Đơn xin nghỉ phép năm

22:20

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                            ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM

 

Kính gửi: …………………………….

 

     Họ và tên:………………………………………………………

Đề nghị được nghỉ phép năm 200….

Từ ngày….tháng….năm 200…đến ngày….tháng….năm 200…

Nơi nghỉ phép:………………………………………………………………..

Lý do:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

     Kính đề nghị lãnh đạo xem xét, giải quyết ./.

                                                                                                                                               Ngày     tháng năm 200…

 Ý kiến của cơ quan quản lý :                                                                                          Người đề nghị

 

 

Các bài viết khác

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Lưu trữ
Liên kết vàng
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ