Home » Văn bản » Mẫu : Phiếu đánh giá chất lượng đảng viên
Đảng bộ ………
 Chi  bộ ………………

  

 Phiếu đánh giá chất lượng đảng viên

Năm 2008

 

 

STT

 

Họ và tên

đảng viên

 

 

 

Đảng viên tự phân loại

 

 

 

Ghi chú

 

 Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (không quá 15% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ)

 

Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

             

 http://Thuviengiadinh.com

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình