Đơn xin đi học

23:01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********
ĐƠN XIN ĐI HỌC ……TẠI………
Kính gủi: Ban Giám Hiệu Trường ………………..
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Khoa/ đơn vị……………………………………….
Tôi tên: …………………………………………….., sinh năm………, hiện là cán bộ tại đơn vị
………………………………………………………………………Trường ………………

Tôi xin viết đơn này trình bày một việc như sau:
Được sự đồng ý của Trường và của đơn vị…………………………., năm ……… tôi đã tham gia
chương trình ……………………………………………………………………………………………………………..
và hiện nay tôi được…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nay tôi viết đơn này kính xin Ban giám hiệu, Phòng tổ chức hành chính và đơn vị….
……………………………………………………………………………Trường ……………………………….cho phép tôi
được theo học……………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan sau khi hoàn tất …………………………………………tôi sẽ trở về phục vụ
công tác ………………………………………………………………………………………………tại quý trường.
tôi hứa sẽ nổ lực hết sức để hoàn thành tốt ……………………………………………………………..này.
Kính mong Ban giám hiệu, Phòng Tổ Chức Hành Chính và đơn vị………………………..
Trường Đại học Đà Lạt chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ. Tôi xin vô cùng biết ơn!
………., ngày ………tháng…….năm 200…..
Kính đơn
……………………………………………………………..

Các bài viết khác

MẪU ĐƠN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Phiếu nhận xét xin ý kiến đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 2015

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015

Dẫn chương trình kỷ niệm 10 năm ngày ra trường

NGHỊ ĐỊNH 108/2014/NĐ-CP VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Mẫu biên bản Đại hội nhiềm kỳ 2015-2020

Mẫu quy chế đại hội 2015-2020

Mẫu chương trình đại hội Đảng 2015-2020

Thông tư 12/2013/TT-BCA về việc sang tên đổi chủ đối với xe cũ

Chia sẻ:

About giadinh

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Lưu trữ
Liên kết vàng
 • Nha Khoa
 • implant
 • wap tai zalo chat 2016 nhanh
 • Chăm sóc trẻ
 • Liên hệ

  Tư vấn tâm lý

  Tư vấn phong thuỷ

  Tư vấn bảo vệ môi trường