Tham luận tại đại hội Đảng bộ chủ đề Đoàn thanh niên với công tác phát triển đảng
Th6 5, 2010

Tham luận tại đại hội Đảng bộ Cục Thống kê nhiệm kỳ 2010 – 2015 với chủ đề “Đoàn Thanh niên với công tác phát triển Đảng viên”

Người trình bày : Phạm Hồ Điệp

Kính thưa Đoàn Chủ tịch !

Kính thưa các vị đai biểu !

Thưa toàn thể Đại hội !

Được Đoàn Chủ tịch cho phép phát biểu, trước hết tụi nhất trí với nội dung bản Báo caó đó được trình bày trước Đại hội. Sau đây, tôi xin trình bày một số ý kiến nhằm bổ sung Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan Cục Thống kê nhiệm kỳ 2010- 2015, trình Đại hội về vấn đề: “Đoàn Thanh niên với công tác phát triển Đảng viên”

Kính thưa các đồng chí !

Hơn 80 mùa xuân ra đời và phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam – Đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam đó khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Suốt hành trình lịch sử đó Đảng không ngừng tổ chức, gíao dục và phát huy vai trò, khả năng cách mạng to lớn của tuổi trẻ cũng như của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – “cánh tay đắc lực và đội hậu bị của Đảng” Đoàn thanh niên, với tư cách là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, hạt nhân đoàn kết, tập hợp thanh niên thành lực lượng chính trị mạnh mẽ chung quanh Đảng thể hiện “sức sống trẻ trung của dân tộc” đó giúp phần bồi đắp, xây dựng nên những thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu.

Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Điều lệ Đảng đó khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng uỷ cơ quan Cục Thống kê, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói chung, phát triển Đảng trong thanh niên nói riêng đó có những bước chuyển biến tích cực. Xác định rõ công tác tham gia xây dựng Đảng vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự lớn lao đối với tổ chức Đoàn. Trong những năm qua, Chi đoàn Cục Thống kê đã chỉ đạo các đoàn viên thanh niên học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng, triển khai chương trình học tập lý luận chính trị cơ bản trong ĐVTN gắn với chương trình rèn luyện “Đoàn viên trong tình hình mới”.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoài baõ, lý tưởng cho đoàn viên, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho đoàn viên động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.Thông qua các hoạt động này đã tạo điều kiện cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên để rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên. Chi đoàn luôn tìm hiểu nhu cầu nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của đoàn viên, từ đó báo cáo đề xuất với cấp uỷ Đảng tạo điều kiện giải quyết cho phù hợp. Chi Đoàn thường xuyên theo dõi và bồi dưỡng giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng, đề nghị Đảng uỷ cử những đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng và xét kết nạp đảng. Vì thế, công tác phát triển đảng viên của Chi đoàn đạt được những kết quả khả quan. Từ 2007-2010 Chi đoàn đó giới thiệu được 8 đoàn viên ưu tú cho đảng, trong đó có 5 đồng chí đã được kết nạp (3 đồng chí đã được chuyển đảng chính thức, 2 đồng chớ là đảng viên dự bị, chiếm 62,5 % số đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng). Chất lượng các Đảng viên mới ngày càng được nâng cao, 100% đảng viên mới được kết nạp đều được bồi dưỡng lý luận chính trị và chủ nghĩa yêu nước, 1 đồng chí được đào tạo sau đại học về chuyên môn. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng viên trong Chi Đoàn thanh niên còn một tồn tại hạn chế như: chậm đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt, do vậy chưa thu hút được thanh niên tham gia vào các phong trào của Đoàn; Chất lượng đảng viên trẻ tuy có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình hiện nay.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đảng viên trong Chi đoàn thanh niên Cục thống kê trong giai đoạn hiện nay, tôi xin có một số kiến nghị, đề xuất với cỏc cấp uỷ Đảng như sau:

–    Tăng cường quan tâm đến đời sống chính trị, tinh thần của đoàn viên thanh niên. Quán triệt đến từng chi bộ, từng đảng viên về trách nhiệm tuyên truyền gíao dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển Đảng cho đoàn viên thanh niên.

–    Mạnh dạn giao cho thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những  công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém.

–    Tạo sự cụng bằng thực sự trong việc nhìn nhận vai trò tổ chức đoàn thể, trong đó có Đoàn thanh niên được tham gia đúng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị xây dựng công tác hoạch định, kế hoạch, phương hướng hoạt động của cơ quan, đơn vị.

–    Có nguồn kinh phí, dù nhỏ nhưng ổn định cho hoạt động Đoàn. Tiếp tục hỗ trợ những hoạt động bề nổi, phù hợp với nhu cầu tuổi trẻ như sinh hoạt giã ngoại, thể thao, văn hoá, văn nghệ … nhằm thu hút thanh niên.

Kính thưa cỏc đồng chí !

Trên đây là một số ý kiến về “Đoàn Thanh niờn với công tác phỏt triển Đảng viên” để bổ sung Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan Cục Thống kê nhiệm kỳ 2010- 2015 trình trước Đại hội.

Cuối cùng tôi xin chúc các vị đại biểu, các đồng chí sức khoẻ và hạnh phúc!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí !

Thuviengiadinh.com
Tham luận tại đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015
Th6 2, 2010

Tham luận
Tại Đại hội Đảng bộ CQ Cục Thống kê nhiệm kỳ 2010-2015

Người trình bày : Lê Gia Phong
————–*—————
Kính thưa đoàn chủ tịch !
Kính thưa các quí vị đại biểu.
Thưa toàn thể đại hội !

Qua quá trình công tác đảng là bí thư chi bộ Công nghiệp đồng thời tham gia BCH Công đoàn, và Đoàn thanh niên. Tôi xin đựơc tham gia một số ý kiến về “ Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ cơ quan với tổ chức đoàn thể chính trị xã hội”. Lời đầu tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội !

Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan Cục Thống kê được kiện toàn, tạo điều kiện cho sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo, Đảng uỷ và trong toàn cơ quan. Điều đó đã tạo nên không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên tạo động lực trong việc khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, sáng tạo trong công việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tôi nhất chí cao với Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan Cục Thống kê tại đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 do đ/c Nguyễn Văn Thành – Phó bí thư Đảng uỷ vừa trình bày.

Để đạt được những điều đó, trong việc lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội, vai trò của Đảng bộ được thể hiện qua những điểm sau :

–    Lãnh đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát triển và nâng cao hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần.

Trong nhiệm kỳ qua Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Thống kê tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động. Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, trong những năm qua đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức ngày càng được cải thiện đáng kể, các phong trào thi đua được đẩy mạnh và phát triển. Việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức luôn được quan tâm, hầu hết các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức được Đảng uỷ, lãnh đạo xem xét giải quyết hợp lý. Việc đó thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan với tổ chức Công đoàn, Hội cựu chiến binh. Mối quan hệ giữa Công đoàn, Hội cựu chiến binh và Đảng thể hiện chủ yếu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn, Hội cựu chiến binh và trách nhiệm của Công đoàn, Hội cựu chiến binh với việc tham gia xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ. Đảng uỷ, lãnh đạo đã biết phát huy mạnh mẽ vai trò của Công đoàn để thực hiện tốt các mặt công tác của Đảng trong cán bộ công chức, làm đúng và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đối với Đoàn TN, Đảng uỷ luôn quan tâm tạo điều kiện để Đoàn TN cơ quan phát huy tính xung kích trong học tập, nghiên cứu nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ và tin học. Đoàn TN đã có những hoạt động tích cực, tham gia vào các phong trào thi đua của cơ quan và các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức.
Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan đã tin tưởng tạo điều kiện giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên đảm nhận 1 phần việc trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở 1/4/2009, rà soát điều tra doanh nghiệp năm 2009. Đoàn thanh niên đã góp phần vào sự thành công của các cuộc điều tra của cơ quan. Đạt được kết quả đó, do Đảng uỷ, lãnh đạo đã đánh giá đúng vai trò của tổ chức Đoàn và Đoàn thanh niên là lực lượng xung kích, nòng cốt trong các phong trào thi đua, tin tưởng giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ, có kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, động viên, khích lệ tinh thần của đoàn viên. Tạo không khí đoàn kết, cởi mở và dân chủ.

–    Trong việc đổi mới nội dung lãnh đạo của Đảng uỷ với hoạt động Công đoàn, Đảng uỷ và lãnh đạo cơ quan tổ chức tốt việc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, qua đó tạo được niềm tin của cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn, xác định được trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với Đoàn thanh niên từ khi được thành lập và hoạt đông đến nay luôn được Đảng uỷ, lãnh đạo quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cập nhật những thông tin mới, mở rộng dân chủ nhằm phát huy trí tuệ, năng lực của đoàn viên thanh niên có cơ hội đóng góp ý kiến, đề xuất những công việc chung để cấp uỷ định hướng các hoạt động của Đoàn TN.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội !

Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015, tôi xin đề xuất như sau :

– Để tổ chức Công đoàn, Hội cựu chiến binh hoạt động được tốt, có hiệu quả, Đảng uỷ, lãnh đạo CQ tạo điều kiện khuyến khích Công đoàn, Hội cựu chiến binh tham gia xây dựng Đảng. Tăng cường mối liên hệ mật thiết với Công đoàn, Hội cựu chiến binh thông qua tổ chức Công đoàn và Hội cựu chiến binh phát huy mạnh mẽ vai trò của Công đoàn, Hội cựu chiến binh để thực hiện tốt các mặt công tác của Đảng trong cán bộ công chức.

– Để nâng cao chất lượng phong trào Đoàn thanh niên phát triển về cả chiều sâu và bề rộng trong hoạt động đoàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ định kỳ hàng quý, Đảng uỷ có thời gian làm việc với BCH Đoàn, đồng thời có sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và Công đoàn cơ quan định hướng và chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh niên. Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan tiếp tục tạo điều kiện, giao nhiệm vụ phát huy nội lực của đoàn thanh niên, quan tâm bồi dưỡng về Đảng và ý thức phấn đấu được đứng trong đội ngũ của Đảng cho cán bộ trẻ.

Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các đ/c nh đạo cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, thành đạt ! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Lê Gia Phong

Thuviengiadinh.com


Hôn nhân

 • picture Người chồng ham làm giàu

  T3/01/2017

  Vợ chồng tôi đều là giáo viên có công việc ổn định, hàng ngày đi làm cuối tháng lĩnh lương chẳng phải lo lắng mất việc hay bon chen nay nộp hồ sơ nơi này mai lại nộp hồ sơ nơi khác. Vậy mà chồng tôi sướng quá không chịu nổi, nghe mấy người bạn […]

 • picture Cái được và mất khi sống chung với bố mẹ chồng

  T2/01/2017

  Bất kỳ cô gái nào đi lấy chồng cũng muốn sớm ra ở riêng, muốn nhanh chóng mua được căn nhà để cuộc sống chỉ có vợ chồng con cái cho tự do hạnh phúc. Nhưng đôi khi sống cùng với bố mẹ chồng cũng có mặt tốt của nó mà bạn chưa nhìn thấy […]

 • picture Bố chồng dở chứng từ khi mẹ chồng mất

  T6/01/2017

  Do là con trai một nên chồng tôi luôn muốn ở cùng nhà để chăm sóc bố mẹ khi về già. Và tôi cũng đoán được mục đích của chồng muốn yên tâm công tác ở xa, nên muốn để bố mẹ vừa chăm sóc vừa trông coi vợ khỏi bị những thằng đàn ông […]

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Lưu trữ
Liên kết vàng
wap tai zalo chat 2017 nhanh
 • Chăm sóc trẻ