Home Sức khoẻ Tin tức Covid-19

Tin tức Covid-19

Cập nhật thông tin, kiến thức về phòng chống dịch bệnh Covid-19
Mỗi người dân cần chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn: Hạn chế tiếp xúc; Khoảng cách, khẩu trang; Rửa tay thường xuyên; Vệ sinh nhà cửa; Khai báo y tế.