Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

12:47

Đảng bộ ………                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………….. …………..                                  ……..ngày, …..tháng……năm……

Số : ……-PTTr/

PHIẾU THẨM TRA

(Lý lịch của người xin vào Đảng)

Kính gửi :……………………………………………………….

Để có cơ sở xem xét, kết nạp người vào Đảng Cộng sản Việt Nam của cảm tình Đảng ………………………………………., sinh ngày ……tháng….năm….

Quê quán : ………………………………………………………………………………

Đang làm việc tại : ………………………………………………………………………

Đề nghị các đồng chí thẩm định để chứng nhận về lý lịch của ………..xin vào Đảng với nội dung như sau :

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Mòn các đồng chí quan tâm sơm cho ý kiến chứng nhận vào phiếu chứng nhận kèm theo.

T/M ……………

(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu cấp uỷ)

Nơi nhận :

-          Như trên

-          Lưu VP đảng uỷ

http://Thuviengiadinh.com

Các bài viết khác

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Liên kết vàng
Kinh nghiệm chăm sóc gia đình

Liên hệ

Tư vấn tâm lý

Tư vấn phong thuỷ

Tư vấn bảo vệ môi trường

WordPress Login Protected by Clef