hành định kì hoặc đột xuất vào khoảng 3 tháng cuối năm học.

–         Sau khi đánh giá riêng từng vấn đề trên, những người tham gia đánh giá cần đưa ra nhận định chung về tình hình thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ và các vấn đề cần khắc phục để nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ.

 

 Theo Mầm non

admin
admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

6,803FansLike
1,635FollowersFollow
25,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles