Home » Posts tagged with "van khan co hon"

Posts tagged with "van khan co hon"

Nghi cúng cô hồn (cúng cháo)

Nghi cúng cô hồn (cúng cháo)

Th8. 17 | Nghi cúng cháo này đươc áp dụng trong những trường hợp sau khi tụng kinh cầu an hay cầu siêu đã hoàn mãn. Lễ này được đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, tín chủ lạy hướng ra...

Văn khấn chúng sinh – Ngày Rằm tháng Bảy

Văn khấn chúng sinh – Ngày Rằm tháng Bảy

Th8. 17 | Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà. Bày lễ và cúng ngoài trời Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời,
Kỹ năng cuộc sống