Đơn xin nghỉ phép năm

22:20

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                            ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM

 

Kính gửi: …………………………….

 

     Họ và tên:………………………………………………………

Đề nghị được nghỉ phép năm 200….

Từ ngày….tháng….năm 200…đến ngày….tháng….năm 200…

Nơi nghỉ phép:………………………………………………………………..

Lý do:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

     Kính đề nghị lãnh đạo xem xét, giải quyết ./.

                                                                                                                                               Ngày     tháng năm 200…

 Ý kiến của cơ quan quản lý :                                                                                          Người đề nghị

 

 

Các bài viết khác

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Liên kết vàng
Kinh nghiệm chăm sóc gia đình

Liên hệ

Tư vấn tâm lý

Tư vấn phong thuỷ

Tư vấn bảo vệ môi trường

WordPress Login Protected by Clef