Bài văn Khấn Lễ Giao Thừa Ngoài Trời
Th1 30, 2014

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )

Kính lạy : _ Đức Đương lai hạ sinh DI LẶC TÔN PHẬT.

_ Hoàng Thiên , Hậu Thổ , chư vị Tôn Thần.
_ Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển.
_ Đương niên Thiên Quan Chu Vương Hành khiển , Thiên Ôn hành binh chi thần , Lý Tào phán quan năm Quý tỵ.
_ Các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long mạch , Táo Quân , chư vị Tôn Thần.

cung giao thua ngoai troi

Nay là phút giao thừa năm Giáp ngọ

Chúng con là…………….. Ngụ tại ………………….

Phút thiêng giao thừa vừa tới , năm cũ qua đi , đón mừng năm mới , tam dương khai thái , vạn tượng canh tân.

Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân , dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt.

Quan cũ về triều để khuyết , lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay , thể đức hiếu sinh , ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời : Ngài Cựu niên Đương cai , Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần , Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long mạch Tài Thần , các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho tín chủ : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.



Văn khấn Lễ Táo quân bằng âm Hán (23 tháng chạp)
Th1 23, 2014

Tao Quan

Duy !

Niên hiệu …., thập nhị nguyệt, nhị thập tam nhật…..,…Tỉnh, …huyện,…..xã,….thôn.

Tín chủ : ……………..đồng gia kính bái

Bản gia Đông trù tư mệnh Táo phù thần quân Tôn thần toạ tiền.

Cảm kiền cáo vu :

Tiết thuộc tế chu – nguyệt lâm lạp quý – Cát khương duy lại hồng lưu – Kính sự tải trần bạc lễ – Trung tồn bản dốc chi thành – Ngoại sức cảm vân hiến mỵ – Cảm cách thượng giám đan thành – Bảo hữu nguyện thân phúc chỉ – Nhân dân đào bảo noãn, nhất môn tăng/viên hách thịnh danh – Sự sự tỉ xí xương, toàn gia hữu/huân chưng thuỵ khí.

Kính thỉnh : Bản gia tiên tổ liệt vị chân linh, đồng lai hâm hưởng.

Cẩn cáo.

http://Thuviengiadinh.com




Văn khấn Lễ Chạp bằng âm Hán
Th1 22, 2014

mam ngu qua

Ảnh Kienthuc

Lễ Chạp (Tạ long mạch, rước gia tiên về nhà hoặc về từ  đường)

Duy !

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thập……niên, …nguyệt, …nhật.

………tỉnh, ……huyện,……xã(phường), …thôn.

Tín chủ con là : ……….cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái.

Tư nhân : Lễ Vọng(ngày rằm).

Cẩn dĩ : hương đăng(hương đèn nến), trà tửu(chè rượu), quả phẩm(hoa quả), phù lưu(trầu cau), trư nhục(thịt lợn), tư thành(xôi), hàn âm(gà),tỉnh quả(bánh trái),  kim ngân minh y(vàng mã), đẳng vật chi nghi(các thứ khác), cung trần bạc tế.

Kính thỉnh :

Hiển : Tiên Tổ khảo, Tiên Tổ tỷ(trên kỵ)

Cao Tổ khảo, Cao Tổ tỷ (kỵ)

Tằng Tổ khảo, Tằng Tổ tỷ (cụ)

Tổ khảo, Tổ tỷ (ông, bà)

Khảo, Tỷ (cha, mẹ)

Liệt vị chư  tiên linh

Kính kỵ : tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cập chư phụ vị, thương vong tòng tự, đồng lai hâm hưởng.

Mộ tiền viết : (Nếu cúng ở mộ)

Tuế trừ đông lạp – Tiết chi nguyên dương – Cung nghênh tiên tổ – Lai nghệ từ đường – Triêu tịch phụng sự – Trở đâu hinh hương – Nguyệt kỳ thoả hữu – Tích dĩ khang cường – Thiên thu tuế luật – Bách phúc tuy tương.

Cẩn cáo

http://Thuviengiadinh.com




Văn khấn Lễ nguyên đán bằng âm Hán (Sáng mồng một tết)
Th1 22, 2014

cung gia tien

Lễ nguyên đán

Duy !

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thập …..niên, ……nguyệt, ….nhật.

……..tỉnh, …….huyện, ……..xã (phường), ……… thôn.

Tín chủ con là: ……………….cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái.

Tư nhân: Lễ nguyên đán.

Cẩn dĩ: hương đăng (hương đèn nến), trà tửu (chè rượu), quả phẩm (hoa quả), phù lưu (trầu cau), trư nhục (thịt lợn), tư thành (xôi), hàn âm (gà), tỉnh quả (bánh trái), kim ngân minh y (vàng mã), đẳng vật chi nghi (các thứ khác), cung trần bạc tế.

Kính thỉnh:

Hiển: Tiên Tổ khảo, Tiên Tổ tỷ (trên kỵ)

Cao Tổ khảo, Cao Tổ tỷ (kỵ)

Tằng Tổ khảo, Tằng Tổ tỷ (cụ)

Tổ khảo, Tổ tỷ (ông, bà)

Khảo, Tỷ (cha, mẹ)

Liệt vị chư tiên linh

Kính kỵ: tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cập chư phụ vị, thương vong tòng tự, đồng lai hâm hưởng.

Toạ tiền, viết:

Tuế luật phương tân – Đối thời tăng cảm – Truy viễn chi tư – Cẩn dĩ thứ tụ – Liêu thả xuân bàn chi hiến.

Cung duy

– Tam dương khai thái – Vạn tượng canh tân – Phủ thử / lý đoan chi thuỷ – Kiền thân / bái hạ chi thầm – Phục khất giám hâm – Phục duy thượng hưởng – Tôn linh tại thượng – bảo hữu hậu nhân – Vĩnh miên thế trạch.

Cẩn cáo.

http://Thuviengiadinh.com



Văn khấn Lễ giao thừa bằng âm Hán
Th1 22, 2014

cugn dem Giao thua

Lễ giao thừa

Duy !

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thập …..niên, ……nguyệt, ….nhật.

……..tỉnh, …….huyện, ……..xã (phường), ……… thôn.

Tín chủ con là: ……………….cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái.

Tư nhân: Lễ giao thừa.

Cẩn dĩ: hương đăng (hương đèn nến), trà tửu (chè rượu), quả phẩm (hoa quả), phù lưu (trầu cau), trư nhục (thịt lợn), tư thành (xôi), hàn âm (gà), tỉnh quả (bánh trái), kim ngân minh y (vàng mã), đẳng vật chi nghi (các thứ khác), cung trần bạc tế.

Kính thỉnh:

Hiển: Tiên Tổ khảo, Tiên Tổ tỷ (trên kỵ)

Cao Tổ khảo, Cao Tổ tỷ (kỵ)

Tằng Tổ khảo, Tằng Tổ tỷ (cụ)

Tổ khảo, Tổ tỷ (ông, bà)

Khảo, Tỷ (cha, mẹ)

Liệt vị chư tiên linh

Kính kỵ: tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cập chư phụ vị, thương vong tòng tự, đồng lai hâm hưởng.

Toạ tiền, viết:

Tư duy: Bạo trúc nhất thanh, / Trừ cựu / đào phù vạn tượng //. Giao thừa thích trị /, bạc lễ cung trần // phục duy linh đức // Bảo ngã hậu nhân // Vĩnh tích  khang thái //, Hiếu tự tất phân //

Cẩn cáo.

http://Thuviengiadinh.com



Văn khấn Lễ trừ tịch bằng âm Hán (Tuế trừ – Chiều 30 tết)
Th1 22, 2014

mam cung tat nienẢnh intarnet

Lễ trừ tịch

Duy !

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thậpniên, nguyệt, nhật.

tỉnh, huyện, xã (phường), thôn.

Tín chủ con là: .cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái.

Tư nhân: Lễ trừ tịch (Tuế trừ – Chiều 30 têt).

Cẩn dĩ: hương đăng (hương đèn nến), trà tửu (chè rượu), quả phẩm (hoa quả), phù lưu (trầu cau), trư nhục (thịt lợn), tư  thành (xôi), hàn âm (gà), tỉnh quả (bánh trái), kim ngân minh y (vàng mã), đẳng vật chi nghi (các thứ khác), cung trần bạc tế.

Kính thỉnh:

Hiển: Tiên Tổ khảo, Tiên Tổ tỷ (trên kỵ)

Cao Tổ khảo, Cao Tổ tỷ (kỵ)

Tằng Tổ khảo, Tằng Tổ tỷ (cụ)

Tổ khảo, Tổ tỷ (ông, bà)

Khảo, Tỷ (cha, mẹ)

Liệt vị chư tiên linh

Kính kỵ: tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cập chư phụ vị, thương vong tòng tự, đồng lai hâm hưởng.

Toạ tiền viết:

Nhật nguyệt lưu mại, hốt trị tuế trừ, truy viễn chi tư, đối thời tăng cảm.

Cẩn dĩ diêu soạn, trở đậu thứ tu, quả phẩm tửu phù.

kính trần bạc lễ.

Tôn linh tại thượng. Phục khất giám hâm. Bảo hữu hậu nhân. Vĩnh miên thế trạch.

Thượng hưởng.

http://Thuviengiadinh.com



Hướng dẫn cách cúng Vu Lan báo hiếu (Rằm tháng 7)
Th8 21, 2013

Cúng rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có 4 lễ: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, và cúng thí thực cô hồn. ở bài này hướng dẫn bạn chi tiết cách cúng rằm tháng 7 tại nhà, tại Công ty..

1. Cúng Phật

Trước tiên, đó là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích kể đức Mục Kiền Liên xả thân cứu mẹ. Ta sắp một mâm cơm chay hoặc đơn giản hơn là mâm ngũ quả để cúng Phật rồi thụ lộc tại nhà.

Khi cúng, tốt nhất là đọc một khoá kinh – Kinh Vu Lan – để hiểu rõ về ngày này, hồi hướng công đức cho những người thân trong quá khứ được siêu sinh. Kinh Vu Lan khá dài, nhưng không đến mức quá dài, lại thuộc thể thơ song thất lục bát nên đọc cũng nhanh thôi.

2. Cúng thần linh và gia tiên

Ngày Rằm tháng Bảy, theo tín ngưỡng dân gian, còn là ngày mở cửa ngục, các vong nhân được xá tội nên có lễ cúng Cô Hồn (vào buổi chiều) cho các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa.

Một số người Việt Nam tin rằng Lễ Xá tội vong nhân bắt nguồn từ công việc đồng áng của người nông dân trước kia. Hằng năm, cứ đến tháng 6-7 âm lịch là vào vụ thu hoạch mùa màng. Để công việc được may mắn, không gặp trắc trở, người dân thường cầu xin thần linh, thổ địa… bắt giam những yêu ma, oan hồn lại cho khỏi quấy nhiễu.

cung-ram-thang-7-co-hon-thuviengiadinh

Đến đúng ngày 15/7, mọi việc phải được hoàn tất, đó cũng là lúc “ông thần tha ma, chủ nhà tha thợ cấy”, “mở cửa ngục xá tội vong nhân”. Và cũng vào ngày này, người ta thường làm một lễ cúng tạ ơn các thần linh, và một mâm tưởng nhớ ông bà tổ tiên để cầu nguyện cho các vong hồn siêu thoát và cầu bình an cho gia đình. Vì vậy nên đa phần các gia đình thường cúng cơm mặn, nhưng cúng chay tốt hơn.

a. Văn khấn cúng thần linh tại gia rằm tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân vàChư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm ……..VD: Quý Tỵ

Tín chủ chúng con tên là: … ngụ tại nhà số …., đường …., phường (xã) …., quận (huyện) …, tỉnh (thành phố) …. Thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

b. Văn tế khấn Tổ tiên ngày rằm/7

Nam mô A Di Đà Phật

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ … và chư vị hương linh.

Hôm nay là rằm tháng bảy năm …VD: Quý Tỵ

Gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung nguyên, nhớ đến Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Vi vậy cho nên nghĩ, đức cù lao không báo, cảm công trời biển khó đền. Chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa kim ngân và các thứ lễ bày dâng trước án linh tọa.

Chúng con thành tâm kính mời: Các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ … (Nguyễn, Lê, Trần …)

Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng lâm linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, bình an, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, hướng về chính đạo.

Tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở đất này, nhân lễ Vu Lan giáng lâm linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hâm hưởng lễ vật, độ cho tín chủ muôn sự bình an, sở cầu như ý.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

3. Cúng thí thực cô hồn (hay còn gọi cúng chúng sinh – theo Phật giáo miền Bắc)

Mâm cúng cô hồn thường có: quần áo chúng sinh gỡ ra từng món, rải xuống dưới mâm, một ít vàng tiền cũng làm như vậy, vài chén cháo trắng loãng, 1 đĩa muối, 1 đĩa gạo, 1 ít bỏng gạo và kẹo bánh các loại, ngô/khoai/sắn luộc rồi cắt thành khúc nhỏ v.v…

Ta có thể khấn nôm na, đơn giản, hoặc tụng nghi thức cúng thí thực cô hồn (cúng chúng sinh) trong Kinh Nhật tụng có sẵn tại các chùa..

4, Bài khấn cúng cô hồn rằm tháng 7
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con lạy Đức Phật Di Đà.
Con lạy Bồ Tát Quan Âm.
Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần.
Tiết tháng 7 sắp thu phân
Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
Âm cung mở cửa ngục ra
Vong linh không cửa không nhà
Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả
Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
Gốc cây xó chợ đầu đường
Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang
Quanh năm đói rét cơ hàn
Không manh áo mỏng, che làn heo may
Cô hồn nam bắc đông tây
Trẻ già trai gái về đây họp đoàn
Dù rằng: chết uổng, chết oan
Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu
Chết tai nạn, chết ốm đâu
Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình
Chết bom đạn, chết đao binh
Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi
Chết vì sét đánh giữa trời
Nay nghe tín chủ thỉnh mời
Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau
Cơm canh cháo nẻ trầu cau
Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
Gạo muối quả thực hoa đăng
Mang theo một chút để dành ngày mai
Phù hộ tín chủ lộc tài
An khang thịnh vượng hoà hài gia trung
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
Bây giờ nhận hưởng xong rồi
Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
Tín chủ thiêu hoá kim ngân
Cùng với quần áo đã được phân chia
Kính cáo Tôn thần
Chứng minh công đức
Cho tín chủ con
Tên là:………………………………
Vợ/Chồng:………………………….
Con trai:……………………………
Con gái:…………………………….
Ngụ tại:……………………………..
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

5, Bài văn khấn cúng phóng sinh
Có thể phóng sinh chim, cá, tôm, cua v.v, tuyệt đối không phóng sinh rùa tai đỏ vì hủy hoại môi trường. Việc phóng sinh này tùy theo tín tâm và điều kiện của mỗi gia đình Phật tử, không bắt buộc.
Văn khấn cúng phóng sinh:
Chúng sanh nay có bấy nhiêu
lắng tai nghe lấy những lời dạy răn
các ngươi trước lòng trần tục lắm
nên đời nay chìm đắm sông mê
tối tăm chẳng biết làm lành
gây bao tội ác, lạc vào trầm luân
do vì đời trước ác tâm
nên nay chịu quả khổ đau vô cùng
mang, lông, mai, vẩy, đội sừng
da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh
do vì ghen ghét, tham sân
do vì lợi dưỡng hại người làm vui
do vì gây oán chuốc thù
do vì hại vật, hại sanh thoả lòng
do vì chia cách, giam cầm
do vì đâm thọc chịu bao khổ hình
cầu xin Phật lực từ bi
lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương
nay nhờ Tăng chúng hộ trì
kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau
hoặc sanh lên các cõi trời
hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành
hoặc sanh lên được làm người
biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…
Chúng sanh quy y Phật
Chúng sanh Quy y Pháp
Chúng sanh Quy y Tăng…
Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần).

6, Văn khấn cúng thần linh tại gia rằm tháng 7
Nam mô A Di Đà Phật
Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản xứ này.
Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm …. (Nhâm Thìn)
Tín chủ chúng con tên là: … ngụ tại nhà số …., đường …., phường (xã) …., quận (huyện) …, tỉnh (thành phố) …. thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.
Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp.
Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.
Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

7, Văn khấn Tổ tiên ngày rằm tháng 7
Nam mô A Di Đà Phật
Kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ … và chư vị hương linh.
Hôm nay là rằm tháng bảy năm …. (Nhâm Thìn – 2012)
Gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung nguyên, nhớ đến Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Vi vậy cho nên nghĩ, đức cù lao không báo, cảm công trời biển khó đền. Chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa kim ngân và các thứ lễ bày dâng trước án linh tọa.
Chúng con thành tâm kính mời: Các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ … (Nguyễn, Lê, Trần …)
Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng lâm linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, bình an, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, hướng về chính đạo.
Tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở đất này, nhân lễ Vu Lan giáng lâm linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hâm hưởng lễ vật, độ cho tín chủ muôn sự bình an, sở cầu như ý.
Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Theo tuvihangngay



Bài văn khấn ngày rằm tháng giêng (Lễ Thượng nguyên)
Th2 24, 2013

mam cung ram thang gieng

Ảnh minh hoạ (EVA)

Hôm nay, ngày rằm, thắng giêng, năm…..

Gia chủ con là:…cùng vợ con cháu, chắt cả nhà

Xin kính cáo:

Nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân

Nguyệt cung Thái âm Hoàng hậu tinh quân

Nam tào Bắc đẩu tinh quân

Thái bạch Thái tuế tinh quân

Văn xương Văn khúc tinh quân

Nhị thập bát tú, Ngũ hành tinh quân

La hầu, Kế đô tinh quân

Trước án tọa liệt vị tinh quân xin kính cáo:

Đầu rằm xuân thủ, Kính theo lễ cũ, Gia đình sắm đủ, mọi thứ lễ nghi, Trần tục vô tri, Tinh quan soi xét, Gia đình thanh khiết, Phúc trạch tự trời, Vận hạn tới lui, Ngài xui khiến cả, Khắp trong thiên hạ, Phúc họa cũng nhiều. Vậy dám nài kêu, Tùy phương chế biến, Mở lòng trời biển, Độ kẻ sinh linh, Thấu nỗi ngu tình, Trừ tai, giải hạn> Đèn trời sáng lạn, Chiếu khắp cõi trần, Xin các Tinh quân, Lưu ân lưu phúc. Lễ tuy bất túc, Tâm kính hữu dư. Mệnh vị an cư, Thân cung khang thái.

Cẩn cáo.

Thuviengiadinh.com



Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)
Th9 16, 2012

1.Ý nghĩa: Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất.

Giỗ Hết vẫn là Giỗ trong vòng tang. Ngày Giỗ Hết thương làm linh đình hơn, và sau Giỗ này, ngườ nhà bỏ tang phục, hay còn gọi là hết tang. Sau ngày giỗ Hết, người ta sẽ chọn ngày tháng tốt để làm lễ Cải cát, sang mộ cho người quá cố. Và từ năm thứ ba trở đi thì giỗ của người qua cố trở thành giỗ Thường hay “Cát Kỵ”

Bởi vậy, có người bảo “ngày giỗ hết là ngày giỗ quan trọng nhất trong tất cả những ngày giỗ đối với người qua đời”. Quan trong nhất vì nó đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của người còn sống cũng như đối với vong linh của người đã khuất. Với người đang sống, người ta trở lại đời sống thường nhật, có thể tham gia các tổ chức hội hè, đình đám. Theo quan niệm xưa thì chỉ sau Giỗ Hết của chồng, người vợ mới có thể đi bước nữa.

2. Sắm lễ: Giỗ Hết thường được tổ chức long trọng với: vàng mã, hương, hoa, phẩm oản, trái cây theo mùa, cùng mâm lễ mặn với đầy đủ các món ăn từ thịt lợn, tôm, cua, xôi, gà, …
Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh trước khi Giỗ Hết

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ………………………………

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………………………………………

Ngụ tại:…………………………………………………………………………………….

Nhân ngày mai là ngày Giỗ Hết của………………………………………………………

Tín chủ con cùng toàn thể gia khuyến tuân theo nghi lễ, sửa biện hương hoa lễ vật dâng cúng các vị Tôn thần.

Cúi xin các vị Bản gia, Thổ Công, Táo phủ Thần quân, Ngữ phương, Long mạch và các vị Thần linh, hiển linh chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Chúng con kinh thỉnh các Tiên linh, Gia tiên họ…………………. và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!
Văn khấn chình ngày Giỗ Hết

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tổ Tiên nội ngoại họ ………………………………………………………………………………………….

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………………………………………

Ngụ tại:…………………………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày ……………….. tháng ……………… năm ……………………………

Chính ngày Giỗ Hết của……………………………………………………………………

Thiết nghĩ……………… vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại vừa ngày Giỗ Hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.

Thành khẩn kính mời………………………………………………………………………

Mất ngày…………. Tháng………………năm……………………………………………

Mộ phần táng tại:…………………………………………………………………………..

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ lại mời vong lonh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!



Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường
Th9 16, 2012

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

– Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ………………………………………………….

Tín chủ (chúng) con là……………………………………………………………………

Ngụ tại………………………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày …………… tháng ……………. Năm………………………………

Là chính ngày Cát Kỵ của…………………………………………………………………

Thiết nghĩ………………….(dài) vắng xa trần thế, không thấy âm dung.

Năm qua tháng lại ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Ngày mai Cát Kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án thành khẩn kính mời………………………………………………………………………

Mất ngày ……………..tháng………………….năm……………………………………..

Mộ phần táng tại…………………………………………………………………………..

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia canht hưng long thịnh vượng.

Con lại xin kính mời các vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huynh Đệ, Cô Di, và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thổ Công, Táo Quân và chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.

Tín chủ lại mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Theo phong tục cổ truyền của người Việt Nam luôn coi trọng ngày cúng giỗ Tổ Tiên. Ngày giỗ Thường – Cát Kỵ là ngày kỷ niệm người chết qua đời. Đây là điều quan trọng nhất trong phụng sự Tổ Tiên. Con cháu phải nhớ ngày này để làn tròn bổn phận với người mất.

Suốt từ lúc cáo giỗ ngày Tiên Thường cho đến hết ngày hôm sau, bàn thờ lúc nào cũng có thắp hương.

Dùng thủ lợn hoặc thủ bò để thờ Thổ Công trong ngày giỗ.

Khách tới ăn giỗ có thể mang đồ lễ là vàng hương, trầu rượu, trà nến, hoa quả. Khi khách tới, con cháu phải đón đồ lễ đặt lên bàn thờ trước khi khách lễ.

Khách lễ trước bàn thờ: 4 lạy 3 vái. Gia chủ đứng đáp lễ. Lễ bàn thờ xong, khách quay vái người đáp lễ.

Sau khi bày cỗ bàn, thắp hương, gia chủ khăn áo chỉnh tề bước vào chiếu trải trước bàn thờ, chuẩn bị lễ.

Gia chủ đứng thẳng, chắp hai tay giơcao lên ngang trán, cong mình cúi xuống, đặt hai tay vẫn chắp xuống chiếu, cúi rạp đầu xuống hai tay đang chắp (thể thủ phục), cất đầu và mình thẳng lên, đồng thời co chân phải lên chiếu để sửa soạn đứng dậy, hai bàn tay vẫn chắp xuống tì vào đầu gối bên phải mà đứng lên.

Sau khi gia chủ, con cháu, bạn bè thân hữu, khách khứa khấn lễ xong. Đợi hết ba tuần hương thì gia chủ lế tạ, hóa văn khấn, hóa vàng, rồi xin lộc hạ lễ.

Cuối cùng gia chủ bày bàn, bày mâm cỗ mời họ tộc, khách khứa ăn giõ, cùng ôn lại những kỷ niệm về người đã khuất và thăm hỏi lẫn nhau.



VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ
Th1 22, 2012

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )
Kính lạy : _ Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật.
_ Hoàng Thiên , Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
_ Long Mạch , Táo Quân , chư vị Tôn Thần.
_ Các cụ Tổ Tiên nội , ngoại chư vị tiên linh.
Nay phút giao thừa năm Kỷ Sửu
chúng con là………………………
Ngụ tại………………………………………

Phút giao thừa vừa tới , nay theo vận luật , tống cựu nghênh tân , giờ Tý đầu Xuân , đón mừng Nguyên Đán , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án , cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , tiến cúng Tổ Tiên , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời :

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long Mạch Tài Thần , các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ , Hậu chủ , y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa , giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân , thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Theo Kỳ thư



VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI
Th1 22, 2012

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )

Kính lạy : _ Đức Đương lai hạ sinh DI LẶC TÔN PHẬT.
_ Hoàng Thiên , Hậu Thổ , chư vị Tôn Thần.
_ Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển.
_ Đương niên Thiên Quan Chu Vương Hành khiển , Thiên Ôn hành binh chi thần , Lý Tào phán quan năm aann Mão .
_ Các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long mạch , Táo Quân , chư vị Tôn Thần.
Nay là phút giao thừa năm Nhâm Thìn
Chúng con là…………….. Ngụ tại ………………….

Phút thiêng giao thừa vừa tới , năm cũ qua đi , đón mừng năm mới , tam dương khai thái , vạn tượng canh tân.

Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân , dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt.

Quan cũ về triều để khuyết , lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay , thể đức hiều sinh , ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời : Ngài Cựu niên Đương cai , Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần , Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long mạch Tài Thần , các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Theo Kỳ thư



Tuổi Nam nữ Bính thìn 1976 lưu ý điều gì cho phong thủy năm 2012?
Th1 18, 2012

Đã từ rất lâu, chúng ta vẫn thường nghe và vẫn tin rằng “Năm tuổi thì sẽ gặp rất nhiều chuyện xui xẻo”. Đương nhiên là đáng tin vì điều này được đúc kết từ kinh nghiệm sống của ông bà ta ngày xưa và được truyền từ đời này sang đời khác. Điều này đúng theo quan niệm tử vi, vì tử vi là tướng số, là bản mệnh nói chung. Tuy nhiên theo quan niệm của phong thủy thì “Năm tuổi thì sẽ gặp rất nhiều chuyện xui xẻo” không hẳn là đúng hoàn toàn. Vì phong thủy là dựa vào yếu tố khoa học chuẩn xác để phối hợp với thủ thuật phong thủy mà hóa giải trong cuộc sống. Ở đây chúng ta không nói là tử vi sai, không nói phong thủy đúng ; điều chúng ta quan tâm ở đây là những điều tử vi nói đến, những điều tử vi chỉ ra thì chúng ta sẽ dùng thuật phong thủy để hóa giải, trấn áp những điều xui xẻo, những điều không thuận lợi mà năm tuổi mang đến cho bạn.

Năm 2011 sắp qua, chúng ta chuẩn bị đón năm Nhâm Thìn 2012. Đối với tử vi thì đây là năm không tốt cho tuổi Thìn nói chung và Bính Thìn hay Sao mệnh nói riêng. Theo quan niệm phong thủy cũng vậy, đặc biệt đối với tuổi Bính Thìn thì năm Nhâm Thìn là năm không hề tốt. Tuy nhiên, đối với phong thủy thì cụ thể hơn cho từng người vì  mỗi người có can – mệnh – trạch khác nhau, nên mỗi người mang tuổi Bính Thìn sẽ có cách hóa giải và làm giảm tối thiểu nhất những điều không may đến với bạn. Đề các bạn có thể tự tin bước qua năm 2012 thật suôn sẻ. Dù bạn là nam hay là nữ mang tuổi Bính Thìn, dù lá số tử vi trong năm 2012 không tốt thì bạn hãy đến với chúng tôi ; phong thủy sẽ giúp bạn trấn áp và hóa giải những xui xẻo, những điều không hay có thể đến với bạn, làm sao tránh bớt những cái hung thiệt hại trong năm 2012 này cho bạn một cách hoàn hảo nhất.

Dưới đây là những khái niệm cơ bản về tuổi Bính Thín cũng như những thắc mắc thường gặp mà chúng tôi đã giải đáp cho các bạn tuổi Bính Thìn:

1- Nam mạng: Bính Thìn 37 tuổi ( sinh từ 31/1/1976 đến 17/2/1977 ) Sa Trung Thổ (Đất Cát ) – Cung trạch: Càn

Hạn La Hầu thuộc Mộc khắc nhập Thổ Mệnh và Chi Thìn, thêm hợp với Can Bính (Hỏa): độ xấu tăng nhanh. La Hầu chủ về ưu sầu, tai ương, rầy rà quan sự, hao tài tốn của, thị phi khẩu thiệt, rủi ro và tật bệnh dễ đến bất thần, nhất là trong các tháng kị (1,7). Nên cúng Sao giải hạn.

– Tiểu Vận:

   Thái Tuế, Tứ Linh (Long Phượng Hổ Cái), Mã Khốc Khách, Văn Tinh, Hỉ Thần, Tấu Thơ cũng đem lại kết qủa tốt cho Nghiệp Vụ, tuy Triệt tại lưu Thái Tuế cũng đem lại vài trở ngại cho công việc đang hanh thông ; nhưng cũng nhờ Triệt có thể hóa giải rủi ro, nếu gặp. Tuy nhiên năm tuổi gặp hạn La Hầu khắc Mệnh.Tam Tai, lại thêm Kình tại Ngọ (Mã đầu đối kiếm = Gươm treo cổ Ngựa) Đà, Tang hội Kình Đà Tang lưu, Quan Phủ (dễ có rủi ro, phiền muộn trong gia đạo : Hỉ Triệt, Đào Hồng gặp Phục Binh, Cô Qủa), nhiều bất đồng và kết qủa không vừa ý (Phá Hư) ; nên lưu tâm nhiều đến sức khỏe và di chuyển trong các tháng (1, 3, 5, 7) ; nhất là những ai sinh vào tháng (2,8), giờ sinh (Sửu, Hợi, Tỵ, Mùi) vì Thiên Hình, Không Kiếp cùng hội tụ trong Tiểu Vận. La Hầu dễ đem đến rủi ro và tật bệnh bất thần!. Tài Lộc vượng vào đầu Hạ. Không nên đầu tư hay khuếch trương địa bàn họat động trong năm nay. Nên làm nhiều việc Thiện hay hao tán (Song Hao) đó cũng là 1 trong các cách giải hạn La Hầu của Cổ Nhân.

– Cúng Sao La hầu giải hạn cho tuổi Nam 1976 và tính chất sao xấu của La hầu:

La hầu khẩu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Nam rất kỵ, nữ cũng bị chẳng kém. Sao thì La hầu, Hạn thì Tam kheo. Hạn Tam kheo có ý nghĩa như sau: Tam Kheo (Tiểu hạn) đề phòng tay chân nhức mỏi… và bệnh về mắt. Kỵ tháng giêng, tháng bảy. Đây là hai tháng kỵ của tính chất của Sao hạn. Nhưng theo sự nghiên cứu chiều sâu của Trọng hùng fengshui cho là ngoài tháng giêng và tháng bảy cũng chưa hết, mà phải đặt biệt quan tâm về Thiên can và địa chi của các tháng trong năm đó là tháng sáu, tháng chín và tháng mười hai (âm lịch) Nếu trong các tháng trên mà không xảy ra những điều xấu thì phải cảnh giác cao độ về tháng chạp cuối năm. Và có câu thơ như sau:

La hầu hạn ấy nặng thay

Tháng gjêng tháng bảy kị ngay chẳng hiền

Môn trung đổ bạc hao tiền

Tửu sắc tài khí đảo điên như là

Đàn ông nặng hơn đàn bà

Nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau

Hao tài tốn của ốm đau

Sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền

Đàn ông vận mạng bất yên

Tai nạn phản phúc của tiền tốn hao

Ăn ở ngay thẳng chẳng sao

Rủi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng.

– Cúng Sao La hầu là khẩu thiệt tinh :  sao này ảnh hưởng nặng cho nam giới về tai tiếng, thị phi, kiện thưa, bệnh tật tai nạn. Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 7 âl nên cúng giải vào ngày 08 âl, là sao La Hầu giáng trần.

Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. Thắp 9 ngọn đèn lạy 9 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm lễ lúc 21  đến 23 giờ .

  – Lễ vật gồm:

     Hương hoa, ngũ quả, chè, thuốc, bánh kẹo, nước, muối gạo và 9 ngọn nến và một bộ đồ “Thế Nam” và ghi tên tuổi sanh năm của mình và bộ đồ “Thế nam”.

  – Cách khấn:

Cung thỉnh: Trung thiên tinh chúa Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Ngọc bệ hạ vị tiền

Cung thỉnh:Tả Nam Tào lục ty diên thọ tinh quân vị tiền

Cung thỉnh:Hữu Bắc Đẩu cửu hoàng giải hạn ách tinh quân vị tiền.

    Thiên đình Hoàng phan cung Đại Thánh thần thủ La Hầu tinh quân vị tiền.

Giáng phó toạ tiền chấp kỳ lễ bạc, nhất tuần sơ hiến, nhị tuần á hiến, tam tuần chung hiến, hiến mãn tam tuần. Chấp lễ chấp bái, chấp kêu chấp cầu, lưu ân lưu phúc, âm phù dương trợ, hộ trì chủ nhân tên là:………..sanh năm 1976. Và đia chỉ hiện tại:…………..

   (Lễ xong chờ hết tuần hương thì hoá sớ bài vị và tiền vàng rồi vẩy rượu lên. Sau đó lấy muối gạo rắc bốn phương tám hướng).

* Một số câu hỏi thường gặp :

– Tôi sanh năm 1976 Nam mạng, tôi có thể mua nhà hướng nào là hợp tuổi của tôi? Trọng Hùng fengshui cho kết quả tham khảo như sau:

Xét về Cung Trạch theo phong thủy của Nam Bính thìn 1976 thì cần mua nhà đất theo hướng sau đây theo thứ tự: Hướng Tây, đông bắc, tây nam và hướng tây bắc.
Năm sinh dương lịch: 1976
Năm sinh âm lịch: Bính Thìn
Quẻ mệnh Càn ( kim) thuộc Tây tứ mệnh
Ngũ hành: Sa Trung Thổ (Đất pha cát )
Hướng nhà hướng Tây (Hướng tốt), thuộc Tây tứ trạch


Vòng bát quái chi tiết

Hướng tốt: Tây (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Đông Bắc (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Tây Nam (Diên niên: Mọi sự ổn định), Tây Bắc (Phục vị: Được sự giúp đỡ)
Hướng xấu: Đông Nam (Họa hại: Nhà có hung khí), Bắc (Lục sát: Nhà có sát khí), Đông (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Nam (Tuyệt mệnh: Chết chóc)         

– Vậy thử hỏi: Tôi sanh năm 1976 Nam mạng, tôi có thể xây nhà trong năm 2012 được không? Trọng Hùng fengshui cho kết quả tham khảo như sau:

Thông tin gia chủ cung cấp:

Năm sinh dương lịch: 1976

Năm sinh âm lịch: Bính Thìn

Năm dự kiến khởi công: 2012

Việc chọn thời điểm xây nhà là vô cùng quan trọng. Khi đã chọn được vị trí tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố trong ngôi nhà phù hợp, thì công việc còn lại là xác định thời điểm xây nhà, tức là xác định yếu tố “Thiên Thời”. Nếu việc lựa chọn thời điểm xây dựng, tức ngày, giờ, tháng năm tốt sẽ khiến cho Phong Thuỷ nhà ở đã tốt càng tốt hơn gấp bội, gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài vận hanh thông. Ngược lại, việc chọn ngày, giờ, tháng năm xây nhà không tốt, nhất là vi phạm các cấm kỵ Phong Thuỷ thì làm giảm sự tốt đẹp của Phong Thuỷ ngôi nhà, gây suy bại và nhiều điều xấu cho gia đình.

Phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc:

Tam tai: Gia chủ tuổi Bính Thìn, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2012 tức năm Nhâm Thìn, như vậy sẽ phạm vào tam tai.

Kim lâu: Năm 2012, gia chủ 37 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm vào kim lâu.

Hoàng ốc: Năm 2012, gia chủ 37 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm vào hoàng ốc.

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi năm khác, hoặc tiến hành thủ tục mượn tuổi.

Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2012, tức năm Nhâm Thìn, không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã phạm phải kim lâu hoặc hoàng ốc. Nên đẩy lùi việc xây dựng đến năm 2015 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc).

– Vậy thử hỏi: Tôi sanh năm 1976 Nam mạng, nhưng tôi chưa có nhà đất ở và tôi rất muốn mua đất trong năm 2012 để xây nhà để ở vậy có ảnh hưởng về phong thủy hay phạm về Tâm linh nào không? Trọng Hùng fengshui cho kết quả như sau:

Theo kinh nghiệm cho thấy những năm Hạn là những năm rất khó chịu và thường ưa gặp những tai ương xảy ra bất chợt. Do đó theo quan điểm của tôi thì không nên đầu tư về kinh doanh, mà hãy mua sắm đồ đạc các vật dụng mà mình cần trong gia đình. Nếu có khả năng về tài chính thì nên mua đất và nhà để dành. Và điều đặc biệt nếu có khả năng thì nên xây nhà để ở. Tuy phạm vào Tam tai và Kim lâu nhưng bạn cũng phải nên xây nhà để ở. Đây là biện pháp hữu hiệu hóa giải một phần cho năm hạn của mình. Nhưng bạn xây nhà để ở hay mua đất hoặc nhà là một cái lý do đơn giản nhằm chủ yếu để cho “ra tiền” tránh những tai ương. Nhưng đối với xây nhà để ở, khi động thổ thì bạn nên tìm một người đứng ra cúng Động thổ hộ dùm mình là cách tốt nhất. Lưu ý gia chủ nam 1976 không được tự ý cúng động thổ. Và một điều tôi nói rõ hơn là khi thiết kế phong thủy Trạch mệnh cho gia chủ 1976 thì phải tuân thủ theo đúng Bát trạch của mình là “Thượng sách”. Người đứng ra cúng Động thổ hộ dùm mình là những người có tư cách đạo đức hoàn hảo, vui vẽ và nếu người đó có tài chính khá giả thì càng tốt. Nhưng người cúng Động thổ thay thế phải hợp tuổi gia chủ và không được phạm vào Kim lâu trong năm.

– Vậy thử hỏi: Tôi sanh năm 1976 Nam mạng, tôi cần tuổi nào để cúng động thổ dùm tôi mà không bị kỵ về Thiên can, Địa chi so với tuổi tôi 1976 và không phạm về Kim lâu so với tuổi họ trong năm 2012 này? Trọng Hùng fengshui cho kết quả như sau:

Đối với tuổi Nam nữ 1976 thì cần kiếm những tuổi cúng động thổ dùm mình sau đây mà không phạm về Kim lâu cũng như không kỵ về Thiên can địa chi sau:

1993 Qúy dậu, 1977 Đinh tỵ, 1975 Ất mão, 1959 Kỷ hợi, 1957 Đinh dậu, 1941 Tân tỵ, 1939 Kỷ mão, 1986 Bính dần, 1984 Gíap tý, 1968 Mậu thân, 1966 Bính ngọ, 1964 Giap thìn và 1948 Mậu tý.

Vậy để tránh bớt thiệt hại về sức khỏe, tài chính cũng như các tai ương khác… thì xin Ông Trọng hùng fengshui cho những lời khuyên nào tốt nhất trong những kinh nghiệm cũng như trải nghiệm quý báo nhất của Ông về Tâm linh học?

   Thật ra, chuyện xui rủi còn phải tùy thuộc vào mệnh số Tử vi. Không phải hoàn toàn ai tuổi Bính thìn rơi vào năm 2012 điều phải xảy ra sự cố, nhưng theo sự nghiên cứu của tôi cho thấy là đa phần chiếm tỷ lệ 80% là sự cố. Có khi sự cố xui rủi xảy ra trước một năm tức năm 2011 hoặc sau năm 2012 tức là 2013. Thông thường là ngay năm tuổi 2012 tức tuổi của bạn là 37 tuổi âm lịch là nặng nhất. Nguyên nhân là do sự ảnh hưởng của sao chiếu mạng tác động vào Cung tuổi. Thế thì, mặc cho sao hạn đó dù có tốt hay không tốt, nhưng chúng ta cũng phải dè dặt về Thiên can địa chi. Để chống lại thiệt hại này theo tôi các bạn nên đầu năm cúng sao giải hạn tại Chùa nào mà các bạn ưng ý nhất. Và nên đầu năm bố thí giúp đở về tài chính cho những người khó khăn. Vấn đề này thuộc vào Tâm cũng như tài chính của các bạn. Và mỗi tháng vào ngày 8 âm lịch nên cúng Sao giải hạn như tôi đã giới thiệu phần trên. Nếu có tài chính nên mua sắm các vật dụng gì đó cũng như các vấn đề mua nhà đất…nhưng không được đầu tư kinh doanh mua bán mang tính chất rộng lớn hay hùn vốn bất cứ ai.

   Vậy thử hỏi thường rơi vào năm xấu như vậy, thường hay xảy ra chuyện gì không tốt?

Thông thường hay xảy ra như sau: Sức khỏe không tốt, hay có bệnh tật xấu không thể lường trước được. Vợ chồng hay cải vả thậm chí dẫn đến cuộc chia ly. Có thể đi xa hay chuyển đổi công tác. Trong công ty có thể Thị phi ganh ghét đố kỵ hoặc lên chức hay xuống chức. Cẩn thận gây gổ cha mẹ, anh em trong gia đình hoặc những người xung quanh. Tính tình bản thân người 1976 đó hay hờn mát nóng giận khó hiểu…và những vấn đề khác không thể lường hết được. Tuy nhiên, không phải ai cũng xảy ra xui rủi như vậy, nhưng cũng tùy theo số mệnh tử vi tốt xấu mà tôi đã nói phần trên. Nếu gặp vào Sao tốt thì có thể thay đổi lên chức về đường công danh sự nghiệp, thậm chí có tài lộc bất ngờ.

    Tuy xấu nhiều may ít nhưng cũng có khi có quý nhân giúp đở và có thể gặp vào Cung “Tứ tấn tài”. Nếu gia đình các bạn có Âm phúc đức từ ông bà cha mẹ và chính bản thân mình. Tôi hy vọng sẽ vượt qua mọi chướng ngại vật trong năm.

   Vấn đề nói trên đây không phải là dị đoan mê tín bói toán mù mờ, mà là kinh nghiệm và trải nghiệm trong cuộc sống cũng như lý luận về Tử vi. Việc thờ cúng tổ tiên ông bà, phật giáo hay cúng sao giải hạn là một quá trình đã có từ lâu trong dân gian.

    Theo tôi các bạn đừng nên quá tham khảo về tử vi. Vì nếu quá tham khảo tôi e rằng sẽ lo lắng cho bản thân mình là không tốt. Nên có cuộc sống lành mạnh thương yêu và giúp đở lẫn nhau là điều đáng quý. Nên tham khảo về khoa học Phong thủy để mang lại cuộc sống sức khỏe và hưng hưng vượng cho cả đoàn viên trong gia đình. Vì khoa phong thủy có thể chế ngự hóa giải những điều xấu tốt trong tử vi.

     Vậy thử hỏi Phong thủy có gì khác biệt với Tử vi?

   Tử vi là dựa vào ngày tháng năm sanh và giờ của các bạn mà người ta dự đoán lý số học để nghiên cứu sao hạn…để biết được ngày tháng năm và giờ xấu tốt. Nhưng không phải thầy nào cũng dịch đúng hoàn toàn và cũng tùy theo sự hiểu biết tài nghệ mỗi ông thầy và cũng sự ảnh hưởng chính xác giờ và phút giây chào đời của các bạn.

   Phong thủy là dựa vào yếu tố khoa học chuẩn xác hơn có thể dù thủ thuật trong phong thủy mà hóa giải trong cuộc sống. Phong thủy là gió và nước mà người ta thường nói. Trong hành tinh mà chúng ta sống mà thiếu nước coi như là làm xáo trộn hệ tuần hoàn trong cuộc sống. Gió được xem như hơi thở của con người và cũng chính vì thế trong hành tinh của chúng ta sống cần phải có cây cối xum xê và trồng cây xung quanh. Cần có mãng xanh trong sân nhà và đường phố. Nhất là nghiêm cấm sự tàn phá rừng núi và luôn trồng cây rừng phòng hộ cho tương lai. Những công việc này là ý thức của mỗi con người chúng ta. Trồng càng nhiều càng tốt để tránh được sự biến đổi khí hậu thời tiết khi xảy ra hiệu ứng nhà kính.

   Phong thủy trạch mệnh còn được xem như là Thân thể của con người. Theo sự triết lý ngũ hành âm dương của Trọng hùng fengshui về phong thủy Trạch mệnh cho một căn nhà được nói rõ hơn cho dễ hiểu, tức là lấy thân thể con người mình mà làm thiết kế phong thủy cho nhà ở. Con người gồm có Đầu, cổ, bụng và chân tay, thì trong cơ thể con người thì bắt buộc phải có khung Xương vững chắc, có đầu cổ chân tay đều đặn, có tóc, mắt, mũi, miệng, tim, gan, ruột và phổi…có hậu môn. Nếu con người mà thiếu đi một “món” hay tim, gan, ruột, phổi…mà sắp xếp sai lệnh trong nội tạng thì được xem như là “quái dị” thì căn nhà của bạn cũng vậy. Nếu sắp xếp sai phương hướng hay đảo lộn các gian phòng làm biến dạng căn nhà,thay đổi các chức năng có thể dẫn đến suy kiệt sức khỏe cũng như tài lộc vượng suy. Ví dụ như phòng bếp mà đặt trên phòng khách là không thể chấp nhận. Có khi nhiều người không am hiểu về phong thủy hoặc mới học ra nghề chưa hiểu rỏ chiều sâu về tính chất cơ bản trong phong thủy tự nhiên mà tự động cho phòng vệ sinh ra hẳn về phía phòng khách là điều “ngáo tơ”. Vì cứ nghĩ rằng theo phương vị của bát trạch ngay góc phòng khách đó là hung nên cần phải Chấn và hóa giải góc xấu. Vấn đề tôi kể trên đây là chuyện có thật tế 100% khi tới nhà gia chủ xem phong thủy. Khi gặp một phương vị hay Cung đó xấu thì chỉ có việc nhẹ nhàng là hóa giải bằng nhiều cách khác. Ví dụ cho một chậu cây kiểng đặt ngay chổ đó hay tiết tấu một gam màu nào đó cho phù hợp màu sắc của Tông nhà hoặc treo một pháp khí phong thủy nào đó mà hóa giải. Nhưng vấn đề chấn hóa giải phương vị hay cung xấu chổ đó là phải do Thầy phong thủy cao tay ấn mà định đoạt. Dùng kinh nghiệm hay một thủ thuật pháp khí nào đó trong thủy mà chấn yểm hoàn toàn. Chứ không được tự ý mà làm là điều không tốt cho cả bản thân cũng như đoàn viên trong gia đình nhà bạn. Trong một căn nhà muốn có thuận phong thì nên tham khảo thầy phong thủy. Trong thân thể con người chúng ta khi phát bệnh tật thì phải cần có Bác sĩ mà trị bệnh. Trong khoa học phong thủy tưởng chừng như là chuyện bình thường không có gì. Nhưng nó là cơ yếu cực kỳ quan trọng trong cuộc sống hiện đại vừa khoa học vừa tâm linh. Vì thế Tử vi còn sự quyết định của khoa học phong thủy hiện đại nhằm có tác dụng hóa giải hay ức chế một phần nào cho các bạn. Có nghĩa là luôn làm cho ngôi nhà Thuận phong và thoáng mát…và sắp xếp bếp, toilet, hướng nằm…theo phong thủy trạch mệnh là điều cần thiết.

   Tóm lại: một căn nhà cho một phong thủy tốt gọi là Hình thể tốt. Còn đối với con người cho tốt về sức khỏe thì được gọi là Thân thể tốt. Vì thế Hình thể tốt và thân thể tốt thì con người sẽ có sự vận hành tốt cho nhiều mặt, sánh gì cho bằng!

    -Vậy thử hỏi khi tiến hành xây dựng căn nhà theo phong thủy hay xúc tiến một việc gì đó có cần Xem ngày cho thuận phong hay không?

  Vấn đề này là phải bắt buộc xem ngày, tháng và giờ là điều cần thiết trong tâm linh. Vì các bạn cũng thấy, khi các bạn sinh ra đời thì cũng có ngày và giờ và luôn cả tên tuổi. Do đó là phải bắt buộc không được chủ quan.

   – Vậy thử hỏi trong những năm gần đây do sự biến đổi khí hậu làm cho trái đất nóng dần lên thì có ảnh hưởng gì màu sắc theo phong thủy của tuổi nam nữ Bính thìn nói chung hay các tuổi khác nói riêng?

Đương nhiên là phải chịu ảnh hưởng rất nhiều về sức nóng kinh khủng, do đó chúng ta nên sơn màu sắc ngoài nhà hay trong nhà có gam màu tương đối nhạt là cách tốt nhất, nhằm phản lại sức nóng của mặt trời. Ví dụ gam màu trắng, xám lợt, xanh lợt là phương pháp hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, các bạn đừng sợ những gam màu đó không hợp với tuổi các bạn. Cái gì cũng có cách hóa giải cả, chỉ cần tấm thảm hay màu nền gạch hay một điểm nhấn màu nào đó phù hợp với ngũ hành tương sinh tuổi của bạn có thể hóa giải hoàn toàn. Đối với nam nữ Bính thìn 1976 có gam màu đỏ, nâu xậm, đỏ đô là sinh nhập cho tuổi là tốt. Nhưng tuổi nam thì hợp nhất hướng Tây, hướng tây thì nắng chiều lại quá nóng. Nếu các bạn sơn màu sắc trên mà tôi vừa kể thì theo tôi thì nghiêm cấm không được sử dụng. Vì những màu sắc này rất dễ hấp thu sức nóng cực đại có thể phá vở cấu trúc trong ngũ hành nhà bạn. Nhà của bạn thường xuyên sẽ bị nóng bức triền miên và mỗi khi bạn đi làm về sẽ dễ nóng nẩy cấu quắt…làm mất cân bằng sinh học trong cơ thể. Do đó theo tôi nên sơn gam màu cực lợt và ưu tiên cho gam màu trắng là “thượng sách”.

Tóm lại theo ngũ hành tuổi nam nữ Bính thìn thì gồm có màu hợp sau đây: Đỏ, vàng và trắng. Nên sử dụng cho đúng cách và có cơ sở trước khi sử dụng gam màu.

2- Nữ Mạng : Bính thìn 1976 mạng Sa trung thổ (đất pha cát) – Cung trạch: Ly

Hạn Kế Đô thuộc Kim sinh xuất cho Thổ Mệnh và Chi Thìn : đáng ngại. Kế Đô chủ về ưu sầu tai ương, rầy rà quan sự, hao tài tốn của, thị phi khẩu thiệt, rủi ro tật bệnh dễ đến bất thần, nhất là trong tháng kị ( 3, 9). Nên cúng Sao giải hạn.

– Tiểu Vận :

Kình, Đà Tang, Quan Phủ hội Kình Đà Tang lưu dù được Thái Tuế, Tứ Linh, Mã Khốc Khách đem đến thuận lợi lúc đầu (Hỉ Thần, Tấu Thơ, Văn Tinh) nhưng Triệt dễ đem đến trở ngại. Nên lưu ý Mặt Tình Cảm Gia Đạo (Tang, Hỉ + Triệt, Đào Hồng gặp Phục Binh, Cô Qủa) ; sức khỏe (Tiêu Hóa, Khí Huyết) ; di chuyển (Mã +Kình, Tang) trong các tháng ( 3, 5, 9, 11) ; nhất là những Em sinh vào tháng (2, 8), giờ sinh (Sửu, Hợi, Tỵ, Mùi) vì Thiên Hình, Không Kiếp cùng hội tụ trong Tiểu Vận + Kế Đô dễ đem đến rủi ro và tật bệnh bất ngờ!. Tài Lộc vượng vào đầu Hạ. Không nên đầu tư hay khuếch trương địa bàn họat động. Nên hao tán ( Song Hao) bằng cách làm nhiều việc Thiện, đó cũng là 1 cách giải hạn Kế Đô của Cổ Nhân.

– Cúng Sao La hầu giải hạn cho tuổi Nữ 1976 và tính chất sao xấu của kế đô:

  Sao chủ thuộc sao Kế Đô (ý nghĩa: sao chủ hung dữ, ám muội thị phi, buồn rầu và có thể thay đổi công ăn việc làm và nơi lưu trú). Về Hạn tuổi rơi vào hạn Thiên tinh (ý nghĩa: về sức khỏe đau mắt và đề phòng chân tay).

– Cúng Sao Kế đô: Sao này kỵ nhất nữ giới, nhớ cúng giải hạn mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 3, 9 âl nên cúng giải vào ngày 18 âl ngày sao Kế Đô giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu vàng như sau : “Thiên Vỉ Cung Phân Kế Đô tinh quân”, thắp 20 ngọn đèn, lạy 20 lạy về hướng Tây .

 – Lễ vật gồm:

     Hương hoa, ngũ quả, chè, thuốc, bánh kẹo, nước, muối gạo và 9 ngọn nến và một bộ đồ “Thế Nam” và ghi tên tuổi sanh năm của mình và bộ đồ “Thế nữ”.

 – Văn khấn sao Kế đô cho nữ Bính thìn 1976:

Nammo-a-di-da-phat
Con kính lạy chín phương trời,mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.

      Nam mô Hiệu thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

      Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
      Con kính lạy Đức Hữu Bắc Dẩu cửa hàm giải Ách tinh quân.
      Con kính lạy Đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh quân.
Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Châu quân.
Tín chủ con là……………… sanh năm: 1976
Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ………………… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình an.
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật!

– Cách sắp xếp cúng sao hạn: Lấy những ngọn nến mà xếp theo hình ành này: Ví dụ sao La hầu là phải xếp theo hình dưới đầu tiên và cúng 9 ngọn nến. Nếu ai phạm Sao nào thì sắp xếp theo hình Sao hạn đó.

– Tuổi Nữ Bính thìn 1976, thuộc Cung Ly – Đông tứ trạch. Nhà ở hướng nào cho hợp tuổi?

–  Năm sinh dương lịch: 1976 (Nữ)
Năm sinh âm lịch: Bính Thìn
Quẻ mệnh Ly ( hỏa) thuộc Đông tứ mệnh
Ngũ hành: Sa Trung Thổ (Đất pha cát )
Hướng nhà hướng Đông (Hướng tốt), thuộc Đông tứ trạch

Vòng bát quái chi tiết

Hướng tốt: Đông (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Đông Nam (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Bắc (Diên niên: Mọi sự ổn định), Nam (Phục vị: Được sự giúp đỡ)
Hướng xấu: Đông Bắc (Họa hại: Nhà có hung khí), Tây Nam (Lục sát: Nhà có sát khí), Tây (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Tây Bắc (Tuyệt mệnh: Chết chóc)    .     

  – Vậy Thử hỏi có xây nhà và chửa sửa trong năm 2012 được không?

    Như tôi đã trình bày, vì Nam nữ 1976 rơi vào Tam tai và Kim Lâu nên việc đứng ra cúng Động thổ xây nhà là điều xấu bất lợi cho Nam Nữ 1976. Nên mượn tuổi cúng động thổ dùm là cách tốt nhất.

Tôi sanh năm 1976 Nam mạng thì việc Sao hạn trong năm 2012 có khác gì với Nữ 1976 hay không? Và nhà cửa liên quan, phương hướng, màu sắc…và những điều cần tránh như thế nào? Trọng Hùng fengshui cho kết quả tham khảo như sau:

 Như tôi đã giới thiệu phần trên thì ai đến tuổi 37 al thì sẽ rơi vào sao hạn xấu: Tức là Nam La hầu, Nữ Kế đô và tính chất tốt xấu như thế nào tôi cũng ghi rõ ràng cho các bạn tham khảo. Về nguyên tắc phong thủy cho nhà đất, màu sắc… hay những điều kiêng kỵ của tuổi Nữ 1976 Bính thìn thì cũng như là Nam 1976. Có điều là Nữ mạng sẽ bớt hung hơn là Nam. Nhưng đôi lúc Nữ cũng không nên xem thường năm tuổi. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm. (xem tính chất của nam 1976 thì sẽ rõ hơn)

  Chỉ có sự khác biệt là Cung trạch nhà cửa là khác nhau: Nam thì Cung trạch Càn (thuộc Tây tứ trạch), Nữ thì cung Trạch Ly (thuộc Đông tứ trạch). Nếu hai tuổi này mà lấy nhau đồng tuổi 1976 thì phải ưu tiên lấy tuổi Nam mà tìm hướng. Nếu giả sử Nữ 1976 sống độc thân hay ly hôn với chồng thì phải lấy Cung Ly của nữ mà mua đúng hướng hợp của mình.

Tuy nhiên, đây là chỉ là những điều cơ bản và nói chung. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thêm hoặc cần tư vấn cụ thể thêm, xin vui lòng liên hệ số: 0937.85.1992 trực tiếp với Trọng Hùng Fengshui – Tôi tin chắc rằng sẽ giúp các bạn mang tuổi Bính Thìn 1976  hoặc các bạn nào rơi vào Sao La hầu hay Kế đô sẽ bước qua năm Nhâm Thìn thật bình an và suôn sẻ. Nhưng với điều kiện là phải tự mình cúng Sao giải hạn các bạn nhé! Nhân dịp năm mới TRỌNG HÙNG fengshui xin kính chúc các bạn cũng như Fan hâm mộ trên chuyên trang phongthuytrungquoc.com, dồi dào sức khỏe, tai qua nạn khỏi, công việc hanh thông, hạnh phúc vẹn toàn, tài lộc vững tiến hưng hưng vượng!

The Power of TRONG HUNG fengshui !

Bí quyết cải tạo vận mệnh!

Theo Phongthuytrungquoc



Năm 2012 Chọn tuổi xông đất, cho gia chủ may mắn!
Th1 16, 2012

Theo tết cổ truyền, đầu năm người ta hay tìm người xông đất cho nhà mình để năm đó được may mắn hơn. Nhưng ngặt nổi khi cúng giao thừa vừa xong lại sợ một người nào đó xông vào nhà đột xuất, mà người đó cũng vô tình không biết là mình đã xông nhà người ta đầu tiên. Nếu may mắn gặp người hợp tuổi cho mình thì là điều vô cùng sung sướng. Nhưng khổ nổi là người này lại là không hợp với tuổi mình và có tư cách đạo đức kém cỏi đủ thứ…Thế thì nguyên cả năm đó coi như “tàn mạc” cho gia chủ. Vì thế Trọng hùng fengshui xin giới thiệu cho các bạn vài “thủ thuật” cách thức ngăn chặn sự vô tình đó dù là người đó tốt hay xấu và cách cúng đầu năm đêm giao thừa.

   Bước đầu tiên khi cúng giao thừa ngoài trời thì các cánh cửa từ trong nhà hay ngoài cửa phải mở toan ra hết, nhằm nghinh tân các vị thần vào nhà để cai quản hành khiển trong năm đó. Khi hành lể phải nhìn ra ngoài cúng khấn vái mà nghinh tân. Khi khấn xong gia chủ tiếp tục quay mặt vào nhà và đứng trước bàn cúng mà khấn tiếp tục tùy ý theo cách khấn vái thêm của riêng tư của mình. Trước thời gian hành lể, thì gia đình mình nên xem xét lại ai trong gia đình có tuổi hợp Ngũ hành và thiên can với chủ nhà.

   Ví dụ tuổi Đinh mùi 1967 là nam mạng thủy có người con sanh năm 1992 tuổi Nhâm thân thì cho người này đứng ra ngoài trước cửa nhà trước 5 phút khi hành lể. Khi gia chủ khấn xong thì tuổi này sẽ xông vào nhà đầu tiên và lì xì chúc tết cho gia chủ, và gia chủ lì xì lại và chúc tết lại. Sau đó người chúc tết thủ sẵn trong túi khoảng 50 đồng tiền kim loại, hay 50 đồng tiền xu các loại của các vị vua chúa thời vua Càn long, minh mạng…và vun thẳng vào nhà cho văng ra khắp nơi. Nhằm có tác dụng Chiêu tài và Sanh tài cho tất cả đoàn viên trong gia đình. Sau đó dùng một xô nước hay vòi nước xịt hay tưới vào sân nhà một ít.

   Chú ý khi có sân thì xịt nước thoải mái vào sân. Nếu không có sân thì tưới vun vẫy vào nhà một ít cho lấy “lệ”. Nghinh thức đó coi như đã hoàng thành. Nếu nhà của các bạn có hát đĩa thì nên mở băng đĩa có pháo nổ là hay nhất (có tác dụng nhằm xui tan những cái xấu âm khí trong nhà và tiếng pháo cũng là mang lại tiếng âm thanh để đón chào năm mới, hạnh phúc, sung túc, chúc phúc, lộc tiến cả năm). Nếu các bạn không tìm ra đĩa pháo nổ thì có thể tìm cho mình băng đĩa có bài hát Happy new year cũng được.

   Trường hợp khác, nếu trong gia đình bạn không có ai hợp tuổi thì tốt nhất ra chủ tự xông nhà cho mình là tốt nhất. Nếu trong khoảng thời gian trước tết mà gia chủ tìm một người trong dòng họ hay một người bạn…đối tác nào đó trong kinh doanh…mà hợp tuổi mình mà tới xông nhà cho mình càng tốt. Cách tốt nhất khi làm các thủ tục cúng giao thừa nên cài chốt cửa là hay nhất, để sáng mùng một cho người đó tới xông đất là “thượng sách”. Việc người đứng ra xông đất là phải tương đối vẹn toàn từ đạo đức, sức khỏe, không tang chế và tài chính sung túc là hữu hiệu. Một trường hợp ngoại lệ khi vô tình xảy ra sự cố, có người xông vào nhà mình, khi mình biết người này rất xấu thì ngay lập tức dùng Bột Tấy uế xông nhà ngay, để tránh hậu quả khôn lường đáng tiếc xảy ra trong năm đó.

   Thông thường, gần cuối năm nhất là vào ngày 29 âm lịch tức vào 11 giờ trưa hay 18 giờ chiều tối. Bạn nên sắm cho mình một gói Trừ tà để trừ khử âm khí trong nhà còn sót lại. Bột Trừ tà có tác dụng như sau:

BỘT TRỪ TÀ: (Làm từ thân, vỏ, lá cây bồ đề và các cây khác…nhập từ Thailand) Thường dùng trong gia đình có hương linh phảng phức, trừ khử, tiêu diệt và làm xoa diệu âm dữ trong gia thất. Trừ tà căn nhà mới xây xong hoặc nhà mới mua hay xông nhà cửa cuối năm,  quán ăn hoặc xông nhà đất bán hoài không được…

– Cách dùng: Đốt và hơ đi khắp nơi và từ dưới nhà và lên lầu đi các phòng…sau đó đi xuống đặt ngay giữa dưới nhà và thường xuyên lấy muỗng cà phê trộn lên để tạo lên khói nghi ngút. Đốt bột trừ tà vào lúc 11g00 sáng hoặc 18g00 chiều, phải đóng cửa và mở các đèn…khi cháy hết mới mở các cánh cửa.

 – Lưu ý đốt cháy rồi đọc: Tống khứ hung khí, uế khí, tà khí, yêu khí, cởi dị phong long, tiêu sản, ma mới, ma cũ, người quá khứ, khô cốt cấp cấp tẩu tán.  

Sau khi tiến hành đốt Trừ tà xong một ngày, các bạn nên dùng bột Tẩy uế xông toàn bộ căn nhà ngay ngày 30 tết. Đốt từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới và đi khắp nơi. Thời lượng đốt bột Tẩy uế các bạn nên đốt trước cúng Giao thừa khoảng hai hoặc ba tiếng (8, 9, hoặc 10 giờ tối, trước 12 giờ). Bột Tẩy uế có tác dụng như sau:

BỘT TẨY UẾ: (Làm từ thân, vỏ, lá cây bồ đề và các cây khác…nhập từ Thailand) Thường dùng cho tẩy uế căn nhà mới xây xong hoặc nhà mới mua hay xông nhà cửa cuối năm, quán ăn hoặc xông nhà đất bán hoài không được và tẩy uế chính bản thân mình khi mắc phong long xui xẻo, tẩy mùi xú uế hôi hám trong nhà.

– Cách dùng: Đốt và hơ đi khắp nơi và từ dưới nhà và lên lầu đi các phòng…sau đó đi xuống đặt ngay giữa dưới nhà và thường xuyên lấy muỗng cà phê trộn lên để tạo lên khói nghi ngút. Đốt bột tẩy uế phải mở các cánh cửa và mở các đèn…Nếu quá xui xẻo thì Nam nhảy qua nhảy lại 7 bước và Nữ 9 bước.

 – Lưu ý đốt cháy rồi đọc: Tống khứ hung khí, uế khí, tà khí, yêu khí, cởi dị phong long, tiêu sản, ma mới, ma cũ, người quá khứ, khô cốt cấp cấp tẩu tán.  

Năm nay là năm Nhâm Thìn người có hàng Can sau đây đến xông đất cho chủ nhà thì cả năm chủ nhà sẽ làm ăn thịnh vượng.
Đối với chủ nhà là Nam:

1. Chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, chọn khách xông đất có hành can Nhâm hoặc Ất, thí dụ : Nhâm Dần, Nhâm Tý, Ất Tỵ, Ất Mùi,…

2. Chủ nhà tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, chọn khách xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu, thí dụ: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Mậu Ngọ,…

3. Chủ nhà tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, chọn khách xông đất có hành can Ất, Nhâm, Tân, thí dụ: Ất Mùi, Ất Tỵ, Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Tân Mão, Tân Sửu,…

Đối với chủ nhà là Nữ:

1. Chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, chọn khách xông đất có hành can Bính , Mậu, Tân, thí dụ :  Bính Ngọ, Bính Thân, Mậu Dần, Mậu Tuất, Tân Hợi, Tân Dậu,…

2. Chủ nhà tuổi Mão, Dậu, chọn khách xông đất có hành can Nhâm hoặc Ất, thí dụ : Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Ất Mùi, Ất Tỵ,…

3. Chủ nhà tuổi Dần , Thân, Tỵ, Hợi , chọn khách xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu , thí dụ: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Thân, Bính Ngọ, Mậu Thân,…

4. Chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi , chọn khách xông đất có hành can Ất, Tân, thí dụ : Ất Mùi, Ất Tỵ, Tân Dậu, Tân Mão,…

Ghi chú :

Chỉ cần chú ý đến hàng Can của khách xông đất, không cần chú ý đến hàng Chi tuổi của người đó. Cần tránh những tuổi tuy được hàng Can nhưng lại Chính xung với Chi tuổi mình. Thí dụ: Tý xung với Ngọ, Mão xung với Dậu, Thìn xung với Tuất, Sửu xung với Mùi. Chọn mệnh sinh, bỏ mệnh khắc theo sơ đồ dưới. Thí dụ : Chủ nhà mệnh Thủy nên chọn người xông đất có mệnh Kim.

Thí dụ : Chủ nhà tuổi Đinh Sửu, nên chọn người xông đất tuổi Nhâm Thân, Nhâm Dần hoặc Nhâm Ngọ, Nhâm Tý…Ngoài ra cụ thể hơn, bạn có thể đọc thêm chọn tuổi xông đất đầu xuân Xông đất tết 2012
Chọn theo tuổi :

Chủ nhà tuổi TÝ  nên chọn người tuổi Thân, Thìn, Sửu

Chủ nhà tuổi SỬU  nên chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý

Chủ nhà tuổi DẦN  nên chọn người tuổi  Ngọ, Tuất, Hợi

Chủ nhà tuổi MÃO nên chọn người tuổi  Tuất, Hợi, Mùi

Chủ nhà tuổi THÌN nên chọn người tuổi  Dậu, Thân, Tý

Chủ nhà tuổi TỴ  nên chọn người tuổi Thân, Dậu, Sửu

Chủ nhà tuổi NGỌ  nên chọn người tuổi Mùi, Dần, Tuất

Chủ nhà tuổi MÙI  nên chọn người tuổi Ngọ, Hợi, Mão

Chủ nhà tuổẫoTHÂN  nên chọn người tuổi Tỵ, Tý,Thìn

Chủ nhà tuổi DẬU  nên chọn người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu

Chủ nhà tuổi TUẤT  nên chọn người tuổi Mão, Dần, Ngọ

Chủ nhà tuổi HỢI  nên chọn người tuổi Dần, Mão, Mùi
Chọn theo mệnh :

Chủ nhà mệnh Kim  nên chọn người mệnh Thổ, Thuỷ, Kim

Chủ nhà mệnh Mộc nên chọn người mệnh Thuỷ, Hoả, Mộc

Chủ nhà mệnh Thuỷ nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thuỷ

Chủ nhà mệnh Hoả nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hoả

Chủ nhà mệnh Thổ nên chọn người mệnh Hoả, Kim, Thổ

Chọn theo trạch lưu niên:

Năm nay người 19-28-37-46-55-64-73  được trạch Phúc, tốt

Năm nay người 20-29-38-47-56-65-74  được trạch Đức, tốt

Năm nay người 17-26-35-44-53-62-71  đượctrạch Bảo, tốt

Năm nay người 18-27-36-45-54-63-72  được trạch Phúc, tốt

Những tuổi còn lại là trạch : Bại, Hư, Khốc, Quỷ, Tử đều xấu

 Lễ giao thừa, cách cúng và ý nghĩa:

Lễ thường được tiến hành vào giờ Chính Tý, tức đúng 12 giờ đêm hôm 30 tháng Chạp, chứ không tính đúng giờ chuyển ngày. Lễ Trừ tịch cử hành vào lúc giao thừa nên lễ này còn mang tên là lễ Giao thừa. Xưa kia người ta cúng giao thừa ở đình, ông Tiên chỉ hoặc Thủ từ đứng làm chủ lễ, nhưng cũng có thể cúng giao thừa ở thôn xóm. Lễ giao thừa ở thôn xóm được tổ chức tại các văn chỉ nếu văn chỉ làng xây tại xóm, hoặc tổ chức ngay ở điểm canh đầu xóm.

Lễ vật gồm chiếc thủ lợn hoặc con gà, bánh chưng, mứt kẹo, trầu cau, hoa quả, rượu nước và vàng mã, đôi khi có thêm cỗ mũ của Đại Vương hành khiển. Lễ quan trọng là lòng thành chứ không phải nhiều, nhưng dù nhiều dù ít, lễ vật bao giờ cũng có vàng hương, vàng lá hay vàng thoi tùy tục lệ địa phương và nhất là không quên được rượu, vì “vô tửu bất thành lễ”.

Cách khấn:

Nam mô A di đà phật (3 lần)

Kính lạy:

Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn Thần. Ngài Cựu niên thiên quan đương cai hành khiển. Ngài Đương niên thiên Quan Sở Vương hành khiển, Hỏa tinh hành binh chi thần, Biểu tào phán quan Năm 2012 Nhâm thìn Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.
Các cụ Tổ Tiên nội, ngoại chư vị tiên linh.
Nay phút giao thừa năm 2012 Nhâm Thìn.
Chúng con là……………sanh năm…………
Ngụ tại………………………………………
Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, tiến cúng Tổ Tiên, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời:

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, Ngài Đương niên thiên Quan Sở Vương hành khiển, Hỏa tinh hành binh chi thần, Biểu tào phán quan Năm 2012 Nhâm thìn, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài Thần, các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ:Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Giai tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Theo Phongthuytrungquoc



Lễ cúng ngày Tết
Th1 16, 2012

Từ 23 tháng Chạp trở đi, là giai đoạn chuẩn bị Tết của các gia đình. Dọn dẹp, sơn phết nhà cửa, giặt giũ rèm cửa, đánh bóng lư đồng, sắm sửa đồ dùng mới… tất cả được làm trong khoảng thời gian này.

Bắt đầu từ 23 tháng Chạp

Ở Sài Gòn, có thể thấy nhịp Tết bắt đầu khi các chợ bày bán cá chép sống vào ngày 23 tháng Chạp.

Theo tục lệ cổ truyền, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Vị Táo Quân quanh năm ở trong bếp nên biết hết mọi chuyện hay dở tốt xấu của mọi người, cho nên để Vua Bếp “phù trợ” cho mình được nhiều điều may mắn trong năm mới.

Ngay từ buổi sáng ngày 23 tháng Chạp, hoặc tối trước đó 1 ngày, các bà nội trợ trong nhà phải lau chùi sạch sẽ bếp nấu, lau sạch bàn bếp, quét mạng nhện… Xưa các gia đình phải dọn tro bếp củi, bếp than, còn hiện nay hầu hết các gia đình mua nước rửa kim loại, nước rửa kính về chùi bếp gas sạch bóng.

Cúng ông Táo làm to nhỏ, chay mặn tùy khả năng mỗi gia đình. Mâm lễ mặn (có thể là xôi gà, chân giò luộc, thịt ba rọi luộc, các món nấu nấm, măng…) hay lễ chay (với trái cây, chè, xôi, bánh…) để tiễn Táo Quân. Ngoài ra, đối với những nhà có trẻ con, người ta còn cúng Táo Quân một con gà luộc, loại gà cồ ngụ ý nhờ Táo quân xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đứa trẻ sau này lớn lên có nhiều nghị lực và sinh khí hiên ngang như con gà cồ.

Trước đây lễ vật cúng Táo Quân thường phải có 3 chiếc mũ giấy, gồm hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông Táo thì có hai cánh chuồn, mũ Táo bà thì không có cánh chuồn. Lễ cúng thường diễn ra trước 12h trưa, sau khi cúng xong, người ta sẽ hóa vàng (đốt) đồ lễ, nếu có cá sống thì sẽ đem thả xuống sông, hồ, biển hay giếng nước, tùy theo khu vực họ sinh sống. Nhưng hiện nay, theo quan điểm mới hạn chế đốt vàng mã, ở nhà chung cư cũng khó có điều kiện thả cá chép, nên các gia đình chỉ bày mâm cỗ và thắp nhang vào buổi trưa ngày 23 tháng Chạp để bày tỏ lòng thành kính.

Chuẩn bị Tết

Từ 23 Tháng Chạp trở đi, là giai đoạn chuẩn bị Tết của các gia đình. Dọn dẹp, sơn phết nhà cửa, giặt giũ rèm cửa, đánh bóng lư đồng, sắm sửa đồ dùng mới… tất cả được làm trong khoảng thời gian này.

Ngày tết, bàn thờ là tâm điểm của các hoạt động tâm linh, là nơi ngự vị của các bậc tiền nhân trong gia đình, vì thế việc lau dọn sạch sẽ bàn thờ là công việc phải được chú ý kỹ lưỡng nhất cũng như thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Chổi quét hoặc khăn lau bàn thờ thường được dùng riêng, và rất hạn chế sự chung đụng. Nước lau bàn thờ thường được dùng từ nguồn nước sạch sẽ. Không gian thờ tự là không gian thiêng liêng trong gia đình, là nơi lưu giữ nhiều ẩn ức tình cảm giữa các thế hệ, chính vì thế việc giữ gìn bàn thờ luôn sạch sẽ, mát mẻ không chỉ thể hiện sự chăm sóc và tôn kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên mà còn là sự chăm sóc đến cái tôi tâm linh ở mỗi con người. Do vậy những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như đánh sáng lại bộ tư đồng, lau chùi khung ảnh, thay cát bát nhang… thể hiện tình cảm và lòng thành kính của con cháu với ông bà, cha mẹ, tổ tiên…

Trên bàn thờ tổ tiên, ở chính giữa đặt bát nhang (tượng trưng cho tinh tú) và trên bát hương có cây trụ để cắm hương vòng (tượng trưng cho trục vũ trụ), hai bát hương khác đặt ở bên trái và bên phải tạo nên tư thế tam tài; ở hai góc ngoài bao giờ cũng có hai cây đèn dầu (hoặc nến) tượng trưng cho mặt trời bên trái và mặt trăng ở bên phải. Khi cần giao tiếp với tổ tiên (có lúc thỉnh cầu, có lúc sám hối… người ta thường đốt nến (đèn dầu) và thắp hương. Mọi nguyện cầu theo các vòng khói hương chuyển đến ông bà tổ tiên.

Để suốt những ngày tết, trên bàn thờ là mâm ngũ quả, 3 chén nước, bình hoa lớn (có thể là hoa cúc, hoa huệ, hoa lay ơn, hoa mai, hoa đào)…, bình (hoặc chai rượu ngon). Để bàn thờ thêm đẹp mắt, tùy theo phong tục từng miền, có thể chưng bày thêm bánh in, bánh tổ, bánh tét, bánh chưng, mứt, cặp dưa hấu…

Việc thắp sáng cho bàn thờ ngày Tết cũng được bắt đầu từ ngày 30, với loại nhang vòng, hay nhang que loại lớn, cháy liên tục trong nhiều ngày với nhiều ý nghĩa biểu trưng như các vì tinh tú đang tỏa sáng, sự chăm lo ân cần của con cháu… Hương khói còn tạo nên một không khí ấm cúng nơi gian thờ, gắn kết tình cảm và ước nguyện hạnh phúc của mọi người trong một gia đình. Nhang dùng cho những ngày Tết cũng thường là các loại có mùi thơm đặc biệt ví dụ như nhang trầm…

Đón ông bà về ăn Tết

Việc đón ông bà về ăn Tết cùng con cháu được bắt đầu từ trưa ngày 30 tết. Tuy nhiên, nhiều gia đình bận rộn có thể đón vào chiều 30, hoặc đêm giao thừa. Thức cúng là mâm cơm với các sản vật ngày Tết, thường có con gà và mâm ngũ quả, ngoài ra có thể dùng các món như thịt kho, canh khổ qua, canh măng.

Các ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có cúng cơm và đèn nhang phải giữ thắp suốt mấy ngày Tết cho đến hết Tết, đến khi làm lễ tiễn ông bà (lễ hóa vàng) thì việc thờ cúng gia tiên trong ngày Tết mới coi là đã hoàn tất. Trong mấy ngày này, nhang đèn luôn thắp sáng trên bàn thờ để thể hiện lòng tôn kính của con cháu với tổ tiên. Vì vậy để giữ hương khói không bị ngắt quãng, có thể dùng nhang vòng.

Ở đây, cùng với nghi thức đón ông bà, cũng là ngày gia đình sum họp lại với nhau để ăn cơm buổi tất niên, nên còn gọi là cúng tất niên.

Vào đêm 30 (hoặc đêm 29), để đón ông bà, cũng như ghi nhận thời khắc năm mới, trong gia đình thường có 2 mâm cúng: 1 mâm trên bàn thờ đón gia tiên, một mâm để ngoài sân cúng trời đất. Mâm cúng đêm 30, một số gia đình chỉ dùng đơn giản là dĩa trái cây, chén chè, dĩa xôi, bình hoa tươi và 3 nén nhang. Lễ cúng đêm giao thừa, còn gọi là lễ trừ tịch.

Ngày 30, cũng là thời điểm cuối cùng để hoàn tất việc dọn dẹp, bỏ qua những điều không may của năm cũ đển chuẩn bị đón năm mới. Buổi tiệc tất niên, cũng như lễ cúng giao thừa, mọi chuyện buồn phiền, xích mích giữa các thành viên gia đình, hàng xóm láng giềng đều được cho qua.

Tiễn ông bà

Trước kia, lễ tiễn ông bà, hay còn gọi là hoá vàng kết thúc Tết Nguyên đán có thể diễn ra vào mùng 5, mùng 7 hay mùng 10 là tùy thuộc vào thời gian ăn tết ngắn hay dài của các gia đình.

Hiện nay, theo quy định công chức phải đi làm từ mùng 4 tết, hầu hết ở các khu đô thị, lễ tiễn ông bà thường diễn ra vào mùng 3 tết, tại nhà. Nhà nhiều anh em có chia nhau thờ cúng thì người ta có thể đưa ông bà từ ngày mùng hai Tết. Và sắp xếp để người anh lớn nhất hoặc người có cha mẹ ở chung thì làm lễ đưa ông bà ngày cuối. Đây cũng là cách làm hay để mọi người tronggia đình luân phiên đến nhà nhau. Trong lễ này, dù giàu hay nghèo, gia đình nào cũng cố gắng sắm sửa một mâm cơm có đủ các món ăn truyền thống như gà luộc, bánh chưng, thịt kho… để thắp hương dâng lên tổ tiên, những người thân đã khuất bóng để cầu xin tổ tiên phù hộ cho một năm mới an lành, nhiều may mắn.

Con gà cúng ngày mùng 3 phải chọn thật no tròn, chắc nịch, có cặp chân đẹp, bày biện thật long trọng. Mâm cơm phải có canh rau, đồ xào, các loại nước chấm, trà rượu để ông bà mát ruột, hài lòng. Chân gà giữ lại để treo đằng cửa cùng với hình ông cọp, bộ tiền vàng mã cũng phải chuẩn bị thật chu đáo.

Tết cổ truyền của người VN được khai hội từ ngày 23 tháng Chạp kéo dài đến ngày tiễn ông bà là xem như mãn tiệc. Với những người bận rộn, chỉ cần du xuân và thực hiện những tập tục của ngày Tết đến hết mùng 3 là mãn nguyện, đủ đầy. Trong khi đó, giới phật tử, người về hưu, những ai không phải lo cơm áo gạo tiền thường tiễn xuân, chào Tết đến tận rằm tháng Giêng, đi cho đủ 10 ngôi tự (đi 10 kiểng chùa) để cầu an.

Song Bích
Theo Yahoo


Bài Khấn cúng chúng sinh ngoài trời và chọn đồ cúng
Th8 20, 2010

Sắm lễ cúng chúng sinh ngoài trời:

1. Tiền vàng từ 15 lễ trở lên
2. Quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ
3. Tiền chúng sinh (tiền trinh)
4. Hoa
5. Quả 5 loại 5 mầu ( ngũ sắc): táo, lê, xoài, thanh long
6. Bỏng ngô
7. Khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc
8. Kẹo bánh
9. Tiền mặt (tiền thật, các loại mệnh giá)
10. Nếu cúng thêm cháo thì thêm mâm gạo muối ( 5 bát, 5 đôi đũa hoặc thìa)

Chú ý:
1. Không cúng xôi, gà
2. Khi rải tiền vàng ra mâm, để hướng 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng từ 3-5-7 cây, cắm chân vào củ khoai sắn ở giữa.

Nhớ mua thêm đồ phóng sinh: chim, cua, ốc, cá….

Khấn cúng chúng sinh (Ngoài trời)

Nam mô A di đà Phật (3lần)
Con lạy Đức Phật Thích Ca giáng trần
Con lạy Bồ Tát Quan Âm con lạy Táo phủ Thần quân chính thần
Tiết tháng 7 sắp thu phân
Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
Âm cung mở cửa không nhà bơ vơ
Đại Thánh Khảo giáo
A nan Đà Tôn giả
Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
Gốc cây xó chợ đầu đường
Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang
Quanh năm đói rét cơ hàn
Không manh áo mỏng , che làm heo may
Cô hồn nam bắc đông tây
Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn
Dù rằng : Chết uổng ,chết oan
Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu
Chết tai nạn – chết ốm đau
Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình
Chết bom đạn , chết đao binh
Chết vì chó dại , chết đuối , chết vì sinh sản giống nòi
Chết vì sét đánh giữa trời
Nay nghe tín chủ thỉnh mời
Lai lầm nhận hưởng mọi lời trước sau
Cơm canh cháo nẻ trầu cau
Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
Gạo muối quả thực hoa đăng
Mang theo một chút để giành ngày mai
Phù hộ tín chủ lộc tài
An khang thịnh vượng hài hòa gia trung
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
Bây giờ nhận hưởng xong rồi
Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
Tín chủ thiêu hóa kim ngân
Cùng với áo quần đã được phân chia
Kính cáo tôn thần
Chứng minh công đức
Cho tín chủ con
Tên là
Vợ:
Chồng:
Con trai:
Con gái:
Ngụ tại số nhà… đường… quận huyện.. xã… tỉnh…
Nam mô A di đà Phật

Khi đốt tiền vàng quần áo đứng vãi gạo muối ra 5 phương 4 hướng.

Thuviengiadinh.com (Theo Kỳ thư)



Báo hiếu dịp lễ Vu Lan
Th8 18, 2010

“Dù ai buôn bán đâu đâu – Cứ rằm tháng Bảy mưa ngâu thì về”. Khi những cơn mưa nhẹ rả rích kéo dài – những cơn ngâu phủ xuống đất trời, chính là lúc nhắc mọi người một mùa Tết Trung nguyên lại đến, mùa của những ngày xá tội vong nhân, của Lễ Vu Lan báo hiếu…


Rằm tháng 7 – ngày lễ Vu Lan. Đây là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất – một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt. Người trẻ cũng vì thế mà có thêm một ngày để thể hiện lòng hiếu nghĩa với các bậc sinh thành.

Ăn quả nhớ người trồng cây

Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt thì rằm tháng Bảy là ngày các tội nhân ở cõi âm được tha tội bởi vậy, các gia đình ở dương gian bày mâm cúng gia tiên, đốt vàng mã và cầu cúng tụng kinh độ trì cho họ. Phật tử và khách thập phương đến chùa để tưởng nhớ, tôn vinh công sinh thành dưỡng dục, cầu nguyện cho cha mẹ, cho vong hồn người thân và các “cô hồn thập phương” được siêu thoát.

Nhiều bạn trẻ cũng nhân dịp này mang lại niềm vui cho bố mẹ. “Cả năm được rằm tháng Bảy, nên dù đi đâu, làm gì mình cũng cố gắng trở về nhà trong ngày này. Bố mẹ về quê vào ngày 14, ngày 15 là ngày cả  nhà mình đoàn tụ. Trong ngày lễ, mình thường tặng quà cho bố mẹ để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục. Quà tặng thì không cần cao sang gì, quần áo, các loại bánh, trái cây… cả nhà ngồi quây quần bên mâm cỗ, thế là vui rồi”, Tuấn Anh – Cầu Giấy tâm sự.

Người nào có điều kiện hơn thì dành cho cha mẹ món quà bất ngờ và độc đáo hơn như những “tour báo hiếu” mà các công ty du lịch tổ chức để đưa cha mẹ đi tham quan, nghỉ dưỡng, vãn cảnh chùa. Họ quan niệm, cả năm có mỗi một ngày, làm điều gì đó để bố mẹ vui là điều quan trọng, không nhất thiết cứ phải theo tập tục truyền thống sum vầy trong gia đình.

Mùa lễ Vu Lan, các teen còn đầu tư gần cả tháng trời để tự tay làm những món quà đáng yêu dành cho đấng sinh thành.  Minh Hương đang học lớp 12, dù bận rộn với công việc của một học sinh cuối cấp với những lo toan thi cử, cô vẫn dành những khoảng thời gian rảnh rỗi đi… phát tờ rơi, tích cóp để có được một món tiền tự tay làm ra và mua quà cho mẹ.

“Bố mình mất sớm, cứ đến ngày lễ Vu Lan là mẹ con mình ra nghĩa trang viếng bố. Sau đó mình chở mẹ ra chùa Quán Sứ thắp hương, cúng cô hồn, cầu an. Dù đang phải đi học, mình vẫn cố gắng để luôn luôn… rảnh rỗi trong ngày này. Khi thấy những món quà dù rất nhỏ nhưng mẹ biết là mình tự cố gắng để có được, mẹ rất vui”, Hương nói.

Đối với người xa xứ, ẩn chứa trong nỗi nhớ quê nhà bao giờ cũng là nỗi nhớ người thân, nhớ cha, nhớ mẹ. Nhiều người còn đang đi du học, ở xa quê hương nhưng trong ngày này vẫn tìm cách liên lạc với gia đình. “Bên Nga, người Việt bọn mình cứ tới rằm tháng Bảy lại tụ tập nhau để nguôi đi nỗi nhớ gia đình, nhớ và thương ba mẹ ở quê nhiều lắm”, Khắc Hiếu, sinh viên du học ở Nga tâm sự.

Ăn chay ngày rằm

Tháng Bảy là tháng mà mọi người thường ăn chay để tích đức cho cả năm. Các teen cũng vì thế mà không bỏ lỡ cơ hội… “tu nhân tích đức”.

Tại các khu vực gần các Chùa, trong siêu thị… các món chay trong ngày này vô cùng phong phú được bày bán. “Rằm tháng bảy năm nào cũng có bọn trẻ tới đây mua đồ chay. Mỗi năm lượng khách hàng này càng tăng lên. Họ mua nhiều thứ, nhất là những đồ chay được chế biến cầu kỳ, đẹp mắt, như các món ăn mặn trong bữa cơm hàng ngày.”  Bà Vân bán đồ chay tại chợ Kim Liên cho biết.

“Thú vị nhất là ăn chay nhưng cứ như… không phải chay. Có đủ các loại từ giò chả, tôm, cuốn diếp, gỏi bò…. đủ loại thức ăn ba miền. Hương vị của  món chay lại… y như món mặn. Nhà tớ thỉnh thoảng vẫn hay mua món chay về làm bữa ăn bình thường, nhưng rằm tháng Bảy thì thịnh soạn hơn, có nhiều món hơn.”, Phương Linh – Hai Bà Trưng hồ hởi.

Trong khi ấy, những bữa cơm chay của gia đình trong các ngày mười bốn và ngày rằm cũng là dịp để cả nhà đoàn tụ, chúc thọ mẹ cha.

Rủ nhau lên chùa

Các bạn sinh viên ở xa nhà trong mùa lễ Vu Lan ngoài việc gọi điện, viết thư thăm hỏi bố mẹ còn có thêm thú vui trong mùa báo hiếu: Lên chùa! Hà Nội là nơi có rất nhiều các ngôi chùa: Chùa Hà, Chùa Quán sứ, Phủ Tây Hồ,… những ngày này đông nghẹt khách đến thăm viếng. Cảnh các nam thanh nữ tú rủ nhau đi chùa trong những ngày này không còn là chuyện lạ.

“Đi học xa quá, không thể về nhà trong ngày này nên tớ vào chùa để có thêm… tinh thần ngày lễ Vu Lan. Thường thì tớ cầu cho cha mẹ mạnh khỏe, bình an, cầu cho các vong hồn được xá tội, và cầu xin được xá tội cho cả… chính mình nữa”, Mai Anh tâm sự.

Đúng ngày rằm tháng Bảy, những ai đến viếng chùa còn được gắn một bông hồng, bông hồng màu đỏ thắm gắn cho ai còn đủ cả mẹ cha; bông hồng màu hồng gắn cho những người chỉ còn cha hoặc mẹ; những ai đã mất cả cha lẫn mẹ thì gắn bông hồng trắng. Đây là một phong tục rất đẹp có nguồn gốc từ Nhật Bản, đã du nhập vào nhiều nước châu Á trong đó có Việt Nam.

Một bông hồng đỏ thắm để nhắc chúng ta rằng những ngày Vu Lan đẹp nhất, chính là những ngày ta được sống bên mẹ, bên cha, bên những người thân yêu nhất của mình.

Theo VTC



Bài văn khấn : Lễ tảo mộ tiết thanh minh tại mộ tổ
Th3 14, 2010

Lễ tảo mộ trong tiết thanh minh

(Bài này chỉ dùng trong trường hợp cháu chắt họ hàng tề tựu đông ở mộ tổ)

Duy ! Niên hiệu : …………………………..

Tộc trưởng : ………………………………..

Hiển tiên tổ : …………………………………

Mộ tiền viết:

Bản chi/hữu tiên tổ: Tiền tước…Tính (họ)…….Huý….chi chân linh, cát táng ư thử.

Tư nhân : Thanh minh giai tiết, tỉnh tảo mộ phần, Bai tạ long mạch, kỳ yên.

Cẩn cáo lễ dã:

Cung duy tôn thần !

Cao sơn dục tú – Tố địa sừ anh – Càn khôn tạo thiết – Sơn thuỷ hữu tình – Úc tích bản tổ – Tàng thử tiềm linh – Tằng kinh thế đại – Vĩnh bảo phần hoành.

Tín hồ : Lưu phúc địa / đãi phúc nhân// thừa cát tường/ dĩ ấm khô cốt//

Ý dã: Hội âm long/ dưỡng tâm hưởng// Tạ dư linh/ dĩ bảo hậu sinh//.

Tư nhân tỉnh tảo – Kiền cụ vi hành – Ngôn niệm tổ đức – Bái tạ thần linh – Phục vong chiếu giám- Tích dĩ hoà bình.

Tiền nhân/ chi thể phách/ điện yên// mộ dữ sơn/ nhi tĩnh thọ//. Đồng tộc/ chi vân nhưng/ trường thịnh// tử nhược tôn hề/ vĩnh ninh//. Thử/ nhược xuất ư/ dân nguyện,// Thực/ đa lại hồ/ tôn linh//.

Cẩn cáo.

http://Thuviengiadinh.com



Bài văn khấn : Lễ Thanh minh bằng âm Hán
Th3 14, 2010

Bài văn khấn : Lễ Thanh minh

Bài văn khấn : Lễ tảo mộ tiết thanh minh tại mộ tổ

Duy !

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thập……niên, …nguyệt, …nhật.

………tỉnh, ……huyện,……xã(phường), …thôn.

Tín chủ con là : ……….cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái.

Tư nhân : Lễ Sóc (mồng một).

Cẩn dĩ : hương đăng(hương đèn nến), trà tửu(chè rượu), quả phẩm(hoa quả), phù lưu(trầu cau), trư nhục(thịt lợn), tư thành(xô), hàn âm(gà),tỉnh quả(bánh trái),  kim ngân minh y(vàng mã), đẳng vật chi nghi(các thứ khác), cung trần bạc tế.

Kính thỉnh :

Hiển : Tiên Tổ khảo, Tiên Tổ tỷ(trên kỵ)

Cao Tổ khảo, Cao Tổ tỷ (kỵ)

Tằng Tổ khảo, Tằng Tổ tỷ (cụ)

Tổ khảo, Tổ tỷ (ông, bà)

Khảo, Tỷ (cha, mẹ)

Liệt vị chư tiên linh

Kính kỵ : tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cập chư phụ vị, thương vong tòng tự, đồng lai hâm hưởng.

Toạ tiền viết :

Xuân nhật tối hảo – Tiết đáo thanh minh – Cung trần lễ số – Nguyện giám đan thành – Chưa hung tống khứ – Bách phúc sùng thành.

Cẩn cáo.

http://Thuviengiadinh.com



Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu
Th3 3, 2010

Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu.

Ýnghĩa

Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu.

Các vị thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu là các bậc tiền nhân đã có công với cộng đồng làng xã, dân tộc trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của người Việt Nam.

Ngày nay, theo nếp xưa người Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước hàng năm vẫn đi lễ, đi trẩy Hội ở các Đình, Đền, Miếu, Phủ vào các ngày lễ, tết, tuần tiết, sóc, vọng và ngày Hội, để tỏ lòng tôn kinh, ngưỡng mộ biết ơn các bậc Tôn thần đã có công với đất nước.

Đình, Đền, Miếu, Phủ cùng với sự lưu truyền sự linh diệu của các thần trong nhiều trường hợp đã đi vào trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam góp phần không nhỏ vào việc duy trì tình cảm yêu nước. Nơi thờ tự Đình, Đền, Miếu, Phủ còn là những nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng. Con người hy vọng rằng bằng những hành vi tín ngưỡng, có thể cầu viện đấng Thần linh phù hộ cho bản thân, cùng gia đình, cộng đồng được an khang, thành đạt và thịnh vượng, yên bình, biến hung thành cát, giải trừtộilỗi…

Sắmlễ

Theo phong tục cổ truyền khi đến Đình, Đền, Miếu, Phủ nên có lễ vật có thể to, nhỏ, nhiều, ít, sang, mọn tuỳ tâm. Mặc dù ở những nơi này thờ Thánh, Thần, Mẫu nhưng người ta vẫn có thể sắm các lễ chay như hương hoa quả, oản,… để dâng cũng được.

1. Lễ Chay: Gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản… dùng để lễ ban Phật, Bồ Tát (nếu có).

Lễ chay cũng dùng để dâng ban Thánh Mẫu. Trong trường hợp này sắm thêm một số hàng mã để dâng cũng như: tiền, vàng, nón, hia…

2. Lễ Mặn: Gồm gà, lợn, giò, chả… được làm cẩn thận, nấu chín. Nếu có lễ này thì đặt bàn thờ Ngũ vị quan lớn tức là ban công đồng.

3. Lễ đồ sống: Gồm trứng, gạo, muối hoặc thịt mồi (một miếng thịt lợn khoảng vài lạng)

Đây là lễ dành riêng cho việc dâng cúng quan Ngũ Hổ, Bạch xà, Thanh xà đặt ở hạ ban Công Đồng Tứ phủ.

Theo lễ thường thì gồm 5 quả trứng vịt sống đặt trong một đĩa muối, gạo, hai quả trứng gà sống đặt trong hai cốc nhỏ, một miếng thịt mồi được khía (không đứt rời) thành năm phần, để sống.

Kèm theo lễ này cũng có thêm tiền vàng.

4. Cỗ mặn sơn trang: Gồm những đồ đặc sản Việt Nam: cua, ốc, lươn, ớt, chanh quả… Nếu có gạo nếp cẩm nấu xôi chè thì cũng thuộc vào lễ này.

Theo lệ thường, khi sắm lễ mặn sơn trang, người ta thường sắm theo con số 15: 15 con ốc, cua, 15 quả ớt, chanh hoặc có thể chỉ cần 1 quả nhưng được khía ra làm 15 phần… Con số 15 này tương ứng với 15 vị được thờ tại ban sơn trang:

1 vị chúa

2 vị hầu cận

12 vị cô sơn trang

5. Lễ ban thờ cô, thờ cậu: Thường gồm oản, quả, hương hoa, hia, hài, nón, áo… (đồ hàng mã) gương, lược… Nghĩa là những đồ chơi mà người ta thường làm cho trẻe nhỏ. Nhưng lễ vật này cầu kỳ, nhỏ, đẹp và được bao trong những túi nhỏ xinh xắn, đẹp mắt.

6. Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Thường dùng lễ mặn: chân giò lợn luộc, xôi, rượu, tiền, vàng…

http://Thuviengiadinh.com (Sưu tầm)


Hôn nhân

 • picture Người chồng ham làm giàu

  T3/01/2017

  Vợ chồng tôi đều là giáo viên có công việc ổn định, hàng ngày đi làm cuối tháng lĩnh lương chẳng phải lo lắng mất việc hay bon chen nay nộp hồ sơ nơi này mai lại nộp hồ sơ nơi khác. Vậy mà chồng tôi sướng quá không chịu nổi, nghe mấy người bạn […]

 • picture Cái được và mất khi sống chung với bố mẹ chồng

  T2/01/2017

  Bất kỳ cô gái nào đi lấy chồng cũng muốn sớm ra ở riêng, muốn nhanh chóng mua được căn nhà để cuộc sống chỉ có vợ chồng con cái cho tự do hạnh phúc. Nhưng đôi khi sống cùng với bố mẹ chồng cũng có mặt tốt của nó mà bạn chưa nhìn thấy […]

 • picture Bố chồng dở chứng từ khi mẹ chồng mất

  T6/01/2017

  Do là con trai một nên chồng tôi luôn muốn ở cùng nhà để chăm sóc bố mẹ khi về già. Và tôi cũng đoán được mục đích của chồng muốn yên tâm công tác ở xa, nên muốn để bố mẹ vừa chăm sóc vừa trông coi vợ khỏi bị những thằng đàn ông […]

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Lưu trữ
Liên kết vàng
wap tai zalo chat 2017 nhanh
 • Chăm sóc trẻ