Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Chương trình Đại hội

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

 * Văn nghệ chào mừng ( Nếu có )

1/ Chào cờ ( Hát quốc ca )

2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

       + Bầu Đoàn Chủ tịch, Bầu Đoàn  thư ký

3/ Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu ( Nếu là Đại hội đại biểu )    

4/ Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội

5/ Trình bày B/ cáo tổng kết nhiệm kỳ ……và phương hướng n/ vụ nhiệm kỳ 20– – 201–

6/ Báo cáo tổng hợp của Ban thẩm tra tư cách đại biểu ( Nếu là Đại hội đại biểu )         

7/ Đại hội thảo luận:

       + Các ý kiến tham luận ( Nên tập trung vào những tham luận đã được duyệt và chuẩn bị trước, hoặc thảo luận tại Đại hội, chủ yếu tham gia vào phương hướng, nhiệm vụ mới )

8/ Phát biểu của  công đoàn cấp trên, đại diện cấp ủy đảng chính quyền chuyên môn (phát biểu trước phần trình bày đề án nhân sự để định hướng… )

      9/  Đại hội tiến hành bầu ra BCH khoá mới.

10/ Trình bày đề án nhân sự ( Có đề án riêng )

     + Cơ cấu, yêu cầu, tiêu chuẩn BCH khoá mới

     + ứng cử, đề cử vào BCH khoá mới

     + Chốt danh sách bầu cử ( Bằng biểu quyết )   

11/ Bầu ban kiểm phiếu: ( Giới thiệu …biểu quyết…)

     + Hướng dẫn thể lệ, nguyên tắc bầu cử ( Trưởng ban bầu cử )

     + Phát phiếu bầu ( Các uỷ viên )

12/ Văn nghệ hoặc tham luận trong khi chờ ban kiểm phiếu làm việc.( Nếu cần thiết )

13/ Công bố kết quả bầu cử – BCH mới ra mắt ( Đại diện BCH hứa hẹn, nhận nhiệm vụ)

14/ Bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên ( Trên cơ sở phân bổ của CĐVC HP- nếu có )

15/ Thông qua NQ Đại hội – Biểu quyết các chỉ tiêu.

16/ Tổng kết bế mạc

17/ Chào cờ ( Không hát từ 3 – > 5 giây)

Thuviengiadinh.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.