Home Kinh tế xã hội

Kinh tế xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội cả nước tháng 02 năm 2021

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 2/2021 diễn ra trong điều kiện thời...

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô...

Đón tin mừng với dự án tỷ USD

Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2021 đã có những tín hiệu vui, khi dự án tỷ USD quay trở lại. Đón dự án...

VINBUS VÀ NAPAS KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC THANH TOÁN THẺ VÉ ĐIỆN TỬ

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus (thuộc Tập đoàn Vingroup) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt...

Quý II/2021 Hà Nội đưa vào khai thác 10 tuyến xe buýt điện

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), dự kiến từ quý...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại hội XIII thành công rất tốt đẹp

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đến giờ phút này, Đại hội Đảng đã thành công rất tốt đẹp, truyền...

Tình hình kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng tháng 1 năm 2020

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Sản xuất công nghiệp Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 01/2021 ước tăng 0,3% so...

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội cả nước tháng 01 năm 2021

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa...