Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

MẪU 3 – HSĐV
ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHIẾU BỔ SUNG

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

Năm 200..

SỐ LL: . . ……. . . . . . . . .

SỐ TĐV: . . . . . … …. . . .

HỌ VÀ TÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sinh ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chỗ ở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Nghề nghiệp, đơn vị công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức vụ được giao: Đảng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chính quyền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đoàn thể: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .

– Giáo dục phổ thông (lớp mấy): . . . . . . . . . . . . Chuyên môn nghiệp vụ: . . . . . . . . .

– Học vị (TS, Thạc sỹ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Học hàm (GS, PGS) . . . . . . . . . . . .

– Lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp… trình độ A, B, C, D): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hình thức khen thưởng đã nhận (từ bằng khen, huy chương  trở lên, danh hiệu mới được phong Anh hùng, CSTĐ, Nhà giáo ưu tú, NGND): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

Bị xử lý kỷ luật ( Đảng, chính quyền, pháp luật): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Gia đình thay đổi:

– Cha đẻ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     – Mẹ đẻ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Cha (vợ/chồng): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           – Mẹ (vợ/chồng): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Vợ/chồng (họ tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc): . . . . . . . . . . . .  . . . .

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

– Con (họ tên, làm gì, ở đâu): . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

Kinh tế của bản thân và gia đình:

– Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: . . . ………………….. . . đồng, bình quân người/hộ: . . . . .  . . . . . .

– Nhà ở: . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .

– Đất ở: . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .

– Hoạt động kinh tế: . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

– Tài sản có giá trị (50 triệu đồng trở lên); Tên tài sản: . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

– Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong năm: . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

……….., ngày       tháng     năm 200….

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY

(Ký đóng dấu, ghi rõ họ và  tên)

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và  tên)

NGƯỜI KHAI

(  Ký , ghi rõ họ và  tên)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.