Mẫu : Bản đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

21:22

Đảng bộ ………………

Đảng cộng sản việt nam

Chi bộ …………………  
 

……. ngày ….. tháng ….  năm 2009

 

Bản đăng ký

“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức

phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

 

Họ và tên: ……………………………….

Đơn vị công tác: …………………..

Chức vụ:  ……………………………..

Sau khi học tập chuyên đề” Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” tôI tự kiểm điểm về trách nhiệm của bản thân và đăng ký nội dung nâng cao ý thức trách nhiệm như sau:

  1. 1. Kiểm điểm những việc đã làm trong thời gian qua (từ năm 2007 đến nay)

1.1/ Về t­ư t­ưởng chính trị:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1.2/ Về phẩm chât đạo đức lối sống:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1.3/ Về thực hiện nhiệm vụ đư­ợc giao:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1.4/ Về ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.  Nội dung đăng ký thực hiện tốt  chuyên đề: ” Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

2.1/ Chuyên đề đăng ký:

Có thể lựa chọn 1 trong các chủ đề sau :

– Nâng cao ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao

– Tôn trọng quyền làm chủ tập thể…

– Phong cách làm việc gần dân, sát dân và có trách nhiệm với dân.

– Ra sức học tập về lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn..

– Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức ….

– Rèn luyện phẩm châấtđạo đức; giữ gìn kỷ luật, trung thực, khiêm tốn; xây dựng đoàn kêếtnội bộ; chốgn chủ nghĩa cá nhân, bệnh thành tích, tham nhũng, lãng phí.

– Chấp hành nghiêm đường lối, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

……………….

2.2/ Kế hoạch và biện pháp thực hiện:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ý kiến của chi bộ                                                        Người đăng ký

(Nhận xét, góp ý cho cán bộ, đảng viên)                 ( Ký , ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Các bài viết khác

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bản thu hoạch sau 4 năm học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh

Bài viết thu hoạch qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bản thu hoạch cá nhân sau 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Mẫu phiếu đảng viên

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

  1. Tràng An viết:

    Cảm ơn bác đã post bài, đúng những thông tin em đang tìm. Thanks nhiều nhiều!!!

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Lưu trữ
Liên kết vàng
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ