trò chơi Archive

TRÒ CHƠI DÂN GIAN CHO TRẺ EM

Trẻ em ngày nay gần như không còn thời gian với những trò chơi dân gian truyền thống. Trẻ tiếp xúc với những đồ vật công nghệ cao từ khi còn nhỏ và thời gian ăn-học của trẻ quá nhiều, khiến trẻ không còn thời gian vui chơi. Tạo điều kiện cho trẻ có thời

CÂU ĐỐ DÂN GIAN VỀ ĐỊA LÝ

1.    Sông gì anh lớn nhất nhà Đáp án: Sông Cả 2.    Không cần giải yếm làm cầu Con thuyền quan họ, miếng trầu trao duyên. Đáp án: Sông Cầu 3.    Sông gì nhỏ nhất ở nhà Đáp án: Sông Bé 4.    Một dòng hai nhánh Đông, Tây Xưa thì rợp cỏ, ngày nay lúa đầy. Đáp án: Sông