Home » Posts tagged with "văn khấn tạ mộ"

Posts tagged with "văn khấn tạ mộ"

Bài văn khấn : Lễ tảo mộ tiết thanh minh tại mộ tổ

Bài văn khấn : Lễ tảo mộ tiết thanh minh tại mộ tổ

Th3. 14 | Lễ tảo mộ trong tiết thanh minh (Bài này chỉ dùng trong trường hợp cháu chắt họ hàng tề tựu đông ở mộ tổ) Duy ! Niên hiệu : ………………………….. Tộc trưởng : ……………………………….. ...

Lễ Chạp (Lễ tạ mộ ngày 30 tết)

Lễ Chạp (Lễ tạ mộ ngày 30 tết)

Th5. 5 | Ngày 30 tết, mọi gia đình thường ra mộ tổ tiên và người thân đã khuất để lễ tạ Thổ thần, đắp thêm đất lên mộ, sửa sang mộ, rước vong linh Gia tiên về đón năm mới. Ý nghĩa: Ngày 30 tết,...
Kỹ năng cuộc sống