Home » Posts tagged with "stunting là gì suy dinh dưỡng"

Posts tagged with "stunting là gì suy dinh dưỡng"

Làm gì để trẻ không suy dinh dưỡng

Làm gì để trẻ không suy dinh dưỡng

Th9. 21 | Trong ngành dinh dưỡng học, thuật ngữ “Suy dinh dưỡng protein – năng lượng (severe protein – energy malnutrition – PEM)” để chỉ các thể lâm sàng điển hình từ suy dinh dưỡng (SDD)...
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình