Home » Posts tagged with "xu tri tre em noi lap"

Posts tagged with "xu tri tre em noi lap"

Xử trí nói lắp ở trẻ

Xử trí nói lắp ở trẻ

Th8. 13 | Một phụ huynh băn khoăn: ‘Bé nhà tôi 2 tuổi và bắt đầu nói lắp. Điều này có bình thường so với độ tuổi của bé không?’. Tham khảo câu trả lời từ Ivillages: Nói lắp là hiện tượng bị...
Kỹ năng cuộc sống