Home » Posts tagged with "van khan vao nha moi"

Posts tagged with "van khan vao nha moi"

Văn khấn lễ nhập trạch

Văn khấn lễ nhập trạch

Th5. 5 | Lễ Nhạp Trạch (lễ dọn vào nhà mới, có thể là nhà tự xây cất hoặc,ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi. Ý nghĩa: Lễ Nhạp Trạch (lễ dọn vào nhà mới, có thể là nhà tự xây...
Kỹ năng cuộc sống