Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ

CÔNG TY ………………

Địa chỉ:…………………………………………………..

ĐT: …………………………… | Fax:……………….  

Website: ………………………..

 

                     HỢP ĐỒNG THUÊ  DỊCH VỤ

 

 

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2009 tại …………….., chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY …….

Đại diện             : Ông (bà)  ……….

Chức vụ              : Giám Đốc.

Địa chỉ                : …………………..

Điện thoại            : …………………..

Mã số thuế          : …………………..

  

Bên B:

Ông/Bà               : ……………..                                 Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ               :

CMND số             :………..    Cấp ngày: …………                     Tại: ………….

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc      :

Điện thoại             :

      Số tài khoản          : – Chủ tài khoản:

 

Xét theo nhu cầu của bên A. Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê dịch vụ sau đây:

 

Điều 1: Thời hạn và công việc

 

  • Từ ngày …tháng … năm ….   đến ngày …  tháng …  năm ….
  • Địa điểm làm việc: Tự do
  • Chức danh:

 

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể:     

 

 Điều  3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người cung cấp dịch vụ

 

  1. 1.   Quyền lợi:

–      Thù lao: ……. đồng/tháng (…….). Thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân

–      Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

–      Được trả vào ngày 30 mỗi tháng

  1. 2.   Nghĩa vụ:

–      Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng dịch vụ.

–      Thời gian làm việc : Tự do

–      Bên B tự lo các phương tiện làm việc

 

Điều 4: Điều khoản khác:

 

–          Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất cách giải quyết thỏa đáng cho cả hai bên.

 

Điều 5: Điều khoản thi hành:

 

–          Hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.   

–          Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 http://Thuviengiadinh.com (Theo Saga)

 

 

 

 

BÊN B

 

 

 

 

 

 

26 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.