Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

16:43

MẪU 3 – HSĐV
ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHIẾU BỔ SUNG

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

Năm 200..

SỐ LL: . . ……. . . . . . . . .

SỐ TĐV: . . . . . … …. . . .

HỌ VÀ TÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sinh ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chỗ ở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Nghề nghiệp, đơn vị công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức vụ được giao: Đảng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chính quyền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đoàn thể: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .

– Giáo dục phổ thông (lớp mấy): . . . . . . . . . . . . Chuyên môn nghiệp vụ: . . . . . . . . .

– Học vị (TS, Thạc sỹ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Học hàm (GS, PGS) . . . . . . . . . . . .

– Lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp… trình độ A, B, C, D): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hình thức khen thưởng đã nhận (từ bằng khen, huy chương  trở lên, danh hiệu mới được phong Anh hùng, CSTĐ, Nhà giáo ưu tú, NGND): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

Bị xử lý kỷ luật ( Đảng, chính quyền, pháp luật): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Gia đình thay đổi:

– Cha đẻ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     – Mẹ đẻ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Cha (vợ/chồng): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           – Mẹ (vợ/chồng): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Vợ/chồng (họ tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc): . . . . . . . . . . . .  . . . .

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

– Con (họ tên, làm gì, ở đâu): . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

Kinh tế của bản thân và gia đình:

– Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: . . . ………………….. . . đồng, bình quân người/hộ: . . . . .  . . . . . .

– Nhà ở: . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .

– Đất ở: . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .

– Hoạt động kinh tế: . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

– Tài sản có giá trị (50 triệu đồng trở lên); Tên tài sản: . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

– Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong năm: . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

……….., ngày       tháng     năm 200….

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY

(Ký đóng dấu, ghi rõ họ và  tên)

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và  tên)

NGƯỜI KHAI

(  Ký , ghi rõ họ và  tên)

Các bài viết khác

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bản thu hoạch sau 4 năm học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh

Bài viết thu hoạch qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bản thu hoạch cá nhân sau 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mẫu phiếu đảng viên

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Bài thu hoạch qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Lưu trữ
Liên kết vàng
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ