Home » Posts tagged with "ý thức tổ chức kỷ luật"

Posts tagged with "ý thức tổ chức kỷ luật"

Bản thu hoạch sau 4 năm học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh

Bản thu hoạch sau 4 năm học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh

Th9. 30 | ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐĂK LĂK ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ 1 Buôn Ma Thuột , ngày 19  tháng 9 năm 2010 BẢN THU HOẠCH SAU 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO...

Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng”

Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng”

Th4. 28 | Câu hỏi 1: Hãy nêu những mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự trường thành và phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay? Đề cương trả...

Mẫu bản đăng ký học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

Mẫu bản đăng ký học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

Th4. 6 | ĐẢNG BỘ ……………… ĐẢNG ỦY ……………………… Chi bộ……………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ………, ngày …….....

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần II)

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần II)

Th4. 5 | Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau: 1. Cách...

Mẫu : Bản đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Mẫu : Bản đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Th11. 23 | Đảng bộ ………………Đảng cộng sản việt namChi bộ …………………   ……. ngày ….. tháng ….  năm 2009

Mẫu văn bản các loại đại hội đoàn thành niên

Mẫu văn bản các loại đại hội đoàn thành niên

Th9. 22 | Mẫu chương trình điều hành Đại hội Đoàn thanh niên : Mẫu chương trình điều hành Đại hôi Đoàn Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Th7. 7 | Mẫu mới năm 2015: Tải mẫu về tại đây : Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên năm 2015ĐẢNG BỘ …………………….. Chi bộ ……………………           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hải Phòng,...
Kỹ năng cuộc sống