Home » Văn bản » Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp có thẩm quyền, trong thời gian không qúa một tháng, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp Đảng viên phải tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một lễ).

Trang trí lễ kết nạp (nhìn từ dưới lên)

Trên cùng là khẩu hiệu:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM.

– Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái).
– Ảnh Cácmác – Lênin (bên phải).
– Dưới là tiêu đề: LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Nội dung chương trình lễ kết nạp:

– Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca); tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
– Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
– Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
– Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ chi bộ, tổ đảng (nếu có) nơi đảng viên đó sinh hoạt và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
– Đại diện Đảng ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).
– Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2 Responses to “Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới”

 1. Nguyên 18.09.2012

  Cách tổ chức lễ trên cũ quá rồi, phải làm như sau:
  Trang trí: Trên khẩu hiệu: Đảng CSVN QVMN”; cờ đảng, cờ TQ, tượng bác Hồ (trái), ảnh mác
  lê (bên phải)tiêu đề: lễ kết nạp đảng viên
  Chương trình:
  – Chào cờ, quốc ca, quốc tế ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
  – Bí thư chi bộ đọc quyếtđịnh kết nạp,
  – Đảng viên được kết nạp tuyên thệ.
  – Bí thư nói về nhiệm vụ, quyền hạn đảng viên, nhiệm vụ chi bộ, phân đảng viên giúp
  đỡ đảng viên dự bị.
  – Cấp ủy cấp trên phát biểu (nếu có); sau đó hát quốc ca, quốc tế ca. Chỉ vậy thôi!

  Trả lời
Kỹ năng cuộc sống