Home Kinh tế xã hội

Kinh tế xã hội

Không thể đứng ngoài cuộc chơi mới

Chúng ta kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi,...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ký ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 3/9/2020 về việc ban hành phương...

Infographic kinh tế – xã hội TP Hải Phòng 8 tháng năm 2020

Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 8/2020 ước tăng 8,41% so với tháng trước và tăng 16,17% so với...

Tình hình hình kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng tháng 8 và 8 tháng năm 2020

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Sản xuất công nghiệp Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 8/2020 ước tăng 8,41% so...

Tình hình kinh tế – xã hội cả nước tháng 8 và 8 tháng năm 2020

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc...