Mẫu đơn thuận tình ly hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Đơn xin ly hôn đồng thuận   Chờ 5s rồi click SKIP trên góc phải sẽ ra trang download

 

Kính gửi:………………………………………………………………………..

Chúng tôi là:

Họ và tên:………………………………………………………………….

Sinh ngày……….tháng………..năm………………………………………….

Chứng minh thư số:…………………cấp ngày………….tại…………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………………………….

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác………):………………..……

Họ và tên:…………………… ………………………………………………

Sinh ngày……….tháng………..năm……………………………..

Chứng minh thư số:…………………….cấp ngày…………..tại……………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………………………..

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác………):…………………….

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày……tháng…năm…….Tại……………….

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ……………………..công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Yêu cầu Toà án công nhận sự tự nguyện thoả thuận của chúng tôi:

 • Về con chung có (chưa có):…………………………
 1. Họ và tên:………… sinh ngày………..tháng………..năm…………
 2. Họ và tên:………………………..sinh ngày….tháng…..năm……….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau: ……………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 • Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 (Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

 • Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 (Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

 • Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 (Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

                          ………., ngày………..tháng……….năm……..

Người vợ                                                                Người chồng

Ký và ghi rõ họ tên                                             Ký và ghi rõ họ tên

Đơn xin ly hôn đồng thuận   Chờ 5s rồi click SKIP trên góc phải sẽ ra trang download

thuviengiadinh.com (Sưu tầm)

 

111 Responses to “Mẫu đơn thuận tình ly hôn”
 1. Trần Tuấn Kiệt 03.10.2010
  • admin 03.10.2010
  • admin 24.11.2010
 2. Thu 04.11.2010
 3. linh 05.11.2010
  • admin 06.11.2010
 4. thanh 24.11.2010
  • Thuy 23.03.2011
   • admin 31.03.2011
 5. lethikimyen 26.11.2010
 6. minhthanh_zipo 11.12.2010
  • admin 11.12.2010
 7. Mai 31.12.2010
 8. ninh 31.12.2010
 9. admin 31.12.2010
 10. Phan 02.01.2011
  • admin 02.01.2011
 11. nguyen thi huong lan 07.02.2011
 12. anh tuyet 08.02.2011
 13. admin 08.02.2011
 14. nguyển Quế Hương 10.02.2011
  • admin 10.02.2011
 15. Khánh Chi 18.02.2011
 16. ninh 23.02.2011
  • admin 23.02.2011
 17. hong gam 26.02.2011
 18. truong 16.03.2011
  • admin 16.03.2011
 19. cuong 06.04.2011
  • admin 06.04.2011
 20. trung 09.04.2011
  • admin 09.04.2011
 21. Lanhuong 11.04.2011
 22. Trung 17.04.2011
 23. thuhoai 11.05.2011
  • admin 12.05.2011
 24. linh 12.05.2011
  • admin 12.05.2011
 25. tran thanh vinh 20.05.2011
 26. Hanh 06.06.2011
  • admin 06.06.2011
 27. Thu Trang 08.06.2011
  • admin 08.06.2011
 28. BUITAM 12.06.2011
  • admin 12.06.2011
 29. M.Van 17.06.2011
  • admin 17.06.2011
 30. Trang 18.06.2011
 31. My 01.07.2011
 32. hao 13.07.2011
  • Dao Hung 13.07.2011
  • Camha 13.07.2011
 33. ha 23.08.2011
 34. Mydu 24.08.2011
 35. khanhlinh 27.08.2011
 36. nghiem ha 30.08.2011
 37. L.Anh 13.09.2011
 38. ha 20.09.2011
 39. huong 25.09.2011
 40. nguyen minh luu 01.10.2011
  • admin 01.10.2011
 41. mai 17.10.2011
 42. hoàng thị tươi 09.11.2011
 43. khan 20.11.2011
  • admin 20.11.2011
 44. hangthu 23.11.2011
 45. admin 27.11.2011
 46. Buon 02.12.2011
 47. phuong 17.12.2011
 48. Anh 14.01.2012
 49. alibababl@yahoo.com 17.01.2012
 50. alibababl@yahoo.com 17.01.2012
 51. Selimpham 17.02.2012
 52. nguyen thi lan 21.01.2013
  • admin 22.01.2013
 53. trung 15.02.2013
 54. phan 04.03.2013
 55. khong biet gi 12.03.2013
 56. linh 22.07.2013
 57. thuy linh 31.07.2013
 58. hung 08.01.2014
 59. thanh lan 04.04.2014
 60. khanh huyen 12.06.2014
 61. Le Khanh 16.06.2014
 62. Hue 01.07.2014
 63. hong thuy 02.10.2014
  • thanh 20.10.2014
 64. trang 11.12.2014
 65. ngochoang 26.02.2015
  • admin 05.03.2015
 66. Ha 11.08.2015
 67. Hạnh 25.08.2015
  • admin 28.08.2015
 68. ngọc trâm 23.11.2015
 69. leoanh 05.03.2016
 70. Nguyen Giang 09.04.2016
 71. Linhtq 05.10.2016
 72. Nguyenvanden 16.08.2018

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.