Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở

Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở

Các văn bản thành lập Công đoàn sở

(Trích Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V /v Hướng dẫn thị hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị định 96/2006/NĐ-CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ v /v: Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ Luật lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp .

1/ CNVCLĐ Việt Nam làm công, hưởng lương, người lao động tự do hợp pháp, không phân biệt nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn, đóng đoàn phí theo qui định thì được gia nhập Công đoàn.

(Điều 1- Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam)

2/ Người gia nhập Công đoàn phải có đơn tự nguyện. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xét, ra quyết định kết nạp và trao thẻ đoàn viên Công đoàn. Khi đoàn viên ra khỏi Công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xóa tên và thu lại thẻ đoàn viên (Điều 2Ñ, Điều 3 Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

* Trường hợp những nơi chưa thành lập CĐCS sẽ do Công đoàn cấp trên ra quyết định kết nạp đoàn viên.

3/ Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ; các cơ quan Nhà nước; các đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập; các chi nhánh, văn phòng đại diện các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam…. được Công đoàn cấp trên ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở khi có 5 đoàn viên trở lên (điểm aĐiều 16Chương III Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009)

4/ Doanh nghiệp được thành lập, chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Liên đoàn Lao động quận (gọi là Công đoàn cấp trên) có trách nhiệm thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở theo qui định của Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tập thể lao động (khoản 1k- Điều 3 -Chương I Nghị định 96/2006/NĐ-CP) Dulieu\phung\nghiaDieu kien thanh lap cong doan.doc 2

5/ Doanh nghiệp sau 6 tháng đi vào hoạt động nhưng chưa thành lập được tổ chức Công đoàn thì được chỉ định thành lập Ban Chấp hành công đoàn lâm thời (khoản 1- Điều 4- Chương I Nghị định 96/2006/NĐ-CP).

6/ Công đoàn cấp trên (theo qui định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định 96/2006/NĐ-CP) nầy có thẩm quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời (khoản 2 Điều 4- Chương I Nghị định 96/2006/NĐ-CP)

http://Thuviengiadinh.com (Theo ldldq1hcm)

4 Responses to “Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở”
  1. hanh nguyen thi 12.04.2010
  2. Ngọc Ngân 12.01.2012
  3. nguyen thi trang 11.09.2013

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.