Home » Văn bản » Đơn xin đi học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********
ĐƠN XIN ĐI HỌC ……TẠI………
Kính gủi: Ban Giám Hiệu Trường ………………..
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Khoa/ đơn vị……………………………………….
Tôi tên: …………………………………………….., sinh năm………, hiện là cán bộ tại đơn vị
………………………………………………………………………Trường ………………

Tôi xin viết đơn này trình bày một việc như sau:
Được sự đồng ý của Trường và của đơn vị…………………………., năm ……… tôi đã tham gia
chương trình ……………………………………………………………………………………………………………..
và hiện nay tôi được…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nay tôi viết đơn này kính xin Ban giám hiệu, Phòng tổ chức hành chính và đơn vị….
……………………………………………………………………………Trường ……………………………….cho phép tôi
được theo học……………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan sau khi hoàn tất …………………………………………tôi sẽ trở về phục vụ
công tác ………………………………………………………………………………………………tại quý trường.
tôi hứa sẽ nổ lực hết sức để hoàn thành tốt ……………………………………………………………..này.
Kính mong Ban giám hiệu, Phòng Tổ Chức Hành Chính và đơn vị………………………..
Trường Đại học Đà Lạt chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ. Tôi xin vô cùng biết ơn!
………., ngày ………tháng…….năm 200…..
Kính đơn
……………………………………………………………..

Thẻ:

2 Responses to “Đơn xin đi học”

 1. Trang 17.02.2010

  Bạn ơi mình đang công tác, đang học trường trung cấp tiếng trung ở Hưng Yên, bây giờ muốn xin đi học tiếp đại học thì viết theo đơn này ah? Bạn có biết phải làm như thế nào thì mới xin đi học được không?

  Trả lời
  • admin 18.02.2010

   Đây là mẫu đơn xin đi học gửi Cty hay cơ quan mình đang công tác đề nghị đi học. Bạn muốn xin đi học thì mua bộ hồ sơ đi học hoặc đên trường mà bạn dự định học tiếp để hỏi thur tục và xin mẫu đơn của trường đó

   Trả lời
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
 • Chăm sóc trẻ
 • Kiến thức gia đình