Home » Posts tagged with "tham luan tai hoi nghi can bo cong chuc"

Posts tagged with "tham luan tai hoi nghi can bo cong chuc"

Kịch bản điều hành Hội nghị cán bô công chức năm 2011

Kịch bản điều hành Hội nghị cán bô công chức năm 2011

Th12. 14 | KỊCH BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM ……..I.Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu: Kính thưa…. Thực hiện công văn số ……hướng dẫn Công đoàn cơ sở tiến hành Hội nghị cán bộ...

Tham luận tại đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015

Tham luận tại đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015

Th6. 2 | Tham luận Tại Đại hội Đảng bộ CQ Cục Thống kê nhiệm kỳ 2010-2015 Người trình bày : Lê Gia Phong ————–*————— Kính thưa đoàn chủ tịch ! Kính thưa...
Kỹ năng cuộc sống