Home » Posts tagged with "tam guong dao duc ho chi minh"

Posts tagged with "tam guong dao duc ho chi minh"

Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Th10. 17 | Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Người nhấn...

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Th10. 13 | ĐẢNG ỦY XÃ THỤY AN CHI BỘ TIỂU HỌC THỤY AN Số 05/BC-CBTH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ——————– Thụy An, ngày 6 tháng 10 năm 2010 BÁO CÁO KẾT QUẢ BỐN NĂM THỰC...

Bản thu hoạch sau 4 năm học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh

Bản thu hoạch sau 4 năm học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh

Th9. 30 | ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐĂK LĂK ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ 1 Buôn Ma Thuột , ngày 19  tháng 9 năm 2010 BẢN THU HOẠCH SAU 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO...

Bài viết thu hoạch qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bài viết thu hoạch qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Th9. 30 | ĐẢNG ỦY KHỐI CQ DÂN CHÍNH ĐẢNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ ………..Phan Rang-Tháp Chàm, ngày  20  tháng 9 năm 2010 BÀI VIẾT THU HOẠCH Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học...

Bản thu hoạch cá nhân sau 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản thu hoạch cá nhân sau 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Th9. 30 | SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trường...

Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Th9. 29 | Họ và tên: Nông Văn Thành. Sinh ngày 18/3/1980 Ngày vào Đảng: 14/10/2002. Ngày chính thức: 14/10/2003. Sinh hoạt tại Chi bộ Văn Phòng Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập, nghiên cứu các chuyên...

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Th9. 29 | PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHÚ LẠC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 34/BC-BGHPL                                              ...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Th9. 29 | I. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Trách nhiệm là phần việc được giao, nghĩa vụ phải làm tròn theo...

Bài thu hoạch qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bài thu hoạch qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Th9. 29 | ĐẢNG BỘ …………………….                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi Bộ …………………… Đồng Lê, ngày 19 tháng 09 năm 2010 BÀI THU HOẠCH Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2010-2015

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2010-2015

Th6. 2 | ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CƠ QUAN ……………….. Nhiệm kỳ 2010 – 2015 * Số :   NQ/ĐH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI Đảng bộ cơ quan ……………..,...

Mẫu diễn văn khai giảng năm học mới

Mẫu diễn văn khai giảng năm học mới

Th5. 13 | Kính thưa các vị đại biểu! Thưa toàn thể các thầy cô giáo và các con học sinh thân mến! Hôm nay cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, Thầy và Trò trường TH Phúc Hoà long trọng tổ chức...

Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 3)

Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 3)

Th4. 13 | THÀNH ỦY THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI                    Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2010...

Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 2)

Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 2)

Th4. 6 | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Phú Thịnh, ngày 30  tháng 03  năm 2010 BÀI THU HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ LÀM THEO Họ và tên : Quách Thị Ngọc Nga – Chi bộ: Trường TH Lộc Thịnh – Đảng bộ: xã Phú Thịnh. ...

Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”

Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”

Th4. 6 | ĐẢNG BỘ………………………                                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ …………….. ………….,...

Mẫu bản đăng ký học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

Mẫu bản đăng ký học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

Th4. 6 | ĐẢNG BỘ ……………… ĐẢNG ỦY ……………………… Chi bộ……………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ………, ngày …….....

Mẫu đề cương bài thu hoạch học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

Mẫu đề cương bài thu hoạch học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

Th4. 6 | ĐẢNG BỘ …………………………ĐẢNG ỦY ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày ……...

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần IV)

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần IV)

Th4. 5 | V. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nayĐất nước ta...

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần I)

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần I)

Th4. 5 | Tháng 1/2010, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách Đề cương học tập chủ đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng...

Mẫu báo cáo thành tích Chi bộ

Mẫu báo cáo thành tích Chi bộ

Th12. 15 |    Đảng bộ cơ quan ………Đảng cộng sản việt namChi bộ …………….                                             …….., ngày ….. tháng…….  năm 2009.BÁO...

Mẫu : Bản đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Mẫu : Bản đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Th11. 23 | Đảng bộ ………………Đảng cộng sản việt namChi bộ …………………   ……. ngày ….. tháng ….  năm 2009

Hướng dẫn kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2009

Hướng dẫn kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2009

Th11. 16 | Năm học 2009-2010, năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động...

Diễn văn chào mừng ngày 20-11 của trường Đại học nông nghiệp Hà Nội

Diễn văn chào mừng ngày 20-11 của trường Đại học nông nghiệp Hà Nội

Th11. 16 |  Thưa các Giáo sư, các thày, cô giáo Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cho phép tôi được thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường, Đoàn thanh niên trường, Hội sinh viên trường gửi lời...
Kỹ năng cuộc sống