Mẫu Nghị quyết đại hội Đảng bộ

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ

CƠ QUAN…………………….

NHIỆM KỲ 2010 – 2015


số :       NQ/ĐH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN ……………………..NHIỆM KỲ 2010 – 2015


Thực hiện quy định của điều lệ đảng (khoá x), Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ chính trị, thụng tri số 14-TT/TU của ban thường vụ thành uỷ và kế hoạch số 25-kh/đuk của đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng ………. về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, ngày ….. tháng …. năm 2010, đảng bộ cơ quan ……… tổ chức đại hội toàn thể đảng viên nhiệm kỳ 2010 – 2015 nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cơ quan …… nhiệm kỳ 2005 – 2010, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội đảng bộ ……… nhiệm kỳ 2010-2015 được tiến hành ngày 2 tháng 6 năm 2010 với sự tham gia của ………đại biểu.

Đại hội đã làm việc tích cực, khẩn trương, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể, đảm bảo nguyên tắc. đại hội đó nghe báo cáo và tập trung thảo luận báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ trình đại hội nhiệm kỳ 2010- 2015.


ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

I- Nhất trí với báo cáo chính trị của BCH đảng bộ trình đại hội  đảng bộ nhiệm kỳ 2010- 2015, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của đảng uỷ cơ quan …….. nhiệm kỳ 2005-2010. đại hội nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

* Về đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2005-2010 và khẳng định: (Căn cứ vào báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận tại đại hội để biên tập)

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

* Đại hội cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế như :

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

II- Về phương hướng, mục tiêu chủ yếu, những nhiệm vụ giải pháp lớn trong 5 năm tới (2010-2015).

Đại hội nhất trí các mục tiêu chủ yếu, quan trọng đến năm 2015 phải đạt được như sau:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Đại hội nhất trí những nhiệm vụ và các biện pháp lớn đó nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội của BCH đảng bộ. (có thể nêu một số biện pháp cơ bản nhất).

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

II- Tổ chức thực hiện :

– Đại hội giao cho BCH khoá…….nhiệm kỳ 2010- 2015 căn cứ nghị quyết của đại hội, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội……đã đề ra. tiếp tục phát huy trí tuệ của toàn đảng bộ, động viên cán bộ, đảng viên khắc phục mọi khó khăn, sửa chữa những thiếu sót khuyết điểm, nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, khai thác tiềm năng mọi mặt phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu do đại hội đảng bộ lần thứ……….đề ra.

– Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan.

– Giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khó mới lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết (xây dựng chương trình công tác toàn khoá, chương triìn hành động thực hiện nghị quyết, Quy chế làm việc của Đảng uỷ…)

– Chế độ kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ QUAN …………..

NHIỆM KỲ 2010 – 2015

Thuviengiadinh.comLeave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.