Home » Văn bản » Mẫu diễn văn đại hội chi bộ

Hôm nay, Đại hội đại hội lần thứXII (nhiệm kỳ 2010 – 2013) của Chi Bộ trường tiểu học Kim Chung. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các đồng chí đảng viên của chi bộ về dự đại hội.

Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng các đồng chí : Đại diện cho cấp uỷ Đảng cấp trên, bí thư chi bộ bạn, trưởng các tổ chức đoàn thể trong trường  và các quần chúng ưu tú của chi bộ.

Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Mình, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta 80 năm qua đã khẳng định rằng, tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình và sự đóng góp quý báu, đầy trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, của các tổ chức đoàn thể trong trường vào bản báo cáo và phương hướng của của Chi bộ nhiệm kỳ XI ( 2008 – 2010) góp phần quan trọng làm cho các bản báo cáo trình Đại hội hôm nay thực sự là kết tinh của trí tuệ và sức sáng tạo của toàn thể  cán bộ, Đảng viên, giáo viên trong trường. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương phong trào thi đua sôi nổi tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã lập những thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội.

Kính thưa đại hội.

Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010 – 2013) của Chi bộ trường TH Kim Chung diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân các dân tộc xã Phiêng Khoài chuẩn bị kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ xã Phiêng Khoài,
Đại hội đại lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010 – 2013) của chi bộ có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành tựu và những yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2008 – 2010) của chi bộ; từ đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối, quan điểm, định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cho chi bộ trong nhiệm kỳ tới ; bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ tới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân và phụ huynh học sinh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Kính thưa đại hội.

Đại hội bộ lần thứXII của chi bộ nêu cao ý chí sắt đá của  Đảng viên, giáo viên, nhân viên toàn trường phấn đấu đưa trường ta giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ I, từng bước vững chắc xây dựng trường sớm đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Chúng ta nhất định làm hết sức mình cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn trường và toàn xã hội, đẩy mạnh toàn diện, đổi mới chất lượng giáo dục, thực hiện bằng được mục tiêu ” Thày ra thày trò ra trò; trường ra trường lớp ra lớp” để sánh vai cùng các trường tiêu biểu trong toàn huyện và tỉnh.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Chi bộ trường tiểu học Kim Chung nhiệm kỳ XII (2010 – 2013).

Chúc các đại biểu và các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc.


Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Bùi Thế Anh

Sưu tầm bài của Chi Bộ trường tiểu học Kim Chung

http://Thuviengiadinh.com (Theo Giáo án.Violet)

Thẻ:

2 Responses to “Mẫu diễn văn đại hội chi bộ”

  1. Tran Thi Hung 25.05.2011

    Cam on thuviengiadinh da cung cap cac thong tin rat hay. Rat mong se thu thap duoc nhieu kien thuc tu thuviengiadinh nhieu hon nua.

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình