Home » Trang Hải Phòng » Thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 1-1-2017

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa chỉ đạo triển khai Nghị quyết (NQ) số 148 ngày 13-12-2016 của HĐND thành phố về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng (phí hạ tầng cảng biển).

Đây là khoản thu lớn, quan trọng của ngân sách thành phố nhằm tạo nguồn thu để đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng phục vụ các doanh nghiệp vận tải và kinh doanh hàng hóa qua cảng. Đối tượng thu phí rộng, liên quan đến các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa các cảng biển Hải Phòng. Việc thu phí phải bảo đảm nguyên tắc thu đúng, thu đủ theo Nghị quyết HĐND thành phố, bảo đảm thuận tiện, thông thoáng, không ảnh hưởng tới hoạt động XNK hàng hóa của doanh nghiệp. Việc thu phí phải được tuyên truyền rộng rãi, tạo sự đồng thuận, giúp doanh nghiệp hiểu rõ và chấp hành nộp phí đúng quy định.


Ảnh minh họa

UBND thành phố giao Sở Tài chính làm cơ quan đầu mối tổ chức triển khai thực hiện NQ 148; chủ trì xây dựng quy chế phối hợp thu phí trình UBND thành phố phê duyệt; định kỳ kiểm tra công tác thu phí, tổng hợp đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND thành phố; chủ trì cùng quận Hải An, Cục Hải quan, các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển xây dựng phần mềm quản lý thu phí xong trước ngày 15-1-2017. UBND quận Hải An là đơn vị thu phí phối hợp với các ngành  liên quan, các cơ quan báo chí tuyên truyền tới doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc thu phí; xây dựng phương án thu phí trình UBND thành phố phê duyệt, tổ chức triển khai thu phí. Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra, kiểm soát công tác thu phí, đề xuất biện pháp tập trung kiểm soát thu phí từ hàng XNK không làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng. UBND thành phố đề nghị Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển hỗ trợ, tạo điều kiện để quận Hải An thu phí. Sở Nội vụ chủ trì cùng UBND quận Hải An đề xuất số lượng biên chế của cơ quan thu phí báo cáo UBND thành phố. Cục Thuế kiểm tra, hướng dẫn quận Hải An sử dụng biên lai thu phí theo đúng quy định.

Thời điểm thu phí là thời điểm các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan từ ngày 1-1-2017.

(Báo Hải Phòng)

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình