Đơn xin cấp giấy phép lao động

TÊN ĐƠN VỊ:…………………                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                _______________

 

                                     ……….. , ngày…….. tháng…….. năm……..

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 

Kính gửi:………………………………………………..

 

Công ty (doanh nghiệp, tổ chức)

……………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………..

Cơ quan cấp:……………………… Ngày cấp:……………………………………..

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:……………………………………………………………

Được sự chấp nhận của:…………………………………………………………….

Tại Công văn số:…………………. V/v xin tuyển người nước ngoài.

Đề nghị:……………… cấp giấy phép lao động cho:………………………………….

Ông (Bà):……………………………………….. Quốc tịch:……………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………………………

Trình độ chuyên môn:………………………………………………………………………

Chức danh công việc:……………………………………………………………………..

Thời hạn làm việc:………………………………………………………………………….

Hợp đồng lao động số:…………….. ngày……. /……. /……….

(hoặc Quyết định cử sang làm việc số………     ngày… /…….. /…….. hoặc dự kiến sẽ giao kết hợp đồng lao động hay dự kiến quyết định cử sang làm việc từ ngày……… /…….. /……..đến ngày…./……..        /…….. , địa điểm làm việc……………… ………………………….., công việc sẽ đảm nhận:…………………………..    , mức lương:………………………).

Lý do phải tuyển lao động nước ngoài:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                         Tổng giám đốc, giám đốc

                                                                             (Ký tên, đóng dấu)      

 

 Thuviengiadinh.com (Theo Kinh doanh)

6 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.