Quyết định số 41 ngày 25/7/2008 ban hành quy chế hoạt động trường mầm non nhóm trẻ tư thục Archive

Quy định mới về tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Ngày 25/7/2008, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiển đã ký Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, thay thế cho Quyết định số 1447/1994/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/6/1994. Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động trường mầm non