Home Kinh tế xã hội

Kinh tế xã hội

Infographic kinh tế – xã hội TP Hải Phòng 8 tháng năm 2020

Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 8/2020 ước tăng 8,41% so với tháng trước và tăng 16,17% so với...

Tình hình hình kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng tháng 8 và 8 tháng năm 2020

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Sản xuất công nghiệp Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 8/2020 ước tăng 8,41% so...

Tình hình kinh tế – xã hội cả nước tháng 8 và 8 tháng năm 2020

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc...