Home » Phần mềm » Video CD Giáo Trình Photoshop của KS.Dương Trung Hiếu[Bộ 32 đĩa][Mediafire]

Hướng dẫn sử dụng

A. Hướng dẫn cách giải nén:

Phần 1: Đối với file có dạng: “Haiphongit.com_PTS_CD1.iso.part01.rar.hpit” các bạn xóa đuôi .hpit ta được file có dạng “Haiphongit.com_PTS_CD1.iso.part01.rar” sau đó các bạn dùng Winrar để giải nén, sau khi giải nén ta được 1 file có dạng là “Haiphongit.com_PTS_CD1.iso” file iso này các bạn có thể dùng các phần mềm ghi đĩa như nero để ghi ra đĩa rồi sử dụng hoặc sử dụng phần mềm tạo ổ ảo để mount ra rồi dùng, download phần mềm tạo ổ ảo PowerISO tại đây:

Trích:
http://haiphongit.com/forum/showthread.php?t=8314

– Phần 2: Đối với những file có dạng : “Haiphongit.com_PTS_CD8.part01.rar.hpit” các bạn xóa đuôi .hpit ta được file có dạng “Haiphongit.com_PTS_CD8.part01.rar” sau đó các bạn dùng Winrar để giải nén các bạn được 1 folder chứa các video ~> sử dụng luôn không cần tạo ổ ảo.

Phần 3: Đối với các file có dạng: “Haiphongit.com_PTS_CD13.iso.001” các bạn dùng phần mềm hjsplit để nối file download hjsplit tại đây:

Trích:
http://hjsplit.en.softonic.com/
sau khi nối file bạn sẽ được 1 file duy nhất dạng “Haiphongit.com_PTS_CD13.iso” đọc lại phần 1 để biết cách sử dụng file .iso.

– Phần 4:
Đối với các file có dạng: “Haiphongit.com_PTS_CD13.iso.001.hpit” các bạn xóa đuôi .hpit đi rồi dùng phần mềm hjsplit để nối file download hjsplit tại đây:

 

sau khi nối file bạn sẽ được 1 file duy nhất dạng “Haiphongit.com_PTS_CD13.iso” đọc lại phần 1 để biết cách sử dụng file .iso.

– Phần 5: Đối với các file có dạng:”PTS_CS2_CD17.iso.__a.hpit” các bạn xóa đuôi .hpit đi rồi dùng phần mềm FSJ đế nối file download FSJ tại đây:

 


Chú ý:
– pass sử dụng để join file là www.haiphongit.com

B. Hướng dẫn cách xem film:
Nếu xem film gặp trường hợp có tiếng mà không có hình hãy down phần mềm hỗ trợ sau để xem:

Trích:
http://haiphongit.com/forum/showthread.php?t=3043


CDROM : 1


Dung lượng : 543MB

Download-Tải về:

Trích:
Link update ngày 10/04/2010 http://www.mediafire.com/?noaztmiw1rm
http://www.mediafire.com/?n2tgzziw2no
http://www.mediafire.com/?xhonlzoyyyl
http://www.mediafire.com/?dhkalna4eyc hoặc link cũ:
http://www.mediafire.com/?woimmttzdtd
http://www.mediafire.com/?0njwgmconyg
http://www.mediafire.com/?mfmqzgujeno
http://www.mediafire.com/?qg1vtmox1mz
http://www.mediafire.com/?kibglenmxz2
http://www.mediafire.com/?xwmrgzzvf5m
http://www.mediafire.com/?5ejmd2mytze
http://www.mediafire.com/?mk0mytdyyjo
http://www.mediafire.com/?myzlomzdtam
http://www.mediafire.com/?odqoz123gqy
http://www.mediafire.com/?oj5w4ct2hyz
http://www.mediafire.com/?vo2dwyz2ujk
http://www.mediafire.com/?dggtzvjkhzd
http://www.mediafire.com/?wyjjmynzdmg
http://www.mediafire.com/?nm2nywtmnwi
http://www.mediafire.com/?jlggjlzmwmq
http://www.mediafire.com/?zjzm2qi2dmi

 

CDROM : 2

Dung lượng : 464MB

Download-Tải về:

Trích:
Link update ngày 11/04/2010
http://www.mediafire.com/?t3muxmnnm1z
http://www.mediafire.com/?hnemweduemy
http://www.mediafire.com/?yh1nymgnm1n
http://www.mediafire.com/?a0ynxjv4rco hoặc link cũ:http://www.mediafire.com/?zn3yj20vmyk
http://www.mediafire.com/?kmmd3ix4t2m
http://www.mediafire.com/?zjyjxzythqy
http://www.mediafire.com/?nmiwgijz0mh
http://www.mediafire.com/?y20nfglmzzk
http://www.mediafire.com/?ztoqgyfyqje
http://www.mediafire.com/?0ljyn22vnmg
http://www.mediafire.com/?ujlwkyyejky
http://www.mediafire.com/?mzqwymemtj2
http://www.mediafire.com/?lmjd2wjy4km
http://www.mediafire.com/?zgrezgeiamj
http://www.mediafire.com/?z2jum2qhzx1
http://www.mediafire.com/?ybt5jhtihyy
http://www.mediafire.com/?jyjwmlnana0
http://www.mediafire.com/?jhmm4uj0it3
http://www.mediafire.com/?r5yyy5hdozt

 

CDROM : 3

Dung lượng : 464MB

 

Download-Tải về:

Trích:
Link update ngày 12/04/2010  http://www.mediafire.com/?zkgwazktnoi
http://www.mediafire.com/?1zzm4ztywy5
http://www.mediafire.com/?yzn2zk4zk2u
http://www.mediafire.com/?ohoyqt2zttf hoặc link cũ:
http://www.mediafire.com/?nvy1wqqihzl
http://www.mediafire.com/?nwuy0yzfgjz
http://www.mediafire.com/?okzmdt4znzd
http://www.mediafire.com/?hcznznd2f2m
http://www.mediafire.com/?mljoojyzhnz
http://www.mediafire.com/?ynvynnm2y15
http://www.mediafire.com/?zzzqymm2wdd
http://www.mediafire.com/?mz2x4dwhgkm
http://www.mediafire.com/?ytmwj2zg0ym
http://www.mediafire.com/?oyfjdztnmzy
http://www.mediafire.com/?mnjitzb4mk3
http://www.mediafire.com/?mngmjtjndim
http://www.mediafire.com/?x53eigonzzf

 

CDROM : 4

Dung lượng : 392MB

Download-Tải về:

Trích:
Link update ngày 12/04/2010

http://www.mediafire.com/?mzilhl01ztv
http://www.mediafire.com/?4miz1ejduox
http://www.mediafire.com/?noietwmm0mh
http://www.mediafire.com/?weu3hjtykyk hoặc link cũ: http://www.mediafire.com/?mmwmioyyyj2
http://www.mediafire.com/?4mdhjawmgxl
http://www.mediafire.com/?di0jn4mdqnu
http://www.mediafire.com/?jzmnh4nziim
http://www.mediafire.com/?zmtznmj3hzm
http://www.mediafire.com/?llwimotgyti
http://www.mediafire.com/?ltqhyyywzhd
http://www.mediafire.com/?vkzgmtw2t3m
http://www.mediafire.com/?vadzhzf5k5z
http://www.mediafire.com/?ewzm2ynizfy
http://www.mediafire.com/?m4q053qovmw
http://www.mediafire.com/?mjzf3z3z5ei
http://www.mediafire.com/?mmzzy0hywnv

 

CDROM : 5Dung lượng : 576MB

Download-Tải về:

Trích:
Link update ngày 15/04/2010 http://www.mediafire.com/?mnjtjmrmnyy
http://www.mediafire.com/?mw2ojmyjx1o
http://www.mediafire.com/?muukmznwvwz
http://www.mediafire.com/?jwhtmnummcm hoặc link cũ: http://www.mediafire.com/?jtjyznc0mqz
http://www.mediafire.com/?jjfxjtzzziy
http://www.mediafire.com/?ttjv5t4rww3
http://www.mediafire.com/?zyaqukxzdac
http://www.mediafire.com/?ynnzzyit2ny
http://www.mediafire.com/?3xbwoi0fz1j
http://www.mediafire.com/?yytmwzrkizn
http://www.mediafire.com/?4ymommjzym3
http://www.mediafire.com/?zai2mmmtwny
http://www.mediafire.com/?lyj3yhln2nz
http://www.mediafire.com/?nrzm2n4zm0u
http://www.mediafire.com/?1cjkiyynmno
http//www.mediafire.com/?y20wnnbdm22

 

CDROM : 6

Dung lượng : 506MB

 

Trích:
Link update ngày 23/03/2011 http://www.mediafire.com/?nmwmoim3joz
http://www.mediafire.com/?mhx1mmmunqi
http://share.vnn.vn/dl.php/3146381
http://www.mediafire.com/?znia3edwzzh hoặc link cũ: http://www.mediafire.com/?jmmnuzgemjt
http://www.mediafire.com/?vy12rgm2inm
http://www.mediafire.com/?nmj2ynzne5z
http://www.mediafire.com/?unmmiazcyyl
http://www.mediafire.com/?zzoym55ygig
http://www.mediafire.com/?y2tmeggnkzu
http://www.mediafire.com/?45ezdiymngz
http://www.mediafire.com/?zmiwkgyxcny
http://www.mediafire.com/?xyy2nkooymn
http://www.mediafire.com/?txzzdgjaazl
http://www.mediafire.com/?wewg2my5tth
http://www.mediafire.com/?emyry1dwzmz
http://www.mediafire.com/?dy4wjzmznqt


CDROM : 7

Dung lượng : 268MB

Download-Tải về:

Trích:
Link update ngày 16/04/2010
http://www.mediafire.com/?4mznmk0jhmm
http://www.mediafire.com/?zacky1zn53c
http://www.mediafire.com/?eetcunmz3fy
http://www.mediafire.com/?0mnqztmtlyf hoặc link cũ: http://www.mediafire.com/?inqidz5eh0d
http://www.mediafire.com/?tmjju2e3im3
http://www.mediafire.com/?wdnyyn0aimm
http://www.mediafire.com/?x2mmmdz5mjh
http://www.mediafire.com/?jligmjmkyyz
http://www.mediafire.com/?zjmznmrlktl
http://www.mediafire.com/?gt1tnmkjyno
http://www.mediafire.com/?zw4ymgdymzv
http://www.mediafire.com/?twmmjfhgymd
http://www.mediafire.com/?jm2mtmkttto
http://www.mediafire.com/?4rzczmzmzh5

 

CDROM : 8

Dung lượng : 645MB

Download-Tải về:

Trích:
Link update ngày 19/04/2010
http://www.mediafire.com/?jnwdwnjmwyt
http://www.mediafire.com/?2njzjtuyzyj
http://www.mediafire.com/?tcotyzmzgmk
http://www.mediafire.com/?znjzzyhydg5 hoặc link cũ: Part1
http://www.mediafire.com/?0hyjlzje5kn
Part2
http://www.mediafire.com/?ullwlwj22nd
Part3
http://www.mediafire.com/?5zyzcdnxkqo
Part4
http://www.mediafire.com/?ouzmoytonfm
Part5
http://www.mediafire.com/?zdgdkinejyt
Part6
http://www.mediafire.com/?txyyqjtgogt
Part7
http://www.mediafire.com/?4z2mqmmzmya
Part8
http://www.mediafire.com/?gtdkcnzi5uj
Part9
http://www.mediafire.com/?0zt4mmyjm4t
Part10
http://www.mediafire.com/?imwiii2hiwx
Part11
http://www.mediafire.com/?milmwzg3jqy
Part12
http://www.mediafire.com/?onynivmy2tm
Part13
http://www.mediafire.com/?dyy2tyyl5zy

 

CDROM : 9

Dung lượng : 692MB

Download-Tải về:

Trích:
Link update ngày 20/04/2010 http://www.mediafire.com/?2nfm3mb1ejm
http://www.mediafire.com/?gz0zim0qd2t
http://www.mediafire.com/?dywgtmywmue
http://www.mediafire.com/?rzr5mmzlzmy hoặc link cũ: Part1
http://www.mediafire.com/?myzycmmlm0y
Part2
http://www.mediafire.com/?ffgtomzoimn
Part3
http://www.mediafire.com/?23ju2g1mzly
part4
http://www.mediafire.com/?zjyx1i2mymn
Part5
http://www.mediafire.com/?mxzzcmeodz5
Part6
http://www.mediafire.com/?tnote0dy0yl
Part7
http://www.mediafire.com/?mw01zmzzdzo
Part8
http://www.mediafire.com/?emmynwyiyzz
Part9
http://www.mediafire.com/?zgmmmt43gnm
Part10
http://www.mediafire.com/?kwmw5hqnujo
Part11
http://www.mediafire.com/?dwgz50hkzv2
Part12
http://www.mediafire.com/?necrjzyojgj
Part13
http://www.mediafire.com/?memy4y5j4yt
Part14
http://www.mediafire.com/?yozmzmjjzmj

 

CDROM : 10


Dung lượng : 666MB
Download-Tải về:

 

Trích:
Link update ngày 21/04/2010 http://www.mediafire.com/?2zznmdhodme
http://www.mediafire.com/?zn1nzommm1m
http://www.mediafire.com/?njzgjzmhmgnhttp://www.mediafire.com/?jd30zjtcyy2 hoặc link cũ: Part1
http://www.mediafire.com/?53tuz1yz53i
Part2
http://www.mediafire.com/?dzn1nwmmzjy
Part3
http://www.mediafire.com/?2nttdz2egnj
Part4
http://www.mediafire.com/?wlwwjtj0zki
Part5
http://www.mediafire.com/?imbdyhdml0m
Part6
http://www.mediafire.com/?jqfgl2ig2yj
Part7
http://www.mediafire.com/?m2ygdjid2mn
Part8
http://www.mediafire.com/?my4mqmmg0om
Part9
http://www.mediafire.com/?c4m0iwmkz2z
Part10
http://www.mediafire.com/?ynevtmim2nm
Part11
http://www.mediafire.com/?y4yevngemmd
Part12
http://www.mediafire.com/?ymwzlguv2mm
Part13
http://www.mediafire.com/?y0vmlroymkq
CDROM : 11

Dung lượng : 453MB

Download-Tải về:

CDROM : 12

Dung lượng : 633MB

Download-Tải về:

CDROM : 13

Dung lượng : 330MB

Download-Tải về:

CDROM : 14

Dung lượng : 464MB

Download-Tải về:

CDROM : 15


Dung lượng : 642MB

Download-Tải về:

CDROM : 16

Dung lượng : 642MB

Download-Tải về:

CDROM : 17

Dung lượng : 687MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 18

Dung lượng : 136MB

Download-Tải về:

CDROM : 19

Dung lượng : 202MB

Download-Tải về:

CDROM : 20Dung lượng : 230MB

Download-Tải về:

CDROM : 21Dung lượng : 484MB

 

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 22

Tấm ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Bấm vào đây để xem kích cỡ đầy đủ của ảnh. Kích thước thực của ảnh là 900×600 (Nguồn: www.haiphongit.com).

Dung lượng : 461MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 23

Tấm ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Bấm vào đây để xem kích cỡ đầy đủ của ảnh. Kích thước thực của ảnh là 900×600 (Nguồn: www.haiphongit.com).

Dung lượng : 570MB

Download-Tải về:

CDROM : 24

Dung lượng : 542MB

Download-Tải về:

DVD : 25

Phần 1: từ bài 1 ~> bài 8

Tấm ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Bấm vào đây để xem kích cỡ đầy đủ của ảnh. Kích thước thực của ảnh là 830×700 (Nguồn: www.haiphongit.com).

Phần 2: từ bài 9 ~> bài 17

Tấm ảnh này đã được điều chỉnh lại kích thước. Bấm vào đây để xem kích cỡ đầy đủ của ảnh. Kích thước thực của ảnh là 830×700 (Nguồn: www.haiphongit.com).

Dung lượng : 4.24GB

Folder Download(44 Part):

 

Download-Tải về:

 

CDROM : 26

Dung lượng : 448MB

 

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 27


Dung lượng : 484MB

 

Download-Tải về:

Pass:

 

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 28Dung lượng : 658MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 29

Dung lượng : 603MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 30

Dung lượng : 692MB

Download-Tải về:

Pass:

 

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 31

Dung lượng : 514MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

CDROM : 32(CD cuối)

Dung lượng : 488MB

Download-Tải về:

Pass:

Trích:
Pass join file: www.haiphongit.com

Nguồn : HaiPhongit.com

 

4 Responses to “Video CD Giáo Trình Photoshop của KS.Dương Trung Hiếu[Bộ 32 đĩa][Mediafire]”

 1. voduydong 17.02.2012

  anh xem lai chut. sao em mo trang mediafire no hoi mat khau moi cho dow, the mat khau la gi the anh

  Trả lời
 2. voduydong 18.02.2012

  may link mediafire no doi pass ma

  Trả lời
  • admin 18.02.2012

   Mình đã thử mấy link rồi không thấy đòi, bạn cho biết thử link nào đòi xem

   Trả lời
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
 • Chăm sóc trẻ
 • Kiến thức gia đình