Mẫu dơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

14:07

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

 

Kính gởi:        UBND xã, (phường):………………………………

                                     

1. Tôi tên là:………………………….Sinh ngày:……………………….

2. Quê quán:……………………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ (tạm trú): …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

4. Hiện là sinh viên lớp:…………….Khoa ……., Trường ………………………………

5. Mã số sinh viên:……………………………………………………………………………………

6. Điểm trung bình học kỳ………………………………,……………..điểm.

Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

7. Gia đình thuộc diện:

Chính sách c, Vùng sâu c ,  Hộ nghèo c

Cha:……………………………….,…..…tuổi, hiện ở tại:……………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………

Mẹ:…………………………………,…….tuổi, hiện ở tại:…………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….

Khác (cha mẹ ly thân,ly dị…):…………………………………………………………………..

(nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh )

 

8. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi).     Người lớn nhất……….tuổi,  Người nhỏ nhất…………tuổi.

Số người còn đang đi học: Cấp 1:……….……, Cấp 2:…..……..…, Cấp 3:…………, Đại học……………

9. Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi)….. …….…………………………..

10. Gia đình có             Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….………………

11. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

12. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

13. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….)

 

                                                                                                                                        …,Ngày…tháng……năm 20….

 Xác nhận của chính                                                                                                              Người làm đơn

quyền địa phương                       

Thuviengiadinh.com (THeo Luật sư Đông Nam Á)

Các bài viết khác

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Lưu trữ
Liên kết vàng
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ