Home » Văn bản » Bộ Luật Lao động đã sửa đổi và bổ sung qua các năm 2002, 2006, 2007

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ngày 23 tháng 6 năm 1994 và đã được sửa đổi, bổ sung theo:

–         Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10 ngày 02/4/2002 có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2003(*)

–         Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Sửa đổi, bổ sung Chương XIV của Bộ luật lao động về Giải quyết tranh chấp lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007;

–         Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 ngày 02/4/2007 có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.


(*) Trong phần này, những chữ in nghiêng và điều luật có đánh dấu (*) là đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002

Bạn có thể tải về tại đây : Bộ luật Lao động đã bổ sung

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình