Home » Posts tagged with "van cung 30 tet"

Posts tagged with "van cung 30 tet"

Văn khấn Lễ trừ tịch bằng âm Hán (Tuế trừ – Chiều 30 tết)

Văn khấn Lễ trừ tịch bằng âm Hán (Tuế trừ – Chiều 30 tết)

Th1. 22 | Ảnh intarnet Lễ trừ tịch Duy ! Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thậpniên, nguyệt, nhật. tỉnh, huyện, xã (phường), thôn. Tín chủ con là: .cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh,...
Kỹ năng cuộc sống