Home » Văn bản » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Trang trí

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VỀ TRANG TRÍ VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Trang trí: Tại hội trường

          Phía trước hội trường ( từ dưới nhìn lên ) là cờ tổ quốc. Tượng hoặc ảnh Bác Hồ đặt dưới cánh sao vàng 25-30 cm. Phía phải hội trường là dòng chữ tiêu đề Đại hội…., huy hiệu công đoàn Việt Nam đặt trên và chính giữa dòng chữ tiêu đề Đại hội….. ( cách 25-30 cm ).

 

 Thuviengiadinh.com

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống