sức khoẻ người lớn Archive

Đánh gió và cảm mạo

Kinh nghiệm về phương pháp không dùng thuốc của nền y học dân tộc Việt Nam rất phong phú. Theo các tài liệu để lại thì Tuệ Tĩnh đã tổng kết những kinh nghiệm điều trị không dùng thuốc, trong đó có môn đánh gió để chữa cảm mạo.

Các món ăn chữa trị chứng đau đầu do cảm gió lạnh

Chứng cảm gió lạnh với những biểu hiện trong lâm sàng là: Đau đầu tác động đến cổ và lưng, sợ gió, sợ lạnh, gặp gió chứng đau đầu càng nghiêm trọng, thích đội mũ và đóng khăn, đau đầu từng cơn một, lưỡi nhợt, rêu lưỡi mỏng, mầu trắng, mạch nổi.