Video CD Giáo Trình Photoshop của KS.Dương Trung Hiếu[Bộ 32 đĩa][Mediafire]

Hướng dẫn sử dụng

A. Hướng dẫn cách giải nén:

Phần 1: Đối với file có dạng: “Haiphongit.com_PTS_CD1.iso.part01.rar.hpit” các bạn xóa đuôi .hpit ta được file có dạng “Haiphongit.com_PTS_CD1.iso.part01.rar” sau đó các bạn dùng Winrar để giải nén, sau khi giải nén ta được 1 file có dạng là “Haiphongit.com_PTS_CD1.iso” file iso này các bạn có thể dùng các phần mềm ghi đĩa như nero để ghi ra đĩa rồi sử dụng hoặc sử dụng phần mềm tạo ổ ảo để mount ra rồi dùng, download phần mềm tạo ổ ảo PowerISO tại đây:

Trích:
http://haiphongit.com/forum/showthread.php?t=8314

– Phần 2: Đối với những file có dạng : “Haiphongit.com_PTS_CD8.part01.rar.hpit” các bạn xóa đuôi .hpit ta được file có dạng “Haiphongit.com_PTS_CD8.part01.rar” sau đó các bạn dùng Winrar để giải nén các bạn được 1 folder chứa các video ~> sử dụng luôn không cần tạo ổ ảo.

Phần 3: Đối với các file có dạng: “Haiphongit.com_PTS_CD13.iso.001” các bạn dùng phần mềm hjsplit để nối file download hjsplit tại đây:

Trích:
http://hjsplit.en.softonic.com/
sau khi nối file bạn sẽ được 1 file duy nhất dạng “Haiphongit.com_PTS_CD13.iso” đọc lại phần 1 để biết cách sử dụng file .iso.

– Phần 4:
Đối với các file có dạng: “Haiphongit.com_PTS_CD13.iso.001.hpit” các bạn xóa đuôi .hpit đi rồi dùng phần mềm hjsplit để nối file download hjsplit tại đây:

 

sau khi nối file bạn sẽ được 1 file duy nhất dạng “Haiphongit.com_PTS_CD13.iso” đọc lại phần 1 để biết cách sử dụng file .iso.

– Phần 5: Đối với các file có dạng:”PTS_CS2_CD17.iso.__a.hpit” các bạn xóa đuôi .hpit đi rồi dùng phần mềm FSJ đế nối file download FSJ tại đây:

 


Chú ý:
– pass sử dụng để join file là www.haiphongit.com

B. Hướng dẫn cách xem film:
Nếu xem film gặp trường hợp có tiếng mà không có hình hãy down phần mềm hỗ trợ sau để xem:

Trích:
http://haiphongit.com/forum/showthread.php?t=3043


CDROM : 1


Dung lượng : 543MB

Download-Tải về:

Trích:
Link update ngày 10/04/2010 http://www.mediafire.com/?noaztmiw1rm
http://www.mediafire.com/?n2tgzziw2no
http://www.mediafire.com/?xhonlzoyyyl
http://www.mediafire.com/?dhkalna4eyc hoặc link cũ:
http://www.mediafire.com/?woimmttzdtd
http://www.mediafire.com/?0njwgmconyg
http://www.mediafire.com/?mfmqzgujeno
http://www.mediafire.com/?qg1vtmox1mz
http://www.mediafire.com/?kibglenmxz2
http://www.mediafire.com/?xwmrgzzvf5m
http://www.mediafire.com/?5ejmd2mytze
http://www.mediafire.com/?mk0mytdyyjo
http://www.mediafire.com/?myzlomzdtam
http://www.mediafire.com/?odqoz123gqy
http://www.mediafire.com/?oj5w4ct2hyz
http://www.mediafire.com/?vo2dwyz2ujk
http://www.mediafire.com/?dggtzvjkhzd
http://www.mediafire.com/?wyjjmynzdmg
http://www.mediafire.com/?nm2nywtmnwi
http://www.mediafire.com/?jlggjlzmwmq
http://www.mediafire.com/?zjzm2qi2dmi

 

CDROM : 2

Dung lượng : 464MB

Download-Tải về:

Trích:
Link update ngày 11/04/2010
http://www.mediafire.com/?t3muxmnnm1z
http://www.mediafire.com/?hnemweduemy
http://www.mediafire.com/?yh1nymgnm1n
http://www.mediafire.com/?a0ynxjv4rco hoặc link cũ:http://www.mediafire.com/?zn3yj20vmyk
http://www.mediafire.com/?kmmd3ix4t2m
http://www.mediafire.com/?zjyjxzythqy
http://www.mediafire.com/?nmiwgijz0mh
http://www.mediafire.com/?y20nfglmzzk
http://www.mediafire.com/?ztoqgyfyqje
http://www.mediafire.com/?0ljyn22vnmg
http://www.mediafire.com/?ujlwkyyejky
http://www.mediafire.com/?mzqwymemtj2
http://www.mediafire.com/?lmjd2wjy4km
http://www.mediafire.com/?zgrezgeiamj
http://www.mediafire.com/?z2jum2qhzx1
http://www.mediafire.com/?ybt5jhtihyy
http://www.mediafire.com/?jyjwmlnana0
http://www.mediafire.com/?jhmm4uj0it3
http://www.mediafire.com/?r5yyy5hdozt

 

CDROM : 3

Dung lượng : 464MB

 

Download-Tải về:

 

CDROM : 4

Dung lượng : 392MB

Download-Tải về:

 

CDROM : 5Dung lượng : 576MB

Download-Tải về:

 

CDROM : 6

Dung lượng : 506MB

 


CDROM : 7

Dung lượng : 268MB

Download-Tải về:

 

CDROM : 8

Dung lượng : 645MB

Download-Tải về:

 

CDROM : 9

Dung lượng : 692MB

Download-Tải về:

Trích:
Link update ngày 20/04/2010 http://www.mediafire.com/?2nfm3mb1ejm
http://www.mediafire.com/?gz0zim0qd2t
http://www.mediafire.com/?dywgtmywmue
http://www.mediafire.com/?rzr5mmzlzmy hoặc link cũ: Part1
http://www.mediafire.com/?myzycmmlm0y
Part2
http://www.mediafire.com/?ffgtomzoimn
Part3
http://www.mediafire.com/?23ju2g1mzly
part4
http://www.mediafire.com/?zjyx1i2mymn
Part5
http://www.mediafire.com/?mxzzcmeodz5
Part6
http://www.mediafire.com/?tnote0dy0yl
Part7
http://www.mediafire.com/?mw01zmzzdzo
Part8
http://www.mediafire.com/?emmynwyiyzz
Part9
http://www.mediafire.com/?zgmmmt43gnm
Part10
http://www.mediafire.com/?kwmw5hqnujo
Part11
http://www.mediafire.com/?dwgz50hkzv2
Part12
http://www.mediafire.com/?necrjzyojgj
Part13
http://www.mediafire.com/?memy4y5j4yt
Part14
http://www.mediafire.com/?yozmzmjjzmj

 

CDROM : 10


Dung lượng : 666MB
Download-Tải về:

 

Trích:
Link update ngày 21/04/2010 http://www.mediafire.com/?2zznmdhodme
http://www.mediafire.com/?zn1nzommm1m
http://www.mediafire.com/?njzgjzmhmgnhttp://www.mediafire.com/?jd30zjtcyy2 hoặc link cũ: Part1
http://www.mediafire.com/?53tuz1yz53i
Part2
http://www.mediafire.com/?dzn1nwmmzjy
Part3
http://www.mediafire.com/?2nttdz2egnj
Part4
http://www.mediafire.com/?wlwwjtj0zki
Part5
http://www.mediafire.com/?imbdyhdml0m
Part6
http://www.mediafire.com/?jqfgl2ig2yj
Part7
http://www.mediafire.com/?m2ygdjid2mn
Part8
http://www.mediafire.com/?my4mqmmg0om
Part9
http://www.mediafire.com/?c4m0iwmkz2z
Part10
http://www.mediafire.com/?ynevtmim2nm
Part11
http://www.mediafire.com/?y4yevngemmd
Part12
http://www.mediafire.com/?ymwzlguv2mm
Part13
http://www.mediafire.com/?y0vmlroymkq
CDROM : 11

Dung lượng : 453MB

Download-Tải về:

CDROM : 12

Dung lượng : 633MB

Download-Tải về:

CDROM : 13

Dung lượng : 330MB

Download-Tải về:

CDROM : 14

Dung lượng : 464MB

Download-Tải về:

CDROM : 15


Dung lượng : 642MB

Download-Tải về:

CDROM : 16

Dung lượng : 642MB

Download-Tải về:

CDROM : 17

Dung lượng : 687MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 18

Dung lượng : 136MB

Download-Tải về:

CDROM : 19

Dung lượng : 202MB

Download-Tải về:

CDROM : 20Dung lượng : 230MB

Download-Tải về:

CDROM : 21Dung lượng : 484MB

 

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 22

Tấm ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Bấm vào đây để xem kích cỡ đầy đủ của ảnh. Kích thước thực của ảnh là 900×600 (Nguồn: www.haiphongit.com).

Dung lượng : 461MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 23

Tấm ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Bấm vào đây để xem kích cỡ đầy đủ của ảnh. Kích thước thực của ảnh là 900×600 (Nguồn: www.haiphongit.com).

Dung lượng : 570MB

Download-Tải về:

CDROM : 24

Dung lượng : 542MB

Download-Tải về:

DVD : 25

Phần 1: từ bài 1 ~> bài 8

Tấm ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Bấm vào đây để xem kích cỡ đầy đủ của ảnh. Kích thước thực của ảnh là 830×700 (Nguồn: www.haiphongit.com).

Phần 2: từ bài 9 ~> bài 17

Tấm ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Bấm vào đây để xem kích cỡ đầy đủ của ảnh. Kích thước thực của ảnh là 830×700 (Nguồn: www.haiphongit.com).

Dung lượng : 4.24GB

Folder Download(44 Part):

 

Download-Tải về:

 

CDROM : 26

Dung lượng : 448MB

 

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 27


Dung lượng : 484MB

 

Download-Tải về:

Pass:

 

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 28Dung lượng : 658MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 29

Dung lượng : 603MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 30

Dung lượng : 692MB

Download-Tải về:

Pass:

 

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 31

Dung lượng : 514MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 32(CD cuối)

Dung lượng : 488MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

Nguồn : HaiPhongit.com

 

4 Responses to “Video CD Giáo Trình Photoshop của KS.Dương Trung Hiếu[Bộ 32 đĩa][Mediafire]”
  1. voduydong 17.02.2012
    • admin 17.02.2012
  2. voduydong 18.02.2012
    • admin 18.02.2012

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.