Danh sách các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội
Địa chỉ: Số 5 Villa Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3009 . Fax: +84 4 845 4954 Email: mongembhanoi@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h00 & 15h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội

Địa chỉ: 63 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ. Điện thoại: +84 4 829 4999. Fax: +84 4 829 4997 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 15h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán An-Giê-Ri tại Hà Nội

Địa chỉ: 13 Phan Chu Trinh. Điện thoại: +84 4 825 3865 / 933 2151. Fax: +84 4 826 0830 Email: aldjazairvn@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 16h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội

Địa chỉ: 58-60 Trần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 824 4989/ 90/ 94. Fax: +84 4 824 4998. Email:india@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716. Email: hungemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Inđônêsia tại Hà Nội

Địa chỉ: 50 Ngô Quyền. Điện thoại: +84 4 825 3353/ 7969. Fax: +84 4 825 9274 Email: indohn@netnam.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Ác-hen-ti-na ở Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà Deaha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 831 5262/3. Fax: +84 4 831 5288. Email: embarg@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h00 – 16h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4, 5 – 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 936 0500. Fax: +84 4 936 0561/ 2 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 16h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Áo tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Prime Center, 53 Quang Trung . Điện thoại: +84 4 943 3050. Fax: +84 4 943 0355 Email: austrianembassyhanoi@fpt.vn và hanoi-ob@bmaa.gv.at Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội

Địa chỉ: 3 Chùa Một Cột Điện thoại: +84 4 845 2027. Fax: +84 4) 823 6914 Email: polamb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội
 
 

Đại sứ quán Băng-La-Đét tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Deaha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 6625. Fax: +84 4 771 6628 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Bê-La-Rút tại Hà Nội

Địa chỉ: 52 Tây Hồ Điện thoại: +84 4 829 0494. Fax: +84 4 719 7125 Email: vietnam@belembassy.org Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 18h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9 Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng Điện thoại: +84 4 934 6179 / 80. Fax: +84 4 934 6183. Email: ambabel@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Bra-xin tại Hà Nội

Địa chỉ: T72 – 14 Thuỵ Khuê. Điện thoại: +84 4 843 2544/ 0817. Fax: +84 4 843 2542. Email: Vetbrem@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Bru-nây tại Hà Nội

Địa chỉ: Villa 8 – 9, Phố Vạn Bảo Điện thoại: +84 4 726 2003. Fax: +84 4 726 2010 Email: bruemviet@hotmail.com Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h30 Thứ 6 : 8h30 – 12h00 & 14h30 – 16h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 5 phố Núi Trúc, Vạn Phúc Điện thoại: +84 4 845 2908. Fax: +84 4 846 0856 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Ca-na-da tại Hà Nội

Địa chỉ: 31 Hùng Vương Điện thoại: +84 4 734 5000. Fax: +84 4 734 5049. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Cam-pu-chia tại Hà Nội

Địa chỉ: 71 Trần Hưng Đạo Điện thoại: +84 4 942 4788/ 4473/ 1149. Fax: +84 4 943 3225 Email: arch@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 14h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Cộng Hòa Séc tại Hà Nội

Địa chỉ: 13 Chu Văn An Điện thoại: +84 4 845 4131. Fax: +84 4 823 3996. Email: hanoi@embassy.mzv.cz Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 16h30 Lãnh sự: Thứ 2, 4, 6: 9h00 – 11h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Cu-Ba tại Hà Nội

Địa chỉ: 65A Lý Thường Kiệt. Điện thoại: +84 4 942 4775/ 5070/ 5071. Fax: +84 4 942 2426 Email: embacuba@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Lãnh sự: Thứ 3 – thứ 5: 14h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội
 
 

Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội

Địa chỉ: 19 Điện Biên Phủ Điện thoại: +84 4 823 1888. Fax: +84 4 823 1999 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h30 – 16h00 Thứ 6 : 8h30 – 15h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Địa chỉ: 29 Trần Phú Điện thoại: +84 4 845 3836/ 7/ 843 0245/ 6. Fax: +84 4 845 3838 / 843 9969 Email: germanemb.hanoi@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 11h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 831 5650. Fax: +84 4 831 5655 Email: han@minbuza.nl Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716 Email: hungemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Hungari tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716 Email: hungemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán I-Rắc tại Hà Nội

Địa chỉ: 50 Ngô Quyền. Điện thoại: +84 4 825 3353/ 7969. Fax: +84 4 825 9274 Email: indohn@netnam.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán I-Ran tại Hà Nội

Địa chỉ: 54 Trần Phú Điện thoại: +84 4 823 2068/ 9. Fax: +84 4 823 2120 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 17h00 Thứ 7: 8h00 – 12h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Ixaren tại Hà Nội

Địa chỉ: 68 Nguyễn Thái Học. Điện thoại: +84 4 843 3140. Fax: +84 4 843 5760. Email: infor@emisrael-vn.org Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h00 Trừ thứ 6 : đến 16h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Lào tại Hà Nội

Địa chỉ: 22 Trần Bình Trọng Điện thoại: +84 4 942 4576. Fax: +84 4 822 8414. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 13h00 – 16h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Li-bi tại Hà Nội

Địa chỉ: A3 Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3379. Fax: +84 4 845 4977. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 16h00
Thành phố: Hà Nội
 
 

Đại sứ quán Ma-lay-xia tại Hà Nội

Địa chỉ: 43 – 45 Điện Biên Phủ. Điện thoại: +84 4 734 3836. Fax: +84 4 734 3829 Email: mwhanoi@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h15 – 16h45 Thứ 6 : 8h00 – 12h30 & 14h15 – 16h45
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Hà nội

Địa chỉ: Địa chỉ: T11, 14 Thụy Khuê Điện thoại: +84 4 847 0948. Fax: +84 4 847 0949 Email: embvietnam@sre.gob.mx Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 15h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Mi-an-ma tại Hà Nội

Địa chỉ: A3 Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3369. Fax: +84 4 845 2404. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Địa chỉ: 7 Láng Hạ. Điện thoại: (84-4) 772 1500. Fax: +84 4 772 1510 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Na-uy tại Hà Nội

Địa chỉ: Metropole Centre, 56 Lý Thái Tổ. Điện thoại: +84 4 826 2111. Fax: +84 4 826 0222 Email: emb.hanoi@mfa.no Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 -16h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà trung tâm, 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 936 2000 Fax: +84 4 936 1991 Email: hanoi@foreign.gov.za Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 12h45 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Nga tại Hà Nội

Địa chỉ: 191 Đường La Thành. Điện thoại: (84-4) 833 6991/ 2. Fax: (84-4) 833 6995. Email: moscow.vietnam@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2, 4, 5 8h00 – 13h00 & 15h30 – 19h10 Thứ 3, thứ 6 : 8h00 – 13h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Niu-di-lân tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 5, 63 Lý Thái Tổ. Điện thoại: +84 4 824 1481. Fax: +84 4 824 1480. Email: nzembhan@fpt.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 12h00 & 13h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Palextin tại Hà Nội

Địa chỉ: E4b Trung Tự Điện thoại: +84 4 852 4013. Fax: +84 4 834 9696. Email: palestine@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6: 8h00 – 15h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội

Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 826 6788. Fax: +84 4 826 6766 Email: finnemb@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 15, 44B Lý Thường Kiệt. Điện thoại: +84 4 934 6589. Fax: +84 4 934 6591. Email: vertretung@han.rep.admin.ch Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h30 Thứ 6 : 8h30 – 12h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội

Địa chỉ: 25 Cao Bá Quát. Điện thoại: +84 4 845 3008. Fax: +84 4 823 1221. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 11h00 & 14h30 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội

Địa chỉ: 46 Hoàng Diệu. Điện thoại: +84 4 845 3736. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 14h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Úc tại Hà Nội

Địa chỉ: 8 Đào Tấn. Điện thoại: +84 4 831 7755. Fax: +84 4 831 7711. Email: Austemb@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12 & 13h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Ukraina tại Hà Nội

Địa chỉ: 49 Nguyễn Du. Điện thoại: +84 4 943 2764. Fax: +84 4 943 2766. Email: ukrchanc@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Ý tại Hà Nội

Địa chỉ: 9 Lê Phụng Hiểu. Điện thoại: +84 4 825 6246/ 56. Fax: +84 4 826 7602 . Email: embitaly@embitaly.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 13h00 & 14h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Sài Gòn

Địa chỉ: 49 Trần Quốc Thảo, Q 3. Điện thoại: +84 8 930 3539/ 7498. Fax: +84 8 930 7495. Email: cgihcmc@hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30
Thành phố: Sài Gòn

Tổng Lãnh sự Anh và Bắc Ai Len tại Sài Gòn

Địa chỉ: 25 Lê Duẩn, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 8433. Fax: +84 8 822 1917. Email: bcghcmc@hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Ba Lan tại Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 11 Saigon Centre, 65 Lê Lợi. Điện thoại: +84 8 914 2883 .Fax: +84 8 914 2884. Email: hgrphcm@hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Bỉ tại Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 17, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ. Điện thoại: +84 8 821 9354. Fax: +84 8 821 9304. Email: Consubel@hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 : 9h00 – 12h00
Thành phố: Sài Gòn
 
Tổng lãnh sự Ca-na-da tại Sài Gòn
Địa chỉ: 235 Đồng Khởi, Q 1. Điện thoại: +84 8 854 5025. Fax: +84 8 829 4528. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h30
Thành phố: Sài Gòn

Tổng Lãnh sự Cam-pu-chia tại Sài Gòn

Địa chỉ: 41 Phùng Khắc Khoan, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 2751. Fax: +84-8) 827 7696. Email: Cambocg@hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 07.30 – 11h30 & 14h00 – 17h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Cộng hòa Séc tại Sài Gòn

Địa chỉ: 28 bis Mạc Đĩnh Chi, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 0585. Fax: +84 8 822 6043. Email: hochiminh@honorary.mzv.cz
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Cu Ba tại Sài Gòn

Địa chỉ: 45 Phùng Khắc Khoan, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 7350. Fax: +84 8 829 5293. Email: cubacons@hcm.netnam.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 13h30 – 16h30
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Đức tại Sài Gòn

Địa chỉ: 126 Nguyễn Đình Chiểu, Q 3. Điện thoại: +84 8 829 1967. Fax: +84 8 823 1919 Email: gk-hochiminh@hcm.fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 11h30
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Hà Lan tại Sài Gòn

Địa chỉ: Saigon Tower 29 Lê Duẩn, Q 1. Điện thoại: +84 8 823 5932. Fax: +84 8 823 5934. Email: hcm@minbuza.nl Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 12h30 – 16h30
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Sài Gòn

Địa chỉ: 107 Nguyễn Du, Q 1. Điện thoại: +84 8 822 5757. Fax: +84 8 822 5750. Email: hcm02@mofat.go.kr Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6: 8h30 – 17h30
Thành phố: Sài Gòn

Tổng Lãnh sự Hungari tại Sài Gòn

Địa chỉ: 22 Phùng Khắc Khoan, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 0130. Fax: +84 8 829 2410. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 12h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Indonêxia tại Sài Gòn

Địa chỉ: 18 Phùng Khắc Khoan, Q 1. Điện thoại: +84 8 825 1888. Email: indohcmc@hcm.fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 16h30
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Lào tại Sài Gòn

Địa chỉ: 93 Pasteur. Điện thoại: +84 8 829 7667. Fax: +84 8 829 9272. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 13h00 – 16h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Malayxia tại Sài Gòn

Địa chỉ: 1208 số 2 Ngô Đức Kế, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 9023. Fax: +84 8 829 9027. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h30 – 16h30
Thành phố: Sài Gòn

Tổng Lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn

Địa chỉ: 4 Lê Duẩn, Q 1. Điện thoại: +84 8 822 9433. Fax: +84 8 822 9434. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng Lãnh sự Nga tại Sài Gòn

Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Q 3. Điện thoại: +84 8 930 3936. Fax: +84 8 930 3937. Email: cgrushcm@fmail.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2, 4, 5 8h00 – 13h00 & 15h30 – 19h10 Thứ 3, Thứ 6 : 8h00 – 13h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Sài Gòn

Địa chỉ: 13-17 Nguyễn Huệ, Q 1. Điện thoại: +84 8 822 5341 / 829 1341. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h45 – 17h15
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Niudilân tại Sài Gòn

Địa chỉ: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q .1 Điện thoại: +84 8 822 6907/ 6. Fax: +84 8 822 6905. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 12h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn

Địa chỉ: 27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 7231. Fax: +84 8 829 1675. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h00 & 15h00 – 17h30
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Philippin tại Sài Gòn

Địa chỉ: 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q 1. Điện thoại: +84 8 821 0033. Fax: +84 8 821 0026
Thành phố: Sài Gòn

Tổng Lãnh sự Singapo tại Sài Gòn

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Q 1. Điện thoại: +84 8 822 5174. Fax: +84 8 914 2938 Email: singcongen@hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Thái Lan tại Sài Gòn

Địa chỉ: 77 Trần Quốc Thảo, Q 3. Điện thoại: +84 8 932 7637/ 8. Fax: +84 8 932 6002. Email: thaconho@hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Thụy Điển tại Sài Gòn

Địa chỉ: 8A/11 D1 Thái Văn Lung, Q 1. Điện thoại: +84 8823 6800. Fax: +84 8 823 6817. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 12h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Thụy Sĩ tại Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 14, Mê Linh Point Tower, 2 Ngô Đức Kế, Q 1. Điện thoại: +84 8 825 8780. Fax: +84 8 825 8760 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h30 – 17h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Sài Gòn

Địa chỉ: 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 2457. Fax: +84 8 829 5009 Email: cgchinahcmc@hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 14h00 – 17h00 Phòng Visa : 8h30 – 11h00
Thành phố: Sài Gòn

Tổng Lãnh sự Úc tại Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 5, The landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 6035. Fax: +84 8 829 6031 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6: 8h30 – 16h55
Thành phố: Sài Gòn

Tổng lãnh sự Ý tại Sài Gòn

Địa chỉ: 17 Lê Duẩn, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 8721/ 2. Fax: +84 4 829 8723. Email: hochiminh.hochiminh@ice.it Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 17h00 Thứ 7 : 8h00 – 12h00
Thành phố: Sài Gòn

Văn phòng Thương mại-Kinh tế Đan Mạch tại Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 8 Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q 1. Điện thoại: +84 8 8219372/ 5. Fax: +84 8 821 9371. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h30 – 16h00 Thứ 6 : 8h00 – 15h00
Thành phố: Sài Gòn
 
Thuviengiadinh.com (Theo Chu du 24)

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

Địa chỉ: 57 Trần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 943 7719. Fax: +84 4 943 7236. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 18h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Hà nội

Địa chỉ: 27BTrần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 943 7948/ 9826/ 7873. Fax: +84 4 943 5760. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8:00 – 12h00 & 13h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Rumani tại Hà Nội

Địa chỉ: 5 Lê Hồng Phong. Điện thoại: +84 4 845 2014. Fax: +84 4 834 0922. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00-14h00 Lãnh sự: Thứ 3, 5 : 9h00 – 12h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội

Địa chỉ: 41 Trần Phú. Điện thoại: +84 4 823 3965/ 6. Fax: +84 4 733 7627. Email: singemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội

Địa chỉ: 6B Lê Hồng Phong. Điện thoại: +84 4 845 4334/ 5. Fax: +84 4 845 4145. Email: zuskemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Srilanka tại Hà Nội

Địa chỉ: Địa chỉ: 55B Trần Phú Điện thoại: (84-4) 734 1894 Fax: (84-4) 734 1897 Email: slembvn@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 16h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 15, toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5207/ 8/ 9. Fax: +84 4 771 5206. Email: embespvn@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 15h30
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội

Địa chỉ: 63-65 Hoàng Diệu. Điện thoại: +84 4 823 5092/ 4. Fax: +84 4 823 5088. Email: thaiemhanoi@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Thỗ Nhĩ Kì tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 toà nhà Sao Bắc, 4 Dã Tượng. Điện thoại: +84 4 822 2460. Fax: +84 4 822 2458. Emaill: turkeyhn@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00
Thành phố: Hà Nội

Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội

Địa chỉ: 2 Núi Trúc, Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 726 0400. Fax: +84 4 823 2195. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h00 – 16h30 Thứ 6 : 8h00 – 13h00 Lãnh sự: Thứ 2 – thứ 6: 9h00 – 11h00
Thành phố: Hà Nội

 

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

21,310FansLike
2,992FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles