Home Muôn mầu Tin tức mới

Tin tức mới

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2009 – 2010

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 2 lớp – 48 học sinh, học bán trú 02 buổi/ngày. 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: 2.1. Học...

Thông báo tuyển bổ sung vào lớp 7; 8; 9; 11; 12 năm học 2009-2010

1.     CHỈ TIÊU: Mỗi khối 01 lớp, mỗi lớp 25 học sinh. 2.     ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN BỔ SUNG: 2.1. Học sinh tiên tiến...