Home » Phần mềm » Tổng Hợp Các Video Hướng Dẫn Photoshop bằng tiếng Việt

Một bộ sưu tập Video hướng dẫn chỉnh sửa ảnh bằng PhotoShop do kĩ sư Dương Trung Hiếu thực hiện rất dễ hiểu. Xin mời các bạn Copy dòng Code rồi Download về máy. Chúc các bạn thành công!

Video 01:

http://rapidshare.com/files/138124592/GIAOTRINHPHOTOSHdisc1.part1.rar

http://rapidshare.com/files/138105138/GIAOTRINHPHOTOSHdisc1.part2.rar

http://rapidshare.com/files/138129248/GIAOTRINHPHOTOSHdisc1.part2.rar

http://rapidshare.com/files/138093799/GIAOTRINHPHOTOSHdisc1.part3.rar

http://rapidshare.com/files/138096895/GIAOTRINHPHOTOSHdisc1.part4.rar

http://rapidshare.com/files/138099846/GIAOTRINHPHOTOSHdisc1.part5.rar

http://rapidshare.com/files/138099935/GIAOTRINHPHOTOSHdisc1.part6.rar
Video 02:

http://rapidshare.com/files/138107902/PHOTOSHOP.part1.rar


http://rapidshare.com/files/138110232/PHOTOSHOP.part2.rar

http://rapidshare.com/files/139493054/PHOTOSHOP.part3.rar

http://rapidshare.com/files/139493049/PHOTOSHOP.part4.rar

http://rapidshare.com/files/138119755/PHOTOSHOP.part5.rar
Video 03:

http://rapidshare.com/files/138681660/photoshop3.part1.rar


http://rapidshare.com/files/138681274/photoshop3.part2.rar

http://rapidshare.com/files/138681420/photoshop3.part3.rar

http://rapidshare.com/files/138681423/photoshop3.part4.rar

http://rapidshare.com/files/138681427/photoshop3.part5.rar
Video 04:

http://rapidshare.com/files/138701126/photoshop4.part1.rar

http://rapidshare.com/files/138701128/photoshop4.part2.rar

http://rapidshare.com/files/138699132/photoshop4.part3.rar

http://rapidshare.com/files/138689567/photoshop4.part4.rar

http://rapidshare.com/files/138698292/photoshop4.part5.rar
Video 05:

http://rapidshare.com/files/139493284/photoshop5.part1.rar

http://rapidshare.com/files/139493244/photoshop5.part2.rar

http://rapidshare.com/files/139493282/photoshop5.part3.rar

http://rapidshare.com/files/139510675/photoshop5.part4.rar

http://rapidshare.com/files/138704275/photoshop5.part5.rar

http://rapidshare.com/files/138707699/photoshop5.part6.rar

http://rapidshare.com/files/139510747/photoshop5.part7.rar
Video 06:

http://rapidshare.com/files/139529104/photoshop06.part1.rar

http://rapidshare.com/files/139529472/photoshop06.part2.rar

http://rapidshare.com/files/139511040/photoshop06.part3.rar

http://rapidshare.com/files/139511109/photoshop06.part4.rar

http://rapidshare.com/files/139511266/photoshop06.part5.rar

http://rapidshare.com/files/139520226/photoshop06.part6.rar
Video 07:

http://rapidshare.com/files/139530292/disc7.part1.rar

http://rapidshare.com/files/139529645/disc7.part2.rar

http://rapidshare.com/files/139530120/disc7.part3.rar

Thuviengiadinh.com (Suphamyenbai Sưu tầm từ Internet)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình